10 svar
540 visningar
Gaisaren 12 – Fd. Medlem
Postad: 8 feb 2018 23:27

Debattartikel om invandring hjälp

Hej! Jag går i nian och ska lämna in en debattartikel imorgon och undrar som någon skulle vilja läsa igenom min text och ge feedback på den!

DEBATT
Var är den ansvarsfulla migrationspolitiken?

Det är nog ingen som har undgått den massiva invandringen som har flödat till Sverige. I dessa krigstider i Mellanöstern är det extra viktigt att ha en fungerande migrationspolitik för att så många flyktingar som möjligt ska kunna räddas, något som Sverige har misslyckats med totalt. Bristen på ansvar och integrationsförmåga har lett till att vi nu har nått den punkt då vi måste ta tag i problemet. Vi måste minska massinvandringen och hjälpa fler flyktingar i närområdet!

Varje dag flyr det i genomsnitt 42 500 människor i från de outhärdliga förhållanden som främst finns i Syrien, Somalia och Afghanistan. Senast år 2015 fanns det över 60 miljoner människor på flykt runt om i världen, enligt FN:s flyktingorganisation UNHCR. Alla dessa flyktingar hamnar i flyktingläger i de närliggande grannländerna, men en stor del migrerar även till Europa. Drygt 135 000 migranter kom till Sverige under bara 2015, vilket har gett stora kostnader. Migrationen har närmare bestämt kostat Sverige 50,4 miljoner kronor. Den svenska lagstiftningen erbjuder alla de asylsökande flyktingarna cirka 500kr per dag och per flykting. Detta bidrag gör att de asylsökande kan uppnå en svensk levnadsstandard. Problematiken med detta är att de flyktingar som blir kvar i flyktinglägena endast lever på bidraget som de får av UNHCR, som är 10kr per dag och per flykting. För att undvika att absolut fattigdom ska råda i flyktinglägena krävs det att siffran höjs till minst 25kr. Det betyder att UNHCR behöver minst 22 miljarder kronor ytterligare per år för att höja levnadsstandarden till en human nivå i flyktinglägena. Därför anser jag att det vore klokare att finansera om ekonomin och hjälpa flyktingar i närområdena istället för att ge de flyktingar som lyckats ta sig till Sverige, en så pass hög levnadsstandard. Vi skulle då hjälpa betydligt fler flyktingar och även hjälpa dem som inte lyckats ta sig till Sverige.

Det är även ett faktum att cirka 280 000 flyktingar förra året flydde på illegala vägar till Europa och att merparten av dem valde att fly till Tyskland och Sverige. Detta eftersom Tyskland och Sverige har den mest generösa flyktingpolitiken och öppnar upp sig för majoriteten av alla flyktingar som anländer. Det är därför många flyktingar som väljer att korsa Medelhavet illegalt för att ta sig till bl.a Sverige, vilket medför stora risker och många dödsfall sker varje år. Senast 2017 dog över 2000 flyktingar på grund av överbelastade båtar som sjunker i Medelhavet. Grunden till detta problem är att Sverige främst tar emot de flyktingar som har lyckats kommit hit och inte de flyktingar som behöver asyl mest. Det gör att det alltså endast är de allra modigaste flyktingarna som får komma hit till Sverige medan en stor del av alla kvinnor och barn blir kvar i de fattiga flyktinglägena. Detta är problematiskt eftersom alla borde ha rätt till en säker flykt oavsett kön. För att åtgärda detta anser jag att vi måste göra det möjligt att söka asyl från sitt hemland. För att göra det möjligt krävs det att Sverige övergår till ett asylkvotsystem där vi kan välja vilka och hur många flyktingar vi vill ta emot. Det skulle gynna alla då de dödliga resorna på Medelhavet skulle minska, flyktingar skulle kunna ta sig till Sverige på legala vägar och vi skulle kunna anpassa migrationsstorleken ut efter våran integrationsförmåga. Dessutom hade vi kunnat ge asyl till de som behöver det allra mest och hindrat att familjer splittras.

Den svenska oansvariga migrationspolitiken har verkat alldeles för länge och beslutet om att avstå ifrån att hjälpa flyktingar i närområdet har gett Sverige stora konsekvenser. Det kommer att fortsätta att ge konsekvenser om vi inte reglerar invandringen snarast. Problemet med denna massinvandring som Sverige har just nu är att vi inte kan ta hand om långt ifrån så här mycket invandrare som vi tvingas göra i dagens läge. Vi vill verka solidariska när vi tar emot flyktingar, men även många andra invandrare som inte är på flykt. Men i själva verket leder det bara till problematik för både invandrarna och den svenska befolkningen. Självklart ska vi ta emot invandrare och flyktingar, men vi måste göra det i den grad att vi kan hantera situationen. Denna massinvandring som vi har nu har inte tagit hänsyn till våran integrationsförmåga och vi kan inte integrera alla dessa människor som vi har tagit emot.

Arbetslösheten och bostadsbristen är ett faktum i Sverige som inte blir bättre av att vi varje år tar emot hundratusentals invandrare som är i behov av bostäder och arbeten. Detta har gjort att integrationen av alla nyanlända inte har blivit speciellt bra och det är en svårighet att få in alla i det svenska samhället. Undersökningar har gjorts kring arbetslösheten hos utrikesfödda som visar att 28,7% är utan arbete i Malmö, 57,6% i Östra Göinge och 60,3% i Filipstad. Detta är tecken på att den svenska integrationen inte fungerar som den ska och då har ändå denna undersökningen räknat med alla utrikesfödda. Hade undersökningen endast angått ickeeuropeiska utrikesfödda hade siffrorna blivit ännu högre. Andra undersökningar visar att endast 3% av nyanlända flyktingar fortsätter sina studier, efter etableringsfasen som ger en kompetens på ungefär en tredjedel av en grundskoleutbildning. Även detta bevisar att integrationen har stora brister. Detta misslyckande med att få in de nyanlända i samhället leder till ett utanförskap och en segregation som få har konkreta idéer på hur vi ska lösa.

Jag anser att dagens debatt kring integrationen endast handlar om just det faktumet att integrationen behöver bli bättre. Det är skrämmande hur idéfattigt det är hos integrationsfrågan. Hur ska vi få in alla migranter i det svenska samhället? På vilka pengar ska vi bygga nya bostäder och skapa nya arbeten? Eftersom dagens migration är så dyr är det omöjligt att finansera detta utan att sänka välfärden eller alternativt höja skatterna ytterligare.
Det är alltså vår välfärd som står på spel när regeringen väljer att fortsätta låta massinvandringen strömma in. För att rädda vår välfärd och kunna ha råd att integrera de invandrare vi redan har i Sverige är det ett måste att reglera migrationen.

Eftersom segregationen som har bildats i följd av denna migrationspolitik har blivit mer och mer synlig i samhället, blir även migrationsfrågan en viktig del hos folket när det kommer till riksdagsval. Jag tycker att det är tragiskt att det ända partiet som tar migrationen på allvar är SD. Det är ett parti med nazistiska rötter och som har medlemmar som ständigt gör rasistiska, antisemitiska och homofobiska uttalanden. Det är skamligt att inte fler partier tar denna migrationsfråga på allvar, då en stor del av Sverigedemokraternas väljare endast står för deras migrationspolitik, men inte håller med om resten.

Summering
Jag anser att vi måste reglera invandringen till Sverige, för allas bästa. För att få integrationen att fungera, för att behålla välfärden och för hjälpa fler flyktingar i närområdet, krävs det en ändring av våran migrationspolitik.

Ingemar 517 – Fd. Medlem
Postad: 9 feb 2018 21:44
Gaisaren skrev :

Hej! Jag går i nian och ska lämna in en debattartikel imorgon och undrar som någon skulle vilja läsa igenom min text och ge feedback på den!

DEBATT
Var är den ansvarsfulla migrationspolitiken?

Det är nog ingen som har undgått den massiva invandringen som har flödat till Sverige. I dessa krigstider i Mellanöstern är det extra viktigt att ha en fungerande migrationspolitik för att så många flyktingar som möjligt ska kunna räddas, något som Sverige har misslyckats med totalt. Bristen på ansvar och integrationsförmåga har lett till att vi nu har nått den punkt då vi måste ta tag i problemet. Vi måste minska massinvandringen och hjälpa fler flyktingar i närområdet!

Varje dag flyr det i genomsnitt 42 500 människor i från de outhärdliga förhållanden som främst finns i Syrien, Somalia och Afghanistan. Senast år 2015 fanns det över 60 miljoner människor på flykt runt om i världen, enligt FN:s flyktingorganisation UNHCR. Alla dessa flyktingar hamnar i flyktingläger i de närliggande grannländerna, men en stor del migrerar även till Europa. Drygt 135 000 migranter kom till Sverige under bara 2015, vilket har gett stora kostnader. Migrationen har närmare bestämt kostat Sverige 50,4 miljoner kronor. Den svenska lagstiftningen erbjuder alla de asylsökande flyktingarna cirka 500kr per dag och per flykting. Detta bidrag gör att de asylsökande kan uppnå en svensk levnadsstandard. Problematiken med detta är att de flyktingar som blir kvar i flyktinglägena endast lever på bidraget som de får av UNHCR, som är 10kr per dag och per flykting. För att undvika att absolut fattigdom ska råda i flyktinglägena krävs det att siffran höjs till minst 25kr. Det betyder att UNHCR behöver minst 22 miljarder kronor ytterligare per år för att höja levnadsstandarden till en human nivå i flyktinglägena. Därför anser jag att det vore klokare att finansera om ekonomin och hjälpa flyktingar i närområdena istället för att ge de flyktingar som lyckats ta sig till Sverige, en så pass hög levnadsstandard. Vi skulle då hjälpa betydligt fler flyktingar och även hjälpa dem som inte lyckats ta sig till Sverige.

Det är även ett faktum att cirka 280 000 flyktingar förra året flydde på illegala vägar till Europa och att merparten av dem valde att fly till Tyskland och Sverige. Detta eftersom Tyskland och Sverige har den mest generösa flyktingpolitiken och öppnar upp sig för majoriteten av alla flyktingar som anländer. Det är därför många flyktingar som väljer att korsa Medelhavet illegalt för att ta sig till bl.a Sverige, vilket medför stora risker och många dödsfall sker varje år. Senast 2017 dog över 2000 flyktingar på grund av överbelastade båtar som sjunker i Medelhavet. Grunden till detta problem är att Sverige främst tar emot de flyktingar som har lyckats kommit hit och inte de flyktingar som behöver asyl mest. Det gör att det alltså endast är de allra modigaste flyktingarna som får komma hit till Sverige medan en stor del av alla kvinnor och barn blir kvar i de fattiga flyktinglägena. Detta är problematiskt eftersom alla borde ha rätt till en säker flykt oavsett kön. För att åtgärda detta anser jag att vi måste göra det möjligt att söka asyl från sitt hemland. För att göra det möjligt krävs det att Sverige övergår till ett asylkvotsystem där vi kan välja vilka och hur många flyktingar vi vill ta emot. Det skulle gynna alla då de dödliga resorna på Medelhavet skulle minska, flyktingar skulle kunna ta sig till Sverige på legala vägar och vi skulle kunna anpassa migrationsstorleken ut efter våran integrationsförmåga. Dessutom hade vi kunnat ge asyl till de som behöver det allra mest och hindrat att familjer splittras.

Den svenska oansvariga migrationspolitiken har verkat alldeles för länge och beslutet om att avstå ifrån att hjälpa flyktingar i närområdet har gett Sverige stora konsekvenser. Det kommer att fortsätta att ge konsekvenser om vi inte reglerar invandringen snarast. Problemet med denna massinvandring som Sverige har just nu är att vi inte kan ta hand om långt ifrån så här mycket invandrare som vi tvingas göra i dagens läge. Vi vill verka solidariska när vi tar emot flyktingar, men även många andra invandrare som inte är på flykt. Men i själva verket leder det bara till problematik för både invandrarna och den svenska befolkningen. Självklart ska vi ta emot invandrare och flyktingar, men vi måste göra det i den grad att vi kan hantera situationen. Denna massinvandring som vi har nu har inte tagit hänsyn till våran integrationsförmåga och vi kan inte integrera alla dessa människor som vi har tagit emot.

Arbetslösheten och bostadsbristen är ett faktum i Sverige som inte blir bättre av att vi varje år tar emot hundratusentals invandrare som är i behov av bostäder och arbeten. Detta har gjort att integrationen av alla nyanlända inte har blivit speciellt bra och det är en svårighet att få in alla i det svenska samhället. Undersökningar har gjorts kring arbetslösheten hos utrikesfödda som visar att 28,7% är utan arbete i Malmö, 57,6% i Östra Göinge och 60,3% i Filipstad. Detta är tecken på att den svenska integrationen inte fungerar som den ska och då har ändå denna undersökningen räknat med alla utrikesfödda. Hade undersökningen endast angått ickeeuropeiska utrikesfödda hade siffrorna blivit ännu högre. Andra undersökningar visar att endast 3% av nyanlända flyktingar fortsätter sina studier, efter etableringsfasen som ger en kompetens på ungefär en tredjedel av en grundskoleutbildning. Även detta bevisar att integrationen har stora brister. Detta misslyckande med att få in de nyanlända i samhället leder till ett utanförskap och en segregation som få har konkreta idéer på hur vi ska lösa.

Jag anser att dagens debatt kring integrationen endast handlar om just det faktumet att integrationen behöver bli bättre. Det är skrämmande hur idéfattigt det är hos integrationsfrågan. Hur ska vi få in alla migranter i det svenska samhället? På vilka pengar ska vi bygga nya bostäder och skapa nya arbeten? Eftersom dagens migration är så dyr är det omöjligt att finansera detta utan att sänka välfärden eller alternativt höja skatterna ytterligare.
Det är alltså vår välfärd som står på spel när regeringen väljer att fortsätta låta massinvandringen strömma in. För att rädda vår välfärd och kunna ha råd att integrera de invandrare vi redan har i Sverige är det ett måste att reglera migrationen.

Eftersom segregationen som har bildats i följd av denna migrationspolitik har blivit mer och mer synlig i samhället, blir även migrationsfrågan en viktig del hos folket när det kommer till riksdagsval. Jag tycker att det är tragiskt att det ända partiet som tar migrationen på allvar är SD. Det är ett parti med nazistiska rötter och som har medlemmar som ständigt gör rasistiska, antisemitiska och homofobiska uttalanden. Det är skamligt att inte fler partier tar denna migrationsfråga på allvar, då en stor del av Sverigedemokraternas väljare endast står för deras migrationspolitik, men inte håller med om resten.

Summering
Jag anser att vi måste reglera invandringen till Sverige, för allas bästa. För att få integrationen att fungera, för att behålla välfärden och för hjälpa fler flyktingar i närområdet, krävs det en ändring av våran migrationspolitik.

Dina källor verkar lite SD-tillvända.

Gaisaren 12 – Fd. Medlem
Postad: 9 feb 2018 22:45

Okej tack för svaret! Jag hinner verkligen skriva om allt nu, tror du det går att få ett bra betyg på själva texten även fast åsikterna är lite skruvade?

Ingemar 517 – Fd. Medlem
Postad: 9 feb 2018 22:54 Redigerad: 9 feb 2018 22:55

Det beror på din lärare, men jag skulle definitivt kräva källor av en elev som skriver om ett så pass kontroversiellt ämne. Som det ser ut just nu verkar det som om du dammsugit "Avpixlat"/"Samhällsnytt" på information om invandring i Sverige och inte använt någon annan källa alls.

Gaisaren 12 – Fd. Medlem
Postad: 9 feb 2018 23:06

Okej, vad tror du om jag kapar av texten vid ”Dessutom hade vi kunnat ge asyl till de som behöver det allra mest och hindrat att familjer splittras”. Och struntar i att skriva om integrationen. För fram till dess har jag ändå vettiga källor, och jag kanske kan lägga till ännu fler källor. Tror du det funkar?:/

Ingemar 517 – Fd. Medlem
Postad: 10 feb 2018 11:04

Som jag sa, du kommer att få mothugg, kanske inte bara från dina lärare utan också från klasskamrater eftersom du ventilerar så extrema åsikter.  Därför ska du se till att du har bra källor som stöd för de åsikterna. 

Det är ett mål i sig i de flesta ämnena i skolan att man ska kunna värdera källors relevans så det är inte bortkastad tid.

woozah 1414 – Fd. Medlem
Postad: 10 feb 2018 11:12 Redigerad: 10 feb 2018 11:13
Ingemar skrev :
Gaisaren skrev :

Hej! Jag går i nian och ska lämna in en debattartikel imorgon och undrar som någon skulle vilja läsa igenom min text och ge feedback på den!

DEBATT
Var är den ansvarsfulla migrationspolitiken?

Det är nog ingen som har undgått den massiva invandringen som har flödat till Sverige. I dessa krigstider i Mellanöstern är det extra viktigt att ha en fungerande migrationspolitik för att så många flyktingar som möjligt ska kunna räddas, något som Sverige har misslyckats med totalt. Bristen på ansvar och integrationsförmåga har lett till att vi nu har nått den punkt då vi måste ta tag i problemet. Vi måste minska massinvandringen och hjälpa fler flyktingar i närområdet!

Varje dag flyr det i genomsnitt 42 500 människor i från de outhärdliga förhållanden som främst finns i Syrien, Somalia och Afghanistan. Senast år 2015 fanns det över 60 miljoner människor på flykt runt om i världen, enligt FN:s flyktingorganisation UNHCR. Alla dessa flyktingar hamnar i flyktingläger i de närliggande grannländerna, men en stor del migrerar även till Europa. Drygt 135 000 migranter kom till Sverige under bara 2015, vilket har gett stora kostnader. Migrationen har närmare bestämt kostat Sverige 50,4 miljoner kronor. Den svenska lagstiftningen erbjuder alla de asylsökande flyktingarna cirka 500kr per dag och per flykting. Detta bidrag gör att de asylsökande kan uppnå en svensk levnadsstandard. Problematiken med detta är att de flyktingar som blir kvar i flyktinglägena endast lever på bidraget som de får av UNHCR, som är 10kr per dag och per flykting. För att undvika att absolut fattigdom ska råda i flyktinglägena krävs det att siffran höjs till minst 25kr. Det betyder att UNHCR behöver minst 22 miljarder kronor ytterligare per år för att höja levnadsstandarden till en human nivå i flyktinglägena. Därför anser jag att det vore klokare att finansera om ekonomin och hjälpa flyktingar i närområdena istället för att ge de flyktingar som lyckats ta sig till Sverige, en så pass hög levnadsstandard. Vi skulle då hjälpa betydligt fler flyktingar och även hjälpa dem som inte lyckats ta sig till Sverige.

Det är även ett faktum att cirka 280 000 flyktingar förra året flydde på illegala vägar till Europa och att merparten av dem valde att fly till Tyskland och Sverige. Detta eftersom Tyskland och Sverige har den mest generösa flyktingpolitiken och öppnar upp sig för majoriteten av alla flyktingar som anländer. Det är därför många flyktingar som väljer att korsa Medelhavet illegalt för att ta sig till bl.a Sverige, vilket medför stora risker och många dödsfall sker varje år. Senast 2017 dog över 2000 flyktingar på grund av överbelastade båtar som sjunker i Medelhavet. Grunden till detta problem är att Sverige främst tar emot de flyktingar som har lyckats kommit hit och inte de flyktingar som behöver asyl mest. Det gör att det alltså endast är de allra modigaste flyktingarna som får komma hit till Sverige medan en stor del av alla kvinnor och barn blir kvar i de fattiga flyktinglägena. Detta är problematiskt eftersom alla borde ha rätt till en säker flykt oavsett kön. För att åtgärda detta anser jag att vi måste göra det möjligt att söka asyl från sitt hemland. För att göra det möjligt krävs det att Sverige övergår till ett asylkvotsystem där vi kan välja vilka och hur många flyktingar vi vill ta emot. Det skulle gynna alla då de dödliga resorna på Medelhavet skulle minska, flyktingar skulle kunna ta sig till Sverige på legala vägar och vi skulle kunna anpassa migrationsstorleken ut efter våran integrationsförmåga. Dessutom hade vi kunnat ge asyl till de som behöver det allra mest och hindrat att familjer splittras.

Den svenska oansvariga migrationspolitiken har verkat alldeles för länge och beslutet om att avstå ifrån att hjälpa flyktingar i närområdet har gett Sverige stora konsekvenser. Det kommer att fortsätta att ge konsekvenser om vi inte reglerar invandringen snarast. Problemet med denna massinvandring som Sverige har just nu är att vi inte kan ta hand om långt ifrån så här mycket invandrare som vi tvingas göra i dagens läge. Vi vill verka solidariska när vi tar emot flyktingar, men även många andra invandrare som inte är på flykt. Men i själva verket leder det bara till problematik för både invandrarna och den svenska befolkningen. Självklart ska vi ta emot invandrare och flyktingar, men vi måste göra det i den grad att vi kan hantera situationen. Denna massinvandring som vi har nu har inte tagit hänsyn till våran integrationsförmåga och vi kan inte integrera alla dessa människor som vi har tagit emot.

Arbetslösheten och bostadsbristen är ett faktum i Sverige som inte blir bättre av att vi varje år tar emot hundratusentals invandrare som är i behov av bostäder och arbeten. Detta har gjort att integrationen av alla nyanlända inte har blivit speciellt bra och det är en svårighet att få in alla i det svenska samhället. Undersökningar har gjorts kring arbetslösheten hos utrikesfödda som visar att 28,7% är utan arbete i Malmö, 57,6% i Östra Göinge och 60,3% i Filipstad. Detta är tecken på att den svenska integrationen inte fungerar som den ska och då har ändå denna undersökningen räknat med alla utrikesfödda. Hade undersökningen endast angått ickeeuropeiska utrikesfödda hade siffrorna blivit ännu högre. Andra undersökningar visar att endast 3% av nyanlända flyktingar fortsätter sina studier, efter etableringsfasen som ger en kompetens på ungefär en tredjedel av en grundskoleutbildning. Även detta bevisar att integrationen har stora brister. Detta misslyckande med att få in de nyanlända i samhället leder till ett utanförskap och en segregation som få har konkreta idéer på hur vi ska lösa.

Jag anser att dagens debatt kring integrationen endast handlar om just det faktumet att integrationen behöver bli bättre. Det är skrämmande hur idéfattigt det är hos integrationsfrågan. Hur ska vi få in alla migranter i det svenska samhället? På vilka pengar ska vi bygga nya bostäder och skapa nya arbeten? Eftersom dagens migration är så dyr är det omöjligt att finansera detta utan att sänka välfärden eller alternativt höja skatterna ytterligare.
Det är alltså vår välfärd som står på spel när regeringen väljer att fortsätta låta massinvandringen strömma in. För att rädda vår välfärd och kunna ha råd att integrera de invandrare vi redan har i Sverige är det ett måste att reglera migrationen.

Eftersom segregationen som har bildats i följd av denna migrationspolitik har blivit mer och mer synlig i samhället, blir även migrationsfrågan en viktig del hos folket när det kommer till riksdagsval. Jag tycker att det är tragiskt att det ända partiet som tar migrationen på allvar är SD. Det är ett parti med nazistiska rötter och som har medlemmar som ständigt gör rasistiska, antisemitiska och homofobiska uttalanden. Det är skamligt att inte fler partier tar denna migrationsfråga på allvar, då en stor del av Sverigedemokraternas väljare endast står för deras migrationspolitik, men inte håller med om resten.

Summering
Jag anser att vi måste reglera invandringen till Sverige, för allas bästa. För att få integrationen att fungera, för att behålla välfärden och för hjälpa fler flyktingar i närområdet, krävs det en ändring av våran migrationspolitik.

Dina källor verkar lite SD-tillvända.

 

 

Klagar du på en onyanserad högerartikel när du själv använder en vänstertidning som källmaterial? Det känns ju aningen vrickat.

 

Det finns många forskningar och de är ganska spretande. Jag orkar inte leta fram några källor eftersom jag inte sparar dessa ämnen i min katalog, men man kan säga att det inte är helt okritiserat att invandring enbart ger vinst till samhället. Och det betyder inte att jag röstar på SD, det betyder bara att jag läser på om ämnet. 

 

Det finns också många som tycker att det är mycket bättre att ta hand om flyktingar i närheten av deras land. En extremt stor förespråkare för detta var Hans Rosling, och vad jag vet så ansågs inte han vara SDare. Det kan ju vara att han förespråkade det för att det helt enkelt är bättre.

Ingemar 517 – Fd. Medlem
Postad: 10 feb 2018 11:36 Redigerad: 10 feb 2018 11:38

Jag fördjupade mig inte i jakten på källor utan tog de som kom upp först. Därför tog jag också med flera olika källor för ståndpunkterna.

Hans Rosling förespråkade inte hjälp på plats i första hand. Han har avsiktligt felciterats om och om igen i extrema högerkretsar. Det han sa var att det är: " problematiskt att ta pengar från biståndet till flyktingmottagning i Sverige." Vilket är mycket långt ifrån att påstå att han delar åsikt med SD i flyktingfrågan.

Ingen har heller sagt att invandringen inte kostar pengar. 2015 blev ett extremt dyrt år för Sverige eftersom vi var oförberedda på mängden invandrare. Det lär inte ske igen inom överskådlig tid.

Flyktingar som kommer hit utan utbildning kostar naturligtvis pengar eftersom vi måste utbilda dem. Flyktingar som redan har en hög utbildning när de kommer till Sverige är däremot en nationalekonomisk vinst för landet. Andra generationens invandrare bär ungefär samma kostnader som svenska ungdomar när de växer upp.

Mängden egenföretagare är större bland första- och andra generationens invandrare och bidrar bl.a. till större inkomster och skapandet av fler arbetstillfällen än de som vuxit upp i landet med svenska föräldrar.

http://www.st.nu/opinion/ledare/hans-rosling-har-ratt-aven-om-han-har-fel
https://nationalekonomi.se/filer/pdf/39-8-hopbpb.pdf

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/fler-utrikes-fodda-startar-eget

Gaisaren 12 – Fd. Medlem
Postad: 10 feb 2018 13:25

Aja nu skrev jag om min debattartikel pga kritiken och skrev ihop något om att vi borde ta emot fler kvotflyktingar och donera pengar till UNHCR för att förbättra flyktinglägena. Skrev ingenting negativt om invandring i Sverige. Det kan väl inte kränka någon att skriva om ökade kvotflyktingar och UNHCR-organsiationen?

La även till flera opartiska källor...

woozah 1414 – Fd. Medlem
Postad: 10 feb 2018 13:42
Ingemar skrev :

Jag fördjupade mig inte i jakten på källor utan tog de som kom upp först. Därför tog jag också med flera olika källor för ståndpunkterna.

Hans Rosling förespråkade inte hjälp på plats i första hand. Han har avsiktligt felciterats om och om igen i extrema högerkretsar. Det han sa var att det är: " problematiskt att ta pengar från biståndet till flyktingmottagning i Sverige." Vilket är mycket långt ifrån att påstå att han delar åsikt med SD i flyktingfrågan.

Ingen har heller sagt att invandringen inte kostar pengar. 2015 blev ett extremt dyrt år för Sverige eftersom vi var oförberedda på mängden invandrare. Det lär inte ske igen inom överskådlig tid.

Flyktingar som kommer hit utan utbildning kostar naturligtvis pengar eftersom vi måste utbilda dem. Flyktingar som redan har en hög utbildning när de kommer till Sverige är däremot en nationalekonomisk vinst för landet. Andra generationens invandrare bär ungefär samma kostnader som svenska ungdomar när de växer upp.

Mängden egenföretagare är större bland första- och andra generationens invandrare och bidrar bl.a. till större inkomster och skapandet av fler arbetstillfällen än de som vuxit upp i landet med svenska föräldrar.

http://www.st.nu/opinion/ledare/hans-rosling-har-ratt-aven-om-han-har-fel
https://nationalekonomi.se/filer/pdf/39-8-hopbpb.pdf

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/fler-utrikes-fodda-startar-eget

 

Jag är dock av tolkningen att det han säger i princip innebär det jag sa, sen kan du tycka det är "högeropinion" bäst du vill. Han tyckte att man skulle satsa pengar på hjälp i närområdet, vilket har fått en stor törn när länder snarare satsar på hjälp i deras egna land långt borta från flyktingars närområden. Jag påstod inte heller att Hans Rosling var SDare, jag sa att han inte ansågs som det.

 

Det finns också forskning som visar att invandrares barn är långt mer överrepresenterad i brottsstatistik, senast häromdan i en rapport från Norge. Jag säger inte att vi inte ska ta emot invandrare, men att låtsas som att det funkar perfekt i Sverige är ju rent naivt. Vi har stor utanförskap och många ställen som är extremt utsatta och det växer fler orter varje dag. Det blir så när man har en bristande kunskap om integrering i samhället och nu får vi skörda sådden.

 

Som sagt, jag säger inte att du har fel. Jag säger att du verkar ha ett ganska onyanserat sätt att se på saken. Du låtsas som att det bara finns bra saker med invandring på lång sikt och det gör det inte. Det finns forskning som visar att det finns stora problem med invandring som sker på ett sätt där integrering inte fungerar och det i princip är en förlustaffär. Det finns också forskning som visar att invandring med bra integrering är en mycket bra affär i längden, se t.ex. arbetsinvandringen vi hade under sena 1900-talet.

 

Dessutom är det synd att du verkar ha en snedvriden syn på vad kvalitativa källor är. Personligen skulle jag känna en skam att referea en tidning som etc i en debattartikel, precis som jag inte skulle referera till avpixlat. Varför säger du att etc är bättre än avpixlat? För att de stödjer Vänsterpartiet istället för SD?

Gaisaren 12 – Fd. Medlem
Postad: 10 feb 2018 13:57

Kan tillägga att jag inte ens har varit på avpixlat eller använt källor från någon tidning i min gamla debattartikel. Endast migrationsverket, och något tal av Hans Rosling och några andra källor. Kanske inte dem bästa källorna men min lärare sa att vi inte behövde ha med varken källor eller vara källkritiska. Hon sa tillochmed att faktan som vi använder inte behöver stämma. Bara för att förenkla uppgiften. 

Svara Avbryt
Close