2 svar
75 visningar
Zeus är nöjd med hjälpen!
Zeus 439
Postad: 10 nov 2020 Redigerad: 10 nov 2020

BIFF-regeln

Hej!

BIFF-regeln står för "i Bisats kommer Inte Före det Första finita verbet".

Finita verb har jag fått lära mig är sådana som inte kräver hjälpverb. Finita verb är i presens, imperfekt och imperativ. 

Men kolla gärna denna mening: "Jag har gjort att detta inte har fungerat"

Här finns ju inga finita verb. Jag kan på egen hand lista ut att "Jag har gjort" utgör en huvudsats medan "att detta inte har fungerat" är bisats. Men hur kan jag säkert kontrollera detta med BIFF-regeln? Stoppar jag in "inte" i meningen hamnar det efter "har" i huvudsatsen och innan "har" i bisatsen. Det känns som att det stämmer överens med regeln, men återigen, "har" är bara ett hjälpverb som ingår i ett infinit verb. Så hur ska jag tänka?

Tack.

Jonto 3943 – Moderator
Postad: 10 nov 2020

"Att ett finit verb inte kräver hjälpverb" är en mycket dålig förklaring. Ett finit verb kan dock ibland vara ett hjälpverb men inte alltid.

Ett finit verb är ett verb som är böjt.  Ett infinit verb är ett verb som är i objöjd form(ex. i grundform eller i perfekt particip).

I meningen "Jag har gjort (så) att detta inte har fungerat". Där finns två stycken finita verb nämligen "har" och "har" som är böjda  då grundformen är "ha". Verbformerna "gjort" och "fungerat" är oböjda presens participformer.

Den finita verben är oftast den första verbformen som står närmast subjektet i meningen.

 

Jag tror det största problemet igen är att du tar som exempel på meningar som inte känns tydliga på vad de syftar på eller inte känns helt grammatiskt korrekta.

Jag lade in ett "så" i meningen för att jag tycker den ska fungera. Då tycker jag att jag lyckas rätt

"Jag har inte gjort" --> Huvudsats då "inte" kommer efter finita verbet

"Jag har gjort så att detta inte har fungerat. --> Bisats då före finit verb

Jonto 3943 – Moderator
Postad: 10 nov 2020

Ett annat tips är att lära in en del exempel på samordnande konjunktioner och underordnade konjuktioner.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Konjunktion_(ordklass)

 

De samordnade konjuktionerna binder alltid ihop huvudsatser medan de underodnade konjuktionerna inleder bisatser. 

"att" är exempelvis en typiskt underordnad konjunktion och inleder alltid bisatser. (om det då inte är "infinitv-att")

Svara Avbryt
Close