45 svar
361 visningar
Maple95 49 – Avstängd
Postad: 23 feb 03:25

Deluppgift 2 av termos uppgiften.

Hej jag har en svår uppgift som tyder på så här:

 

Deluppgift 2 – produktionskostnad
I produktionskostnaden ingår många olika delar. Här räknar vi förenklat och därmed enbart
med materialkostnaden.
Termosens isolerande vakuumskikt är 0,8 cm tjockt runt hela termosen. Den tillverkas av en
särskilt anpassad metallplåt som kostar 20 kr/m2. Plastgängningen i locket kostar 0,23 kr/cm
att tillverka (påverkas alltså av diametern på termosen).
Fråga 2: Vilket möjligt mått på termosen ger den lägsta produktionskostnaden?

Yngve 37790 – Livehjälpare
Postad: 23 feb 08:22

Hej.

Det saknas information för att kunna lösa uppgiften på ett vettigt sätt, som t.ex. krav på volym, form mm.

Hur ser deluppgift 1 ut?

Maple95 49 – Avstängd
Postad: 23 feb 09:38

Termos nr. Volym (ml) Inre diameter (cm) Värmehållning

(timmar)

1 . 500 volym   8 inre  diameter  och 7,0 vaärmehållning.

2. 400 volym  6 inre diameter  6,2 värmehållning 

3. 450 volym, 5 inre diameter  och 5,5 värme hållning.

4.  800 volym ,  9 inre diameter  och. 8,1 värmehållning.

 

De hör är mätdata. 

Maple95 49 – Avstängd
Postad: 23 feb 18:59

Kan någon hjälper mig med det?

Trinity2 1294
Postad: 23 feb 19:02

Säkert, men enbart om du fotograferar av uppgiften och lägger upp. Det du skriver ovan är omöjligt att förstå.

Maple95 49 – Avstängd
Postad: 24 feb 00:39

Här är mätdata: 

 

Trinity2 1294
Postad: 24 feb 04:49

Bild på produktionskostnaden

Nu är det upp till dig att bestämma måtten. Icke förvånande är det en termos med 0cm radie och 0cm höjd som ger den minsta produktionskostnaden, 0 kr…

Maple95 49 – Avstängd
Postad: 24 feb 07:40

Det hjälpte ingenting. 

Yngve 37790 – Livehjälpare
Postad: 24 feb 08:17

OK, det vi försöker förklara ör att det saknas information för att kunna lösa uppgiften på ett vettigt sätt.

Om vi bara utgår från det du skrivit hittills, att produktionskostnaden ska minimeras, så är det självklara svaret att minimal produktionskostnad (0 kronor) uppnås om vi helt enkelt låter bli att producera termosar överhuvud taget.

Så det bör finnas med något krav/bivillkor/förutsättning som du ännu inte delat med oss.

Till exempel så kanske det står något om att det som ska minimeras är produktionskostnaden per ml innehåll?

Jag tror att vi kommer att spara mycket tid på att du förser oss med all information som finns att tillgå rörande uppgiften. Exempelvis, hur lyder deluppgift 1?

Maple95 49 – Avstängd
Postad: 24 feb 08:51

Här är del uppgift 1: 

 

För att fungera ordentligt måste termosen klara av att hålla maten vid en ätbar temperatur (satt

till minst 55C) i minst 6 timmar räknat från den tidpunkt då den fylls med het mat.

I ett försök med termosar har man kunnat konstatera att den tid som termosen klarar av att

hålla värmen är linjärt beroende med kvoten mellan termosens volym (cm^3) och behållarens

yta (cm^2) mot det isolerande skiktet (begränsningsytan). Det ska vara två cylindrar. 

Vad kom du fram till i del 1? Vi behöver fortfarande mer fakta för att kunna hjälpa dig.

Yngve 37790 – Livehjälpare
Postad: 24 feb 09:44
Maple95 skrev:

Här är del uppgift 1: 

[...]

Jag förstår ingenting.

Kan du ladda upp bilderallt som hör till båda uppgifterna?

Text, illustrationer, diagram, grafer mm.

Maple95 49 – Avstängd
Postad: 24 feb 13:00

Vad som ni inte förstår den fakta #10 hör till bilden #6. 

Maple95 49 – Avstängd
Postad: 24 feb 13:01

Deluppgift 2 har inte ens bilder.

Trinity2 1294
Postad: 24 feb 13:14
Maple95 skrev:

Deluppgift 2 har inte ens bilder.

