1 svar
26 visningar
tkui222 5
Postad: 14 sep 15:23

Bokföring - skatt

Observera även då det gäller skatten att det finns ett antal ej avdragsgilla kostnader samt en ej skattepliktigt intäkt. Ta hänsyn till det i din skatteberäkning. Räkna med 22 % i skatt och notera att beloppet i RR då det gäller året skatt inte är fullständigt. Preliminärskatten för 2022 var beräknad till 250 000 kr. De löpande betalningarna har bokförts mot 8910. I slutet på december 2022 erhölls en skattsedel på slutlig skatt för 2021. Denna visade en debiterad kvarskatt på 8 000 kr. Kvarskatten förfaller till betalning i mars 2022 och har ännu inte bokförts. Beräkna och bokför aktuell fordran/skuld samt kostnad.

Jonto 7517 – Moderator
Postad: 14 sep 17:40

Ett tips för att få svar och hjälp på dina trådar är att skriva eller visa vad du har kommit fram till eller hur långt du har kommit. Då kan det bli enklare för folk att hjälpa till och de kanske blir mer villiga att hjälpa om man visar att man tänkt själv /Jonto,moderator

Svara Avbryt
Close