3 svar
70 visningar
studyingteen är nöjd med hjälpen!
studyingteen 44
Postad: 15 apr 2018

Binomialsatsen

Consider the expansion of x2(3x2+kx)8. The constant term is 16128. Find k.

Jag kommer fram till att är lika med ungefär 3.27. Jag undrar om det är rätt? 

Dr. G 4084
Postad: 15 apr 2018

Jag fick något annat. Hur har du gjort?

Börja med att titta på uttrycket (a+b)8 (a+b)^8 .

Om du utvecklar det så kommer du att få en summa av termer c1a8+c2a7b+c3a6b2+... c_1a^8+c_2a^7b+c_3a^6b^2+... och så vidare. 

Vilken/vilka av dessa termer ger en konstant efter multiplikation med faktorn x2 x^2 utanför parentesen och villen/vilka binomialkoefficient/er cn c_n har den/de?

Denna konstantterm ska vara lika med 16128.

Detta ska ge dig en ekvation för k k .

studyingteen 44
Postad: 16 apr 2018 Redigerad: 16 apr 2018

x2(3x2)8-r(x-1)r=x02+16-2r-r=018-3r=0r=68632k6=1612828×9k6=16128252k6=16128k6=16128/252k=2

 

Jag kom fram till att k är 2

Svara Avbryt
Close