Spelar ingen roll. Vi förstår absolut inget av uppgiften. Ladda upp ALLT du har ang. detta matematiska projekt. Skriv ej av. Tag bilder. Vi måste se originalen. Annars kan denna diskussion hålla på i dagar utan att du får någon hjälp.

Maple95 49 – Avstängd
Postad: 24 feb 13:29

Sämsta företag och sämsta land.

Jonto 9152 – Moderator
Postad: 24 feb 13:46 Redigerad: 24 feb 13:47
Maple95 skrev:

Sämsta företag och sämsta land.

Pluggakuten är inget företag utan ett forum. Forumet består av användare som hjälper till på sin fritid i den mån som de har tid, kan och vill. Därför går det inte att ställa några krav på den hjälpen man får eller förvänta sig en viss typ av hjälp. I tråden verkar det som att de som försöker hjälpa till inte förstått vad uppgiften handlar om. Kanske får du försöka förklara tydligare vad du behöver hjälp med eller kolla med ditt lärosäte. Tänk på att hålla en trevlig ton mot de som försöker hjälpa dig och lycka till. /Jonto, moderator

Yngve 37790 – Livehjälpare
Postad: 24 feb 14:00
Maple95 skrev:

Här är del uppgift 1: 

För att fungera ordentligt måste termosen klara av att hålla maten vid en ätbar temperatur (satt till minst 55C) i minst 6 timmar räknat från den tidpunkt då den fylls med het mat.

[...]

Att de inleder deluppgift 1 med att prata om termosarnas funktion tyder på att det finns mer bakgrundsinformation om termosarna redan innan deluppgift 1 presenteras.

Jag ber dig återigen att ladda upp bilderhela uppgiften, inklusive all bakgrundsinformation.

Annars blir det väldigt svårt för oss att hjälpa dig.

Maple95 49 – Avstängd
Postad: 24 feb 15:43

Det finns inte någon mer information än det här. Jag tror att du är efterbliven.

Maple95 49 – Avstängd
Postad: 24 feb 15:47

Här:

 

Mattermosen som ni ska producera ska ha formen av en cylinder. Volymen ska vara 600 ml.

Den tillverkas i metall med ett skruvlock som har en gängning av plast.

I era beräkningar ska ni mycket förenklat räkna med att termosen är två cylindrar med

vakuum mellan. I verkligheten är formen inte exakt sådan, men det är en tillräckligt god

uppskattning i vårt fall.

 

Vilken efterbliven företag.

Yngve 37790 – Livehjälpare
Postad: 24 feb 17:09 Redigerad: 24 feb 17:57
Maple95 skrev:

[...]

Mattermosen som ni ska producera ska ha formen av en cylinder. Volymen ska vara 600 ml.

Den tillverkas i metall med ett skruvlock som har en gängning av plast.

I era beräkningar ska ni mycket förenklat räkna med att termosen är två cylindrar med vakuum mellan.

[...]

Bra! Nu skriver du äntligen den information vi har efterfrågat ända sedan jag skrev det första svaret för 32 timmar sedan.

Att termosen ska ha volymen 600 ml och att den ska vara sammansatt av två cylindrar är viktig information för att kunna lösa uppgiften på ett vettigt sätt.

Då kan du göra så här:

Sätt rr = radien (i dm) hos den inre cylindern och hh = höjden (i dm) av den inre cylindern.

Materialåtgången för den inre cylindern är då lika med 2πr·h2\pi r\cdot h dm2.

Eftersom termosens volym ska vara 600 ml (dvs 0,6 dm3) och volymen av en cylinder är πr2·h\pi r^2\cdot h så får vi villkoret πr2·h=0,6\pi r^2\cdot h=0,6, dvs h=0,6πr2h=\frac{0,6}{\pi r^2}

Eftersom vacuumskiktet ska vara 0,8 cm (dvs 0,08 dm) tjockt så är den yttre cylinderns radie r+0,08r+0,08 dm och materialåtgången för den yttre cylindern blir då 2π(r+0,08)·h2\pi (r+0,08)\cdot h dm2.

Vi antar att plastgängningens radie är rr, vilket ger oss att plastgängningens längd är 2πr2\pi r dm.

Sätt nu upp ett uttryck som beskriver den totala materialkostnaden i kronor för att tillverka en sådan termos. Tänk på att kostnaden för metallplåten ör angiven I kronor per kvadratmeter och att kostnaden för gängningen är angiven I kronor per centimeter, så då måste omvandla lite enheter här.

Det är detta uttryck du ska försöka minimera.

