2 svar
235 visningar

Dekagram- renässans?

Den gamla viktenheten  dekagram  (dag) har länge varit försvunnen från såväl måttanvändning som skolmatematiken. Det finns säkert historiska skäl till varför den försvunnit. Borsett från att enheten är väldigt oetablerad så finns ju inget hinder i att använda den och omvandla i. Ur ett didaktiskt synsätt så är det kanske inte fel att nämna att denna enhet existerar trots att den sällan används, då många ofta ställer sig frågande till den "luckan" som finns för viktenheter , se nedan:

1 meter=10 decimeter=100 centimeter=1000 millimeter

1 liter=10 deciliter=100 centiliter=1000 milliliter

1 kilogram=10 hektogram= 100 dekagram =1000 gram

Finns det inte ett behov av att ha den här enheten? Jag har alltid själv när jag gick i skolan funderat på varför det är ett tomrum mellan hektogrammen och grammen. Skulle detta kunna göra omvandlingstabeller för enheter mer logiska?

Detta skulle också kunna lägga grund för en fördjupad diskussion om prefix som jag tycker ofta saknas. Vad deci/centi/milli betyder och vad som är skillnaden gentemot deka/hekto/kilo.

 

(Sen är väl frågan om man då ska löpa hela linan ut och även ha centigram och decigram där 1 g=10 cg=100 dg=1000 mg)

AlvinB 3760
Postad: 20 apr 2019

Deka är väl ett etablerat (men ej väl använt) prefix?

Själv tycker jag att nyttan inte är särskilt stor, det är ju lika lätt att säga 10 meter som att säga 1 dekameter, men jag tycker i och för sig samma sak med decimeter.

Ett argument till att ta upp det kan ju vara att komplettera prefixserien. Det finns ju prefix för tiondel, varför då inte nämna att det finns för prefix för tio? Jag håller med om att det gör det hela mer logiskt.

Dr. G 5436
Postad: 20 apr 2019

Använd centi- och deci- "internationellt" sett? Jag ser inget behov av prefix med mindre steg än 10^3.

Undantag: centimeter (och nån suspekt viskositet i centistokes) och decibel. Kanske några fler.

Jag hade en incident med "deciliter" i ett engelskspråkigt land där de inte förstod vad jag menade, utan ville prompt ha det till 100 ml.

För övrigt hade det varit praktiskt om kilogram istället kallades gram, men det är en annan femma.

Svara Avbryt
Close