15 svar
72 visningar
Lake55 98
Postad: 12 feb 2020

Bestäm kraften för q3

Hej jag har läst frågan och förstått. Men jag vet inte hur ska jag börja. Frågan lyder att: Tre små partiklar med laddningarna Q1 = - 7,5 nC, Q2 = + 9,0 nC och Q3 = - 8,8 nC är placerade 

längs en rät linje med Q1 till vänster och Q2 mellan Q1 och Q3. Avstånden mellan Q1 och Q2 är
3,3 cm och mellan Q2 och Q3 4,5 cm. Bestäm den resulterande kraften på Q3 till storlek och riktning. 

woozah 1315
Postad: 12 feb 2020

Har du ritat? Du har: Q1--3,3cm--Q2---4,5cm--Q3.

 

Du vet också att en negativ repellerar en negativ, en positiv repellerar en positiv och en positiv/negativ attraherar en negativ/positiv.

 

Så, Q1=-, Q2=+, Q3=-, det betyder att Q1 attraherar Q2, men repellerar Q3, och Q2 attraherar både Q1 och Q3.

 

Vad för kraft kan användas här?

Lake55 98
Postad: 12 feb 2020

Hej jag kan använda q1 och q2, sen använder jag q2 och q3 och q1 och q3. 

 

F= 8,988*10^9*(-7,5)*(+9,0)/1,65^2 = −2,22842975E11 N

Är det rätt.

Kraften mellan Q1 och Q2 frågar man inte efter i den här uppgiften. Kraften mellan Q2 och Q3 är attraktiv, eftersom de har olika tecken. Kraften mellan Q1 och Q3 är repulsiv och mindre än den första kraften (likaladdningar, Q1 är mindre än Q2 och längre bort). Den resulterande kraften får alltså riktningen...

Lake55 98
Postad: 12 feb 2020

Är det q2 och q3 och q1 och q3 som man frågar efter. 

F= 8,988*10^9*(+9,0)*(-8,8)/(2,25)^2= −1,40612266E11 N. 

Sen vad kan göra med q1 och q3?

Du behöver förklara tydligare vad det är du räknar ut. Det ser ut som om du använder Coulombs formel. Laddningarna verkar vara 1 000 000 000*Q2 respektive 1 000 000 000*Q3 men vad det är för avstånd du har satt in har jag ingen aning om.

Lake55 98
Postad: 12 feb 2020

Ska man räkna ut utan coulombs lag F = k*q1*q2/r^2. Hur gör man?

Det är helt korrekt att använda Coulombs lag i det här fallet, men du måste sätta in rätt siffror.

Lake55 98
Postad: 13 feb 2020

Hej hur sätter man rätt värde för att jag får det fel och inte rimligt. Sen på q1 och q3 så har jag inte avstånd. 

Avståndet mellan Q1 och Q3 är 3,3 cm + 4,5 cm = 7,8 cm, det står i uppgiftstexten. Laddningarnas storlek är angivna i enheten nanocoulomb, d c s 10-9 C.

Lake55 98
Postad: 2 dagar sedan

Any help please?

Visa hur du räknar, så kan vi hjälpa dig vidare. Det är du som har bollen.

Lake55 98
Postad: 2 dagar sedan

Jag tänker beräkna q1 och q3 kraften med coulombs lag. 

Den ger F=k*q1*q2/r^2 ger F=k*q1*q3/r^2

F=8,988*10^3*(-7,5)*10^(-9)*(-8,8)*10^(-9)/0,039^2 = 3,900...... *10^(-10) N. 

Q2 och Q3 ger F=8,988*10^3* (+9,0)*10^(-9)*(-8,8)*10^(-9)/0,0225^2 =(-1)*10^(-1) N. 

Kommer de båda krafterna att samverka med varandra eller motverka varandra?

Lake55 98
Postad: Igår

Det här ska vara Q2 och Q3 ger F=8,988*10^3* (+9,0)*10^(-9)*(-8,8)*10^(-9)/0,0225^2 =(-1)*10^(-9) N.  

Krafterna (-1)*10^(-9) N och 3,900...... *10^(-10) N kommer att samverka, för att vi har + och - laddning. 

Åt vilket håll kommer kraften från Q1 att verka på Q3? Åt vilket håll kommer kraften från Q2 att verka på Q3?  Tänk dig att laddningen på placerade på en rad med Q1 längst åt vänster och Q3 längst åt höger.

Svara Avbryt
Close