En bra standardmetod för att minimera uttryck är att använda derivata. Derivera alltså uttrycket och sätt derivatan lika med 0. Säg till om du inte är bekant med den metoden.

När du ska derivera uttrycket så kommer du att upptäcka att kostnaden beror både på rr och hh.

Då är det klokt att använda det tidigare nämnda volymsambandet mellan rr och hh för att ersätta hh med rr I uttrycket.

Då kan du sedan derivera uttrycket med avseende på radien rr 

Gör ett försök och visa hur långt du kommer.

Om du ändrar din attityd så kommer jag att fottsätta hjälpa dig, annars inte.

Yngve 37790 – Livehjälpare
Postad: 24 feb 17:11 Redigerad: 24 feb 17:13
Maple95 skrev:

Det finns inte någon mer information än det här. Jag tror att du är efterbliven.

Tydligen fanns det mer information ändå 🙂

Maple95 49 – Avstängd
Postad: 24 feb 17:57 Redigerad: 24 feb 17:57

Tusen tack men förstår jag inte vilken uttryck det ska vara?

Yngve 37790 – Livehjälpare
Postad: 24 feb 18:06

Du har ett uttryck för den totala arean (i dm2) på metallplåtarna.

Multiplicera detta med priset för metallplåt (efter att du har omvandlat det till kronor per dm2)

Det ger dig den totala materialkostnaden för de två cylindrarna, uttryckt i rr och hh.

Du har ett uttryck för den totala längden (i dm) på plastgängningen.

Multiplicera detta med priset för plastgängning (efter att du har omvandlat det till kronor per dm).

Det ger dig den totala kostnaden för plastgängningen, uttryckt i rr.

Summera dessa båda kostnader så har du den total kostnaden för en termos med radie rr och höjd hh.

Maple95 49 – Avstängd
Postad: 24 feb 18:18

Hej det känns förvirrande för mig nu? 

Yngve 37790 – Livehjälpare
Postad: 24 feb 18:22

Vi tar det ett steg i t aget. Är du med på att den inre cylindern har arean 2πrh2\pi rh dm2?

Maple95 49 – Avstängd
Postad: 24 feb 18:25

Ja

Yngve 37790 – Livehjälpare
Postad: 24 feb 18:27

OK bra.

Är du med på att den yttre cylindern har arean 2π(r+0,08)h2\pi (r+0,08)h dm2?

Maple95 49 – Avstängd
Postad: 24 feb 18:31

Ja 

Maple95 49 – Avstängd
Postad: 24 feb 19:44

Hej kanske det är 2π(r+0,8)*0,6/π*r^2 = 0. 

Yngve 37790 – Livehjälpare
Postad: 24 feb 19:48

Visa hur du tänker och kommer fram till det.

Maple95 49 – Avstängd
Postad: 24 feb 20:05

Jag tänker med att ersätta h med 0, 6/π*r^2.

Yngve 37790 – Livehjälpare
Postad: 24 feb 21:06

Om du menar att arean av den yttre cylindern kan skrivas som 2π(r+0,08)·0,6πr22\pi (r+0,08)\cdot\frac{0,6}{\pi r^2} dm2 så är det rätt.

Den totala arean av båda cylindrarna kan alltså skrivas 2πr·0,6πr2+2π(r+0,08)·0,6πr22\pi r\cdot\frac{0,6}{\pi r^2}+2\pi (r+0,08)\cdot\frac{0,6}{\pi r^2} dm2.

Detta kan förenklas till 2π(r+r+0,08)·0,6πr2\frac{2\pi (r+r+0,08)\cdot0,6}{\pi r^2} dm2 , vilket kan förenklas ytterligare till 1,2·(2r+0,08)r2\frac{1,2\cdot (2r+0,08)}{r^2} dm2.

För att få den totala metallkostnaden ska du nu multiplicera detta med 0,2 kr/dm2.

Hängde du med på.det?

Maple95 49 – Avstängd
Postad: 24 feb 21:33

Ja tusen tack. Så efter det behöver jag derivera det och sen lägger jag =0 för att hitta minsta värdet ellet minimum för kostnaden. 

Maple95 49 – Avstängd
Postad: 24 feb 21:46

Jag får det 300r+12/625*r^2 sen kommer jag inte vidare. 

Jonto 9152 – Moderator
Postad: 24 feb 21:53 Redigerad: 24 feb 21:56
Maple95 skrev:

Det finns inte någon mer information än det här. Jag tror att du är efterbliven.

Det här är absolut inte ett acceptabelt sätt att uttrycka sig på och bