7 svar
92 visningar
theg0d321 628
Postad: 7 maj 2022 20:34 Redigerad: 7 maj 2022 20:35

Bestäm hastigheten

a. Ser min ekvation korrekt ut? När jag satte in värden så fick jag ett imaginärt tal på v1 vilket ju är konstigt

Yngve 38621 – Livehjälpare
Postad: 7 maj 2022 22:20

De sista två raderna ser rätt ut.

Visa hur du sedan räknar.

theg0d321 628
Postad: 7 maj 2022 23:00 Redigerad: 7 maj 2022 23:18

Vi har följande:

sinβ=8,4 m0,10·103 mβ=4,818°Fdrag=1,5·103 NFμ=0,80·103 NFgx=Fg·sinβ=mgsinβFres=Fdrag-Fμ-FgxDet totala arbetet Wtot=Fres·s=(Fdrag-Fμ-Fgx)·sEnergipricipen ger mv022+(Fdrag-Fμ-Fgx)·s=mv122+mgh mv022+Fdrags-Fμs-Fgxs=mv122+mghmv022+Fdrags-Fμs-Fgxs-mgh=mv122mv02+2Fdrags-2Fμs-2Fgxs-2mgh=mv12mv02+2Fdrags-2Fμs-2Fgxs-2mghm=v1Sätter Fgx=mgsinβv1=mv02+2Fdrags-2Fμs-2mgsin(β)·s-2mghmv1=1200·(553,6)2+2·1,5·103·0,10·103-2·0,80·103·0,10·103-2·1200·9,82·sin(4,818°)·0,10·103-2·1200·9,82·8,41200v1=4,5 m/s

Svaret ska bli 12m/s

Yngve 38621 – Livehjälpare
Postad: 9 maj 2022 09:26 Redigerad: 9 maj 2022 09:35
theg0d321 skrev:

Svaret ska bli 12m/s

Det är fel i facit (och ditt svar 4,5 m/s är inte heller rätt).

De har troligtvis glömt att multiplicera kraften Fgx med sträckan 100 meter.

Uttrycket under rotenurtecknet blir negativt, precis som du kom fram till i ditt första inlägg.

Kan du tolka vad det betyder?

 

theg0d321 628
Postad: 9 maj 2022 09:53

Att bilen inte når upp till toppen av backen?

Yngve 38621 – Livehjälpare
Postad: 9 maj 2022 10:41

Exakt så. Den stannar alltså en bit upp på vägen.

Extrauppgift: Hur skulle du bära dig åt för att ta reda på hur långt den når?

theg0d321 628
Postad: 9 maj 2022 11:17

Eftersom hastigheten v = 0m/s när bilen stannar så vet vi att bilen endast har lägesenergi mgh i den punkt där den står stilla. Då får vi ekvationen

mv022+Wfriktion=mgh

där h är den sökta höjden. Planets lutning β=sin-18,40,10·103=4,8° samt höjden h kan (med hjälp av lite trigonometri) användas för att beräkna sträckan (hypotenusan) som bilen klarar att åka upp 

Yngve 38621 – Livehjälpare
Postad: 9 maj 2022 11:52 Redigerad: 9 maj 2022 11:57

OK, jag menade att vi vill ta reda på hur lång sträcka längs med backen bilen når.

Den når ju inte 100 meter, men kanske 80? eller 70?

Vi kan ta reda på hur långt den kommer genom att, precis som du skriver, sätta v1=0v_1=0 och sedan lösa ut sträckan ss ur det energisamband som du har satt upp, nämligen mv022+Wtot=mgh\frac{m{v_0}^2}{2}+W_{tot}=mgh.

---------------------------------------------

Ett förenklande tips är att du inte behöver beräkna storleken på vinkeln β\beta.

Det enda stället där den förekommer är i sin(β)\sin(\beta), som du ju vet har värdet 8,4100\frac{8,4}{100}.

Svara Avbryt
Close