26 svar
216 visningar
Lake55 är nöjd med hjälpen!
Lake55 302
Postad: 12 feb 2020

Bestäm kraften för q3

Hej jag har läst frågan och förstått. Men jag vet inte hur ska jag börja. Frågan lyder att: Tre små partiklar med laddningarna Q1 = - 7,5 nC, Q2 = + 9,0 nC och Q3 = - 8,8 nC är placerade 

längs en rät linje med Q1 till vänster och Q2 mellan Q1 och Q3. Avstånden mellan Q1 och Q2 är
3,3 cm och mellan Q2 och Q3 4,5 cm. Bestäm den resulterande kraften på Q3 till storlek och riktning. 

woozah 1465
Postad: 12 feb 2020

Har du ritat? Du har: Q1--3,3cm--Q2---4,5cm--Q3.

 

Du vet också att en negativ repellerar en negativ, en positiv repellerar en positiv och en positiv/negativ attraherar en negativ/positiv.

 

Så, Q1=-, Q2=+, Q3=-, det betyder att Q1 attraherar Q2, men repellerar Q3, och Q2 attraherar både Q1 och Q3.

 

Vad för kraft kan användas här?

Lake55 302
Postad: 12 feb 2020

Hej jag kan använda q1 och q2, sen använder jag q2 och q3 och q1 och q3. 

 

F= 8,988*10^9*(-7,5)*(+9,0)/1,65^2 = −2,22842975E11 N

Är det rätt.

Kraften mellan Q1 och Q2 frågar man inte efter i den här uppgiften. Kraften mellan Q2 och Q3 är attraktiv, eftersom de har olika tecken. Kraften mellan Q1 och Q3 är repulsiv och mindre än den första kraften (likaladdningar, Q1 är mindre än Q2 och längre bort). Den resulterande kraften får alltså riktningen...

Lake55 302
Postad: 12 feb 2020

Är det q2 och q3 och q1 och q3 som man frågar efter. 

F= 8,988*10^9*(+9,0)*(-8,8)/(2,25)^2= −1,40612266E11 N. 

Sen vad kan göra med q1 och q3?

Du behöver förklara tydligare vad det är du räknar ut. Det ser ut som om du använder Coulombs formel. Laddningarna verkar vara 1 000 000 000*Q2 respektive 1 000 000 000*Q3 men vad det är för avstånd du har satt in har jag ingen aning om.

Lake55 302
Postad: 12 feb 2020

Ska man räkna ut utan coulombs lag F = k*q1*q2/r^2. Hur gör man?

Det är helt korrekt att använda Coulombs lag i det här fallet, men du måste sätta in rätt siffror.

Lake55 302
Postad: 13 feb 2020

Hej hur sätter man rätt värde för att jag får det fel och inte rimligt. Sen på q1 och q3 så har jag inte avstånd. 

Avståndet mellan Q1 och Q3 är 3,3 cm + 4,5 cm = 7,8 cm, det står i uppgiftstexten. Laddningarnas storlek är angivna i enheten nanocoulomb, d c s 10-9 C.

Lake55 302
Postad: 17 feb 2020

Any help please?

Visa hur du räknar, så kan vi hjälpa dig vidare. Det är du som har bollen.

Lake55 302
Postad: 17 feb 2020

Jag tänker beräkna q1 och q3 kraften med coulombs lag. 

Den ger F=k*q1*q2/r^2 ger F=k*q1*q3/r^2

F=8,988*10^3*(-7,5)*10^(-9)*(-8,8)*10^(-9)/0,039^2 = 3,900...... *10^(-10) N. 

Q2 och Q3 ger F=8,988*10^3* (+9,0)*10^(-9)*(-8,8)*10^(-9)/0,0225^2 =(-1)*10^(-1) N. 

Kommer de båda krafterna att samverka med varandra eller motverka varandra?

Lake55 302
Postad: 18 feb 2020

Det här ska vara Q2 och Q3 ger F=8,988*10^3* (+9,0)*10^(-9)*(-8,8)*10^(-9)/0,0225^2 =(-1)*10^(-9) N.  

Krafterna (-1)*10^(-9) N och 3,900...... *10^(-10) N kommer att samverka, för att vi har + och - laddning. 

Åt vilket håll kommer kraften från Q1 att verka på Q3? Åt vilket håll kommer kraften från Q2 att verka på Q3?  Tänk dig att laddningen på placerade på en rad med Q1 längst åt vänster och Q3 längst åt höger.

Lake55 302
Postad: 20 feb 2020

Jag vet inte riktigt vilket hål som jag placerade så här med bilden.

Lake55 302
Postad: 22 feb 2020

Well what is the answer. I didn't know the last part but which directions.

Lake55 302
Postad: 24 feb 2020

Väl kan någon hjälpa mig med sista biten. Jag har skrivit krafterna och ritat bilden på laddningarna.

Det är alldeles för många krafter på bilden. Du skall bara rita ut de båda krafterna som verkar på laddningen Q3.

Lake55 302
Postad: 24 feb 2020

Är inte svaret att -q23+q13= 

(-1)*10^(-9)+ 3,900...... *10^(-10)= (-6,1)*10^(-10) för q3. 

Lake55 302
Postad: 1 mar 2020

Hej kan någon hjälpa mig med att bestämma kraften och storlek för Q3?

Lake55 skrev:

Hej kan någon hjälpa mig med att bestämma kraften och storlek för Q3?

Ja, när du har lag upp en korrekt bild som visar kraftena från Q1 och Q2 på Q3 och inga andra krafter. Då kan vi hjälpas åt och ta fram en korrekt formel för den sammanlagda kraften på Q3 och sedan kan du sätta in siffrorna.

Lake55 302
Postad: 1 mar 2020

Kan du visa mig krafterna på bilden, för jag har försökt att göra det många gånger men lyckades inte. 

Det skall vara 2 krafter som verkar på Q3 - en från Q1 och en från Q2. Fundera på om Q1 drar i Q3 eller stöter ifrån sig Q3 och rita pilen åt rätt håll. Fundera på om Q2 drar i Q3 eller stöter ifrån sig Q3 och rita pilen åt rätt håll. Lägg upp bilden här.

Lake55 302
Postad: 1 mar 2020

Well thanks for nothing.

Vad är det du inte förstår? Jag försöker hjälpa dig, men det är du som skall lösa din uppgift, inte jag.

Svara Avbryt
Close