5 svar
124 visningar
jonord 3
Postad: 20 okt 2022 08:43

Beräkna temperatur i skiktgränserna för vägg

Hur löser jag denna uppgift? 

CurtJ 715
Postad: 20 okt 2022 09:33

Du måste räkna på värmeflödet och motstånden i de olika materialen. Följande länk innehåller det du behöver förstå för att lösa uppgiften.

https://slunik.slu.se/kursfiler/TN0258/30276.1011/Byggfysik_Varmelara_forelasning_110316.pdf

jonord 3
Postad: 20 okt 2022 10:41

Jag vet vad som menas med W/m2 ˚C  men vad menas med W/1T1˚C som står i uppgiften? :) 

CurtJ 715
Postad: 20 okt 2022 12:32

Det har jag aldrig sett förut. Värmegenomgångskoefficienten anges i regel som W/m2*°C och värden som ges i talet (190 och 157) känns väldigt mycket för stora. 150 mm betong borde ha ett U-värde på några få W/m2°C. Lambdavärdet är 1,7 W/m°C och 150 mm borde ge ett Uvärde på runt 11. Värdet för lättbetong är förmodligen lambda-värdet Kanske framgår det av lösningen på s 16?

jonord 3
Postad: 21 okt 2022 16:40

Δtn = Rn/Rt (ti – tu) är formeln. Hur räknar jag ut/vad menas med Rn?

CurtJ 715
Postad: 24 okt 2022 02:35

Rn är värmemotståndet i ett skikt och Rt representerar hela väggens värmemotstånd. Värmemotståndet för ett homogent material beräknas som skiktets tjocklek / konduktiviteten . Det totala värmemotståndet för en vägg får du genom att addera de olika skiktens värmemotstånd och för noggranna beräkningar inkluderar man även värmeövergång på inner- och yttervägg men det hoppas över i den här uppgiften eftersom ytter- och innetemperatur ges på ytan av väggen. Du ser dock effekten av det då de anger luftens temperatur som skiljer sig lite från ytskiktets temperatur pga värmeövergången.

Svara Avbryt
Close