Anonym2005 73
Postad: 11 okt 19:15

Betygssättningen av presentationer

Hej!

Jag är en elev på andra året i gymnasiet och undrar en sak angående betygsättningen på en presentation. Min presentation var toppen (i svenska), men jag översteg tiden med 1 minut (3-6 minuter). På grund av detta fick jag B på alla kriterier istället för A. Jag undrar ifall en lärare kan sänka mig så mycket på grund av det, eller om det är fel?

Kunskapskravet för A i kursen svenska 2 som kommer på fråga är detta:

Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt, varierat och välformulerat, och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som generaliseringar och vidgade perspektiv. Eleven har god åhörarkontakt. Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen.

Jag tänker att den delen som handlar om tiden för framförandet möjligen kan gälla detta

och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation

Om man håller ett längre framförande än vad som det skulle vara så kan man möjligen hävda att man brustit i att anpassa till syfte och kommunikationssituation.

Däremot är det i så fall en tolkning av kunskapskravet. Det står ingenting uttryckligt i kunskapskravet om att hålla sig inom angiven tid är en faktor som bedöms.

Det går inte att säga tydligt att läraren har gjort rätt eller fel. Jag skulle dock personligen tycka att en överskridning av en minut försämrar talet vad gäller anpassning till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dessutom utgör bara det kunskapskravet som du ser bara en liten del av de kunskapskrav som bedöms vid muntlig framställning. Dessutom så ska läraren enligt de nya direktiven för betygssättning sätta det betyg som huvudsakligen speglar elevens prestation efter kunskapskraven, snarare än att låta enskilda detaljer få för stort fokus.

Jag tycker att ett första steg är att läraren måste förklara sin bedömning utifrån kunskapskraven och kunna peka på vad i kunskapskraven som du inte uppnått. Allt i betygsväg måste utgå från kunskapskraven.

Anonym2005 73
Postad: 11 okt 20:56

Läraren sa att jag hade en utmärkt presentation, där jag använde mig av 3 olika stilfigurer (epifor, liknelse och retorisk fråga), kopplade ihop inledningen och avslutningen på ett snyggt sätt, redovisade mina argument tydligt. Bokstavligen det ända bristen jag hade var att jag överskred tiden på en minut. Jag får mycket ångest, men känner att jag inte vill ta upp det med läraren, då jag är rädd att läraren kommer vara extra hård med mig på nästkommande moment. Motiveringen var att det försämrar kvalitén på presentationen, och att man inte anpassat sig till tiden.

Vad tycker du jag borde göra?

Jonto Online 7915 – Moderator
Postad: 11 okt 21:04 Redigerad: 11 okt 21:05

Du kan prata med och rådfråga din mentor eller en annan lärare i ämnet på skolan och höra vad de tycker.

Efter det kan du också om du vill diskutera saken med rektor.

Man ska dock veta det att läraren är suverän i sin betygssättning och det är ganska svårt att få rätt gentemot en lärares bedömning.  I slutändan är det alltid lärarens bedömning som gäller, under förutsättning att denne är behörig. Detta är ju inte heller ett slutbetyg, utan bara en del av ett underlag.

Svara Avbryt
Close