4 svar
43 visningar
solskenet Online 410
Postad: 2 feb 2020

BNP,GDI eller HDI

Vad tycker du är bäst BNP, GDI eller HDI? Jämför de med varandra och förklara vad du tycker. Hur skulle man på bästa sätt kuna jämföra de med varandra?

Hur har du tänkt själv? Det står i Pluggakutens regler att du skall visa hur du har försökt och hur långt du har kommit. /moderator

Vad innebär BNP, GDI respektive HDI?

solskenet Online 410
Postad: 2 feb 2020

BNP är bruttonationalprodukt, GDI gender development index (man jämför kvinnor med män ex deras utbildningsnivå), HDI human development index där jämför man utbildningsnivå, levandsstandrard.etc

Smaragdalena Online 33949 – Moderator
Postad: 2 feb 2020 Redigerad: 2 feb 2020
solskenet skrev:

BNP är bruttonationalprodukt, GDI gender development index (man jämför kvinnor med män ex deras utbildningsnivå), HDI human development index där jämför man utbildningsnivå, levandsstandrard.etc

Det verkar som om du har koll på vad begreppen innebär. Uppgiften är ju att du skall jämföra och förklara vad DU tycker. Det kan ingen annan göra åt dig. Eller är det möjligen så att själva frågan är de två första meningarna, och den tredje meningen är något som du har lagt till själv? I så fall var detinte lätt att gissa detta.

En viktig sak att beakta är ju vad de ska användas till? 

Är det till att beskriva ett lands välstånd?

BNP tar främst hänsyn till ekonomiska faktorer

GDI tar hänsyn till en könsfaktor, jämställdhet

HDI tar hänsyn till levnadsstandard såsom livslängd och utbildningsnivå (men även ekonomi).

De ger alltså svar på olika saker om ett land och hur väl utvecklat det är. 

Jag skulle kunna tänka mig att exempelvis en hel del länder i Afrika och Asien har en hög BNP då de producerar mycket varor, har stora företag och god ekonomi. Däremot är det inte alltid befolkningen i stort får del av dessa tillgångar och landet har stora klassklyftor där det finns en liten rik elit. De skulle nog få låga värden på HDI.

Det finns också stater som kanske har det väl ställt vad gäller HDI och BNP men där det framför allt är män som har rättigheter, ekonomiskt makt och en god levnadsstandard. Dessa skulle nog inte få så höga värden på GDI.

Vilket ger en mest rättvisande bild eller uppnår de den mest rättvisande bilden gemensamt?

Kan du se styrkor/svagheter hos de olika modellerna?

Svara Avbryt
Close