10 svar
160 visningar
Am00 182
Postad: 3 jun 2019

Betyg

Hej!

 

Jag vet att jag har skrivit kring detta med betyg en gång tidigare, men nu handlar det om ett annat ämne :samhällskunskap. 

Vi har delat in samhällskunskap i olika delar och därefter har vi fått göra en funderingsuppgift på varje del. Jag fick följande betyg på uppgifterna: A,A,B,C,C. Sen gjorde vi ett prov på sista delen och där fick ett D och nu ska min lärare tydligen sätta ett C i slut betyg. Är inte detta sjukt orättvist? Nu får jag samma betyg som någon som har skrivit C i alla uppgifter. Nu vill jag veta av er lärare där ute, ska det vara så här? 

Det går inte att säga utan att se till vilka kunskapskrav som testats. Om du visat upp alla kunskapskrav på minst C-nivå tidigare, och sedan fått E delvis C (det går inte att få D eller B på enskilda uppgifter, däremot kan du uppvisa ett kunskapskrav på C-nivå och ett annat på E-nivå) på det sista provet, ja då är det lite hårt. Om det däremot är ett helt nytt kunskapskrav som testats, då är det helt i linje med hur betyg ska sättas. Har du någon betygsmatris eller liknande där det framgår vad som testats och när? 

Ja det ska det kanske. Provbetyg säger egentligen inte så mycket om ditt slutbetyg. Ett slutbetyg är inte en sammanvägning av provbetyg även om många lärare, elever och föräldrar aldrig kommer förstå det. 

Som Smutstvätt säger så handlar det om att kunskapskraven ska vara uppfyllda. För att du ska få ett B måste du ha uppfyllt eller visat att du uppfyller en övervägande del av de kunskapskrav som finns på A-nivå och helst då också visat det åtminstone två gånger. Så det beror på vilka kunskapskrav proven som du fått A eller B på testat och vilka krav du uppfyllde där. På de proven så måste du ju ha visat några slags A-kunskapskrav för att ha fått A eller B, frågan är bara vilka och hur många gånger du visat dessa och hur tydligt.

Be läraren förklara vilka kunskapskrav av de på A-nivå du uppfyllt och vilka du inte har och . Kan läraren göra det på ett trovärdigt sätt så har du fått det betyg som är "rättvist".  Har du inte uppfyllt merparten av kriterierna för A, då ska du ha ett C.

Det var snällt av din lärare att inte sätta D, trots att du tydligen inte behörskar alla kunskapsmål på C-nivå. Jag tycker att det nuvarande betygssystemet är omänskligt, som lägger så stor vikt vid en elevs sämsta prestation.

Jonto Online 2369 – Gy-lärare (Ty)
Postad: 3 jun 2019 Redigerad: 3 jun 2019
Smaragdalena skrev:

Det var snällt av din lärare att inte sätta D, trots att du tydligen inte behörskar alla kunskapsmål på C-nivå. Jag tycker att det nuvarande betygssystemet är omänskligt, som lägger så stor vikt vid en elevs sämsta prestation.

Hur menar du att den lägger fokus på den sämsta prestationen. Jag kan hålla med om att betygssystemet grundar sig på att du måste behärska samtliga delar av ett ämne och flera förmågor exempelvis eftersom det finns i språk kunskapskrav för att både tala, höra, läsa och skriva så om du är duktig på att läsa, tala, höra och kan uppnå de kraven på A-nivå men har svårigheter med att skriva och där endast hamnar på säg E-nivå så kommer ditt betyg bli ett D och då bedöms du delvis efter den förmågan du är sämst på i ämnet. Jag tycker dock det finns någon form av poäng att man för ett betyg ska kunna behärska alla eller åtminstone nära alla av de väsentliga delarna/förmågorna. Var det så du menade ungefär?

