7 svar
468 visningar
ashe_ 689
Postad: 12 okt 2023 21:25

de tre välfärdsmodellernas syn på sjukskrivna, arbetslösa och pensionärer

I frågan ska jag utgå från liberala, socialdemokratiska samt konservativa och analysera hur de påverkar olika grupper i samhället. Jag har då valt grupperna pensionärer, arbetslösa och sjukskrivna. Man ska sedan diskutera denna grupps möjligheter och utmaningar inom de olika välfärdsmodellerna.

Jag skulle verkligen uppskatta hjälp så snart som möjligt för jag måste lämna in uppgiften imorn. 

Jag vet redan om dessa ideologier och sådant men vet inte hur jag ska skriva om de olika grupperna. Till exempel de Sjukskrivna inom konservatismen ska tas hand om familj och släkt. Om det är en sjuk ensam mamma kan det hålla tillbaka den ungas utveckling att fastna med att ta hand om sin sjuka mor. Kommer inte på någonting annat och behöver hjälp. 

Jonto 9428 – Moderator
Postad: 12 okt 2023 21:45

Med reservation för att ideologierna är väldigt breda, att vara konservativ i Sverige är inte samma sak som att vara konservativ i exempelvis USA.

Om man tittar på konservativa partier i USA(republikanerna) så står ju de långt till höger och skulle anse att vad gäller sjukskrivning så ska man ha en privat sjukförsäkring och själv betala för sin vård eller sin förlorade inkomst, utan hjälp från staten. Om vi tittar på konservativa partier i Sverige(ex. M och KD) så anser de att vi ska ha en välfärd med sjukförsäkring. De har dock ofta synen att det är viktigt att systemen inte är för generösa, så att det ska finnas en motivation att komma tillbaka i arbete, den så kallade arbetslinjen. Socialdemokratin har varit mer generösa med sjukersättningsregler.

Äldrevård och pensionärer är ett bra exempel och ta upp där man kan hitta tydliga skillnader mellan alla tre ideologierna. Konservatism som ofta betonar familjens betydelse. I många länder med konservativ syn så förväntas de yngre generationerna i familjen ta hand om och försörja de äldre generationerna. Socialdemokratin har en utbyggd välfärd med äldrevård som svar. Liberalismen har en liknande syn, men där det är tanken att äldrevården ska betalas med egna pengar. Att man under tiden man arbetar tjänar ihop till pension så att man själv sen ska kunna stå för sina omsorgskostnader när man blir äldre.

Vad gäller egentligen alla tre grupper som du nämner så handlar det ju om ett ansvar, där socialdemokratin har staten/välfärden som svar på vem som ska ha ansvaret, där konservatismen mer anser att samhället/gruppen/familjen (men även delvis individ) har ett stort ansvar och där liberalismen anser att individen har största ansvaret (men även delvis samhälle/välfärd). Om man förenklar i grova drag. 

ashe_ 689
Postad: 12 okt 2023 22:41

vad händer om den sjukskrivne inte har någon familjemedlem eller släkting som ska ta hand om dem? vad gör de då? 

skulle du kunna sammanfatta ideologiernas syn angående de tre grupperna? 

Jonto 9428 – Moderator
Postad: 12 okt 2023 22:46 Redigerad: 12 okt 2023 22:47

Inga idéer går ju att tillämpa fullt ut. Även i konservativa samhällen finns såklart en äldreomsorg, som antingen finansieras genom skattemedel eller att användarna får betala den. Det kan såklart även finnas privata alternativ. 

Du kan i princip överföra det som jag skrev nederst i mitt förra inlägg och applicera på alla de tre grupperna. De tre grupperna du valt är ju relativt lika på det sättet att de inte kan fullt ut försörja sig själva genom arbete. 

Har du något mer specifikt som du undrar över?

ashe_ 689
Postad: 12 okt 2023 22:52
Jonto skrev:

Inga idéer går ju att tillämpa fullt ut. Även i konservativa samhällen finns såklart en äldreomsorg, som antingen finansieras genom skattemedel eller att användarna får betala den. Det kan såklart även finnas privata alternativ. 

Du kan i princip överföra det som jag skrev nederst i mitt förra inlägg och applicera på alla de tre grupperna. De tre grupperna du valt är ju relativt lika på det sättet att de inte kan fullt ut försörja sig själva genom arbete. 

ok tack, förstår mycket bättre nu. 

för att sammanfatta bara, 

konservatismen anser att det är familjen som har ansvar
socialismen har staten/välfärden som svar (vad exakt menas med att välfärden har ansvar inom socialismen?) 
liberalismen anser att individen har största ansvaret, med samhälle och välfärd ibland. 

Har du något mer specifikt som du undrar över?

Just nu, inte riktigt, men jag skriver här om det är någonting. 

Jonto 9428 – Moderator
Postad: 12 okt 2023 23:19
ashe_ skrev:
Jonto skrev:

Inga idéer går ju att tillämpa fullt ut. Även i konservativa samhällen finns såklart en äldreomsorg, som antingen finansieras genom skattemedel eller att användarna får betala den. Det kan såklart även finnas privata alternativ. 

Du kan i princip överföra det som jag skrev nederst i mitt förra inlägg och applicera på alla de tre grupperna. De tre grupperna du valt är ju relativt lika på det sättet att de inte kan fullt ut försörja sig själva genom arbete. 

ok tack, förstår mycket bättre nu. 

för att sammanfatta bara, 

konservatismen anser att det är familjen som har ansvar
socialismen har staten/välfärden som svar (vad exakt menas med att välfärden har ansvar inom socialismen?) 
liberalismen anser att individen har största ansvaret, med samhälle och välfärd ibland

Väldigt förenklat såklart men ja.

Att välfärden har ansvar menas att man tror på en skattefinansierad välfärd som alla bidrar till som har ett skyddsnät för den som behöver det. A-kassa(arbetslöshetsersättning) för den som blir arbetslös, sjukpenning för den som blir sjukskriven och allmän pension och andra bidrag till pensionärer. Det är inte så att det inte alls existerar bland liberala eller konservativa styren men det finns i betydligt mindre utsträckning.

ashe_ 689
Postad: 12 okt 2023 23:34

Hur ser konservatismen på arbetslöshet? Vad skulle en konservativ person säga/tänka om en arbetslös person? 

Jonto 9428 – Moderator
Postad: 12 okt 2023 23:48
ashe_ skrev:

Hur ser konservatismen på arbetslöshet? Vad skulle en konservativ person säga/tänka om en arbetslös person? 

Konservatismen är en svår ideologi för den ser oftast olika ut i olika tid och i olika delar av världen. Grundbulten i konservatism är att bevara och att sätta stort värde i traditioner och långsamma förändringar av samhället. Därför beror det till stor del hur samhället redan ser ut, vad som det är som man ska bevara. Konservativ ideologi är inte så lätt att applicera på arbetslöshet. Om man tittar i en svensk kontext på de konservativa partierna till höger så har deras syn på arbetslöshet varit att det är viktigt att arbetslösa kommer i jobb och att arbetslösa inte ska ha för höga bidrag för att de då riskerar att bli fast i arbetslöshet. Att ha ett arbete ska löna sig mer än att ha ett jobb. Det här är dock en syn som även liberala partier skulle dela. Möjligtvis att konservativa politiker skulle anse att samhället (inte nödvändigtvis staten) har en viktig del i att förhindra arbetslöshet, att det finns arbeten och hjälp att få ett arbete. Medan en liberal kanske hade lagt mer ansvar på att individen och den fria marknaden ska lösa det. 

Svara Avbryt
Close