17 svar
172 visningar
Totie är nöjd med hjälpen!
Totie 86
Postad: 24 aug 2019 Redigerad: 24 aug 2019

Bestäm polynom av värdetabell

Hej

Jag har absolut ingen anning hur jag ska avgöra vilken polynom som ger följande tabell

X        |  1  |  2  |  3    |  4  |

P(x)   |  2  |  5  |  10 |  17 |

 

Hur bör jag börja?

Dr. G 5477
Postad: 24 aug 2019

Genom 4 punkter (med olika x-värden) så kan man alltid dra ett tredjegradspolynom. 

ansätt

p(x)=ax3+bx2+cx+dp(x) = ax^3+bx^2+cx+d

Du får ett ekvationssystem som ger dig a, b, c och d. 

Totie 86
Postad: 24 aug 2019 Redigerad: 24 aug 2019
Dr. G skrev:

Genom 4 punkter (med olika x-värden) så kan man alltid dra ett tredjegradspolynom. 

ansätt

p(x)=ax3+bx2+cx+dp(x) = ax^3+bx^2+cx+d

Du får ett ekvationssystem som ger dig a, b, c och d. 

Jag hänger på att 4 punkter ger en tredjegradspolynom, men jag vet inte hur jag ska använda formeln.

A, b, c & d motsvarar de 2, 5, 10 & 17? Blir då formeln p(x) = 2x^3 + 5x^2 + 10x + 17, eller ska jag välja en av x och sätta in den också? 

Hur blir det ett ekvationsystem när jag bara har en ekvation? 

Laguna 9017
Postad: 24 aug 2019
Totie skrev:
Dr. G skrev:

Genom 4 punkter (med olika x-värden) så kan man alltid dra ett tredjegradspolynom. 

ansätt

p(x)=ax3+bx2+cx+dp(x) = ax^3+bx^2+cx+d

Du får ett ekvationssystem som ger dig a, b, c och d. 

Jag hänger på att 4 punkter ger en tredjegradspolynom, men jag vet inte hur jag ska använda formeln.

A, b, c & d motsvarar de 2, 5, 10 & 17? Blir då formeln p(x) = 2x^3 + 5x^2 + 10x + 17, eller ska jag välja en av x och sätta in den också? 

Hur blir det ett ekvationsystem när jag bara har en ekvation? 

Du får en ekvation för p(1), en för p(2) osv. Fyra stycken.

Yngve 16122 – Volontär digitala räknestugor
Postad: 24 aug 2019 Redigerad: 24 aug 2019
Totie skrev:

Jag hänger med om att 4 punkter ger en tredjegradspolynom, men jag vet inte hur jag ska använda formeln.

A, b, c & d motsvarar de 2, 5, 10 & 17? Blir då formeln p(x) = 2x^3 + 5x^2 + 10x + 17, eller ska jag välja en av x och sätta in den också? 

Hur blir det ett ekvationsystem när jag bara har en ekvation? 

Polynomet är P(x)=ax3+bx2+cx+dP(x)=ax^3+bx^2+cx+d.

  • x=1x=1 så har polynomet värdet 22, dvs P(1)=2P(1)=2. Skriv ut detta med a, b, c och d.
  • x=2x=2 så har polynomet värdet 55, dvs P(2)=5P(2)=5. Skriv ut denna ekvation med a, b, c och d.
  • x=3x=3 så har polynomet värdet 1010, dvs P(3)=10P(3)=10. Skriv ut denna ekvation med a, b, c och d.
  • Då x=4 så har polynomet värdet 1717, dvs P(4)=17P(4)=17. Skriv ut denna ekvation med a, b, c och d.

Det ger dig 4 ekvationer för de 4 obekanta a, b, c och d.

Totie 86
Postad: 24 aug 2019
Yngve skrev:
Totie skrev:

Jag hänger med om att 4 punkter ger en tredjegradspolynom, men jag vet inte hur jag ska använda formeln.

A, b, c & d motsvarar de 2, 5, 10 & 17? Blir då formeln p(x) = 2x^3 + 5x^2 + 10x + 17, eller ska jag välja en av x och sätta in den också? 

Hur blir det ett ekvationsystem när jag bara har en ekvation? 

Polynomet är P(x)=ax3+bx2+cx+dP(x)=ax^3+bx^2+cx+d.

  • x=1x=1 så har polynomet värdet 22, dvs P(1)=2P(1)=2. Skriv ut detta med a, b, c och d.
  • x=2x=2 så har polynomet värdet 55, dvs P(2)=5P(2)=5. Skriv ut denna ekvation med a, b, c och d.
  • x=3x=3 så har polynomet värdet 1010, dvs P(3)=10P(3)=10. Skriv ut denna ekvation med a, b, c och d.
  • Då x=4 så har polynomet värdet 1717, dvs P(4)=17P(4)=17. Skriv ut denna ekvation med a, b, c och d.

Det ger dig 4 ekvationer för de 4 obekanta a, b, c och d.

Stämmer verkligen detta? Det känns inte rätt. Är det meningen att jag ska lösa ett ekvationsystem med 4 obekanta och sedan sätta in värdena i den ursprungliga formeln utan x?

Totie skrev:

Stämmer verkligen detta? Det känns inte rätt. Är det meningen att jag ska lösa ett ekvationsystem med 4 obekanta och sedan sätta in värdena i den ursprungliga formeln utan x?

Ja du kan lösa ekvationssystemet för att få fram värden på a, b, c och d.

Använd sedan dessa i P(x) för att få fram ett polynom som stämmer med tabellen. Men du ska ha kvar x i P(x).

Kan du lägga i en bild av den ursprungliga frågan? Det är lättare för oss att hjälpa dig om vi ser exakt hur den är formulerad.

Totie 86
Postad: 24 aug 2019
Smaragdalena skrev:

Kan du lägga i en bild av den ursprungliga frågan? Det är lättare för oss att hjälpa dig om vi ser exakt hur den är formulerad.

1113

Det var en dåligt formulerad fråga. Det finns ett tredjegradspolynom som stämmer, men det finns även oändligt många polynom av högre grad som också passerar genom alla fyra punkterna.

Fast om du tittar lite närmare på siffrorna, ser du att de kan skrivas som 1+1, 4+1, 9+1 och 16+1, d v s 12+1, 22+1, 32+1, 42+1. Det behövs alltså inte ens en tredjegradskurva för att det skall funka.

Totie 86
Postad: 24 aug 2019
Smaragdalena skrev:

Det var en dåligt formulerad fråga. Det finns ett tredjegradspolynom som stämmer, men det finns även oändligt många polynom av högre grad som också passerar genom alla fyra punkterna.

Fast om du tittar lite närmare på siffrorna, ser du att de kan skrivas som 1+1, 4+1, 9+1 och 16+1, d v s 12+1, 22+1, 32+1, 42+1. Det behövs alltså inte ens en tredjegradskurva för att det skall funka.

Så finns det inget riktigt svar på denna uppgiften?

Jag är inte heller säker på om jag har förståt avsnittet helt ännu, men polynom ska ju innehålla både kosntant- och variabeltermer och facit säger x^2+1. Hur går det ihop?

Totie 86
Postad: 24 aug 2019
Yngve skrev:
Totie skrev:

Stämmer verkligen detta? Det känns inte rätt. Är det meningen att jag ska lösa ett ekvationsystem med 4 obekanta och sedan sätta in värdena i den ursprungliga formeln utan x?

Ja du kan lösa ekvationssystemet för att få fram värden på a, b, c och d.

Använd sedan dessa i P(x) för att få fram ett polynom som stämmer med tabellen. Men du ska ha kvar x i P(x).

Jag vet inte hur man löser ett ekvationsystem med 4 obekanta. Har bara kommit till 3 obekanta, men jag lär mig gärna hur man gör

Om man hade frpgat efter  det enklaste polynomet så skulle jag hålla med facit. Som det är  nu finns det oändligt många svar

Man löser ekvationssystem med 4 obekanta på precis samma sätt som man gör med 2 eller 3, det är bara bökigare och lättare att göra fel.

Totie 86
Postad: 24 aug 2019
Smaragdalena skrev:

Om man hade frpgat efter  det enklaste polynomet så skulle jag hålla med facit. Som det är  nu finns det oändligt många svar

Man löser ekvationssystem med 4 obekanta på precis samma sätt som man gör med 2 eller 3, det är bara bökigare och lättare att göra fel.

Jaha, okej. Ska ge det där ekvationssystemet ett försök

Tack för allt hjälp:)

Laguna 9017
Postad: 25 aug 2019
Totie skrev:
Smaragdalena skrev:

Det var en dåligt formulerad fråga. Det finns ett tredjegradspolynom som stämmer, men det finns även oändligt många polynom av högre grad som också passerar genom alla fyra punkterna.

Fast om du tittar lite närmare på siffrorna, ser du att de kan skrivas som 1+1, 4+1, 9+1 och 16+1, d v s 12+1, 22+1, 32+1, 42+1. Det behövs alltså inte ens en tredjegradskurva för att det skall funka.

Så finns det inget riktigt svar på denna uppgiften?

Jag är inte heller säker på om jag har förståt avsnittet helt ännu, men polynom ska ju innehålla både kosntant- och variabeltermer och facit säger x^2+1. Hur går det ihop?

x2 är en variabelterm, eller hur? Och 1 är en konstantterm. Men det behöver inte ens finnas någon konstantterm: x2 ensamt är också ett polynom (lite i motsägelse till poly som betyder många).

Laguna 9017
Postad: 25 aug 2019

Ett annat sätt att få fram ett sådant polynom är att skriva det som (x-1)(x-2)(x-3)·176+(x-1)(x-2)(x-4)·10-2+...(x-1)(x-2)(x-3)\cdot\frac{17}{6} + (x-1)(x-2)(x-4)\cdot\frac{10}{-2} + ....

Laguna 9017
Postad: 25 aug 2019
Smaragdalena skrev:

Det var en dåligt formulerad fråga. Det finns ett tredjegradspolynom som stämmer, men det finns även oändligt många polynom av högre grad som också passerar genom alla fyra punkterna.

Fast om du tittar lite närmare på siffrorna, ser du att de kan skrivas som 1+1, 4+1, 9+1 och 16+1, d v s 12+1, 22+1, 32+1, 42+1. Det behövs alltså inte ens en tredjegradskurva för att det skall funka.

Jag tycker de borde ha skrivit antingen "av lägsta möjliga grad" eller "andragradspolynom" för att få det svar de vill ha (som bygger på att man känner igen talen, så som Smaragdalena visar). Men "av lägsta möjliga grad" känns inte som ett begrepp som används på gymnasiet. Det var nog inte meningen att man skulle lösa ett ekvationssystem med fyra variabler i Matte 3.

För att faktiskt hitta polynomet av lägsta grad systematiskt får man väl ansätta grad 1, grad 2, etc. upp till antalet värdepunkter minus 1, och se när systemet går att lösa. Finns det någon snabbare metod?

ConnyN 1459
Postad: 25 aug 2019

Kan man tänka så här?

Vi ritar in värdena i ett diagram och ser att det är inte en rät linje.

Möjligen är det en andragradsekvation?

Om det är så kan vi använda att ax2+bx+c=p(x)
p(x) kan vi ersätta med y 

Då kan vi lätt sätta upp tre ekvationer och få fram värden för a, b och c

Svara Avbryt
Close