Däremot vet jag inte om jag håller med om att den sämsta prestationen blir bedömd. Om jag har testat kunskapskravet om probelmlösningsförmåga vid  fyra stycken prov med olika teman/områden och om eleven på tre av proven uppnådde A-nivå på problemlösningsförmågorna men en av gångerna hade en sämre dag och endast presterade problemlösning på C-nivå eller E-nivå. Då kan jag med hjälp av de tre andra tillfällena ändå säga att eleven har tydligt visat att den ligger på en A-nivå vad gäller problemlösning och kan bortse från den sämsta prestationen. Det står ju inte hur många gånger eleven måste visa att den nått varje kunskapskrav eller hur många gånger av tillfällena man testade kunskapskraven som eleven bör ha visat förmågorna/kunskapskraven, så man skulle kunna bortse från några sämre prestationer om eleven övertygande visat att den med säkerhet uppnått det vid några tillfällen tidigare.

Om man har visat att man kan 7 av 8 kunskapskrav på A-nivå men bara visat den åttonde på E-nivå skall man inte få mer än D i betyg. Det tycker jag är icke-förlåtande. Det gör att man i värsta fall inte vågar fråga läraren om hjälp med något som man inte riktigt har förstått, eftersom detta skulle visa för läraren att det är något man inte kan - man kan ju ha haft tur och råkat svara rätt på något man egentligen inte kan (jag anser att jag inte förtjänade det betyg jag fick på en mekanik-tenta, där examinatorn råkade ställa precis de frågorna jag kunde). Det är en av anledningarna till att jag tycker Pluggakuten är ett så fantastiskt ställe - här kan eleverna ställa de frågor som skulle avslöja för elevens lärare att eleven inte har förstått allt.

Jonto Online 2369 – Gy-lärare (Ty)
Postad: 3 jun 2019 Redigerad: 3 jun 2019
Smaragdalena skrev:

Om man har visat att man kan 7 av 8 kunskapskrav på A-nivå men bara visat den åttonde på E-nivå skall man inte få mer än D i betyg. Det tycker jag är icke-förlåtande. Det gör att man i värsta fall inte vågar fråga läraren om hjälp med något som man inte riktigt har förstått, eftersom detta skulle visa för läraren att det är något man inte kan - man kan ju ha haft tur och råkat svara rätt på något man egentligen inte kan (jag anser att jag inte förtjänade det betyg jag fick på en mekanik-tenta, där examinatorn råkade ställa precis de frågorna jag kunde). Det är en av anledningarna till att jag tycker Pluggakuten är ett så fantastiskt ställe - här kan eleverna ställa de frågor som skulle avslöja för elevens lärare att eleven inte har förstått allt.

Det stämmer ju och det kan väl tyckas något dumt just i sådana extremfall. I praktiken brukar det dock vara så att om man har A på alla kunskapskrav utom ett på E-nivå så borde läraren och eleven gemensamt kunna hitta en väg så att eleven når även detta kunskapskravet genom insatser och hjälp samt ge ytterligare chanser att visa att man kan det.

Albiki 4228
Postad: 3 jun 2019
Jonto skrev:
Smaragdalena skrev:

Om man har visat att man kan 7 av 8 kunskapskrav på A-nivå men bara visat den åttonde på E-nivå skall man inte få mer än D i betyg. Det tycker jag är icke-förlåtande. Det gör att man i värsta fall inte vågar fråga läraren om hjälp med något som man inte riktigt har förstått, eftersom detta skulle visa för läraren att det är något man inte kan - man kan ju ha haft tur och råkat svara rätt på något man egentligen inte kan (jag anser att jag inte förtjänade det betyg jag fick på en mekanik-tenta, där examinatorn råkade ställa precis de frågorna jag kunde). Det är en av anledningarna till att jag tycker Pluggakuten är ett så fantastiskt ställe - här kan eleverna ställa de frågor som skulle avslöja för elevens lärare att eleven inte har förstått allt.

Det stämmer ju och det kan väl tyckas något dumt just i sådana extremfall. I praktiken brukar det dock vara så att om man har A på alla kunskapskrav utom ett på E-nivå så borde läraren och eleven gemensamt kunna hitta en väg så att eleven når även detta kunskapskravet genom insatser och hjälp samt ge ytterligare chanser att visa att man kan det.

Varför ska en lärare engagera sig så i en enskild elev när läraren har 100 andra elever att bedöma? Det verkar orimligt att lägga en sådan börda på läraren.

SeriousCephalopod 1897
Postad: 3 jun 2019

Om en elev hamnar i ett konstigt bedömningsläge är det möjligt att läraren inte planerat sina underlag ordentligt. Bedömning och dokumentation blir lätt det minst prioriterade under arbetets gång men om glapp i elevens underlag från början att terminen förblir oifyllda till slutet även fast de borde fyllt i dem så gick något fel i planeringen.

 

Jag har med tiden blivit alltmer skeptisk till praktiken att endast ha ett bedömningstillfälle per innehåll i anknytning till att det gås igenom och sedan ett avslutande kursprov. Det måste finnas sätt att få innehåll och bedömningsformer att upprepas över terminens gång.

 

Att kompletteringar görs i slutet är inte praktiskt eller roligt för någon.

Albiki skrev:
Jonto skrev:
Smaragdalena skrev:

Om man har visat att man kan 7 av 8 kunskapskrav på A-nivå men bara visat den åttonde på E-nivå skall man inte få mer än D i betyg. Det tycker jag är icke-förlåtande. Det gör att man i värsta fall inte vågar fråga läraren om hjälp med något som man inte riktigt har förstått, eftersom detta skulle visa för läraren att det är något man inte kan - man kan ju ha haft tur och råkat svara rätt på något man egentligen inte kan (jag anser att jag inte förtjänade det betyg jag fick på en mekanik-tenta, där examinatorn råkade ställa precis de frågorna jag kunde). Det är en av anledningarna till att jag tycker Pluggakuten är ett så fantastiskt ställe - här kan eleverna ställa de frågor som skulle avslöja för elevens lärare att eleven inte har förstått allt.

Det stämmer ju och det kan väl tyckas något dumt just i sådana extremfall. I praktiken brukar det dock vara så att om man har A på alla kunskapskrav utom ett på E-nivå så borde läraren och eleven gemensamt kunna hitta en väg så att eleven når även detta kunskapskravet genom insatser och hjälp samt ge ytterligare chanser att visa att man kan det.

Varför ska en lärare engagera sig så i en enskild elev när läraren har 100 andra elever att bedöma? Det verkar orimligt att lägga en sådan börda på läraren.

Tråkig inställning. Som lärare ska man och jag försöker också se till att varje elev ska nå så långt som möjligt vad gäller kunskapskraven men även därutöver.  Att engagera sig i elever är en viktig del av yrket. Det handlar inte om mängder med individuella träningstimmar utan om att uppmärksamma svaga områden, lägga upp en plan och ge stöd i form av material eller dylikt. Det behöver inte vara tidskrävande gjort på rätt sätt.

SeriousCephalopod skrev:

Om en elev hamnar i ett konstigt bedömningsläge är det möjligt att läraren inte planerat sina underlag ordentligt. Bedömning och dokumentation blir lätt det minst prioriterade under arbetets gång men om glapp i elevens underlag från början att terminen förblir oifyllda till slutet även fast de borde fyllt i dem så gick något fel i planeringen.

 

Jag har med tiden blivit alltmer skeptisk till praktiken att endast ha ett bedömningstillfälle per innehåll i anknytning till att det gås igenom och sedan ett avslutande kursprov. Det måste finnas sätt att få innehåll och bedömningsformer att upprepas över terminens gång.

 

Att kompletteringar görs i slutet är inte praktiskt eller roligt för någon.

Vi får inte glömma att en lärare kan ta med all eleven presterat i sin bedömning exempelvis insatser under lektionstid där eleven kan ha uppvisat kunskapskrav. 

Svara Avbryt
Close