2 svar
180 visningar
Mineralvatten5 är nöjd med hjälpen!
Mineralvatten5 6
Postad: 18 feb 2019

Bestämd artikel

Jag har stött på fraser som förvirrat mig:
- Det är en lyxbulle. Den kostar 26 kronor. 

Varför skiftar artikeln från det och den? Mitt resonemang är att "det" påvisar att man kommunicerar om just bullen och "den" blir demonstrativ pronomen?  Men är det inte meningen att Ett-ord ska ha artikeln det? Lyxbulle är ett En-ord. 

Som sagt, jag är väldigt förvirrad. 

Laguna 4775
Postad: 18 feb 2019

Ordet "det" förekommer väldigt ofta i germanska språk som svenska utan att betyda någonting alls, bara för att meningen ska få rätt form. Men det kan också vara ett demonstrativt pronomen, eller syfta helt allmänt på något som inte har blivit bestämt än. Jag vet inte hur den gällande beskrivningen av svenska språket betecknar alla dessa roller.

"Det är en lyxbulle" är förmodligen svaret på frågan "vad är det där?" och då är det väl samma "det" i svaret som i frågan. Men jag är inte säker.

Man kan betona också. "Är det där en lyxbulle?". "Nej, men det [peka] är en lyxbulle."

Jonto 1590 – Gy-lärare (Ty)
Postad: 18 feb 2019 Redigerad: 18 feb 2019

I första meningen är "det" ett formellt subjekt, det vill säga det syftar inte på själva bullen (som är det egentliga subjektet) utan  ingår i en allmän fras. Sådana fraser är exempelvis "Det finns...", "Det är...", "Det kan vara..:" och heter så oavsett vad ordet som följer efter har för genus(/artikel). Alltså "Det är en pannkaka" men även "Det är ett hus". "Det finns en restaurang" men även"Det finns ett skåp". Detta är en annan användning av ordet det , och inte som artikel. Ordet "Det" i detta fallet syftar inte på lyxbullen.

I det andra fallet så står dock ordet "den" som demonstrarivt pronomen och som platshållare för lyxbullen. Den(/Lyxbullen) kostar 26 kronor. Då ska artikeln väljas efter genuset på det ordet den syftar på alltså i detta fallet "den". 

Svara Avbryt
Close