1 svar
51 visningar
StudieRo är nöjd med hjälpen
StudieRo 397
Postad: 4 maj 2022 21:25

Definitionsmängd och värdemängd

Andreas har ett sommarjobb under 3 veckor med en veckolön på 4000 kr.

 

a) Bestäm en funktion f(x) som beskriver Andreas lön som en funktion av tiden

f(x) = 4000*x

b) Vilken definitionsmängd respektive värdemängd har funktionen.

Jag vill få det till att definitionsmängden är 0 < x < 3

Således borde lönen 0 ingå i värdemängden?

(Nu kan jag inte få med tecknet för "större/mindre än eller lika med" men det är den jag vill ha här ovan)

 

Facit säger: Definitionsmängd {1, 2, 3}

Värdemängd {4000, 8000, 12000}

Varför är inte 0 inkluderad i varken definitionsmängd eller värdemängd? 

Dr. G 9389
Postad: 4 maj 2022 21:34

Jag hade tänkt som du. 

I verkligheten så finns det alltid någon form av diskretisering, men att ha det så grovt att man inte kan jobba delar av en vecka, som en dag, känns märkligt. 

Nollan verkar rimligt ta med. 

Svara Avbryt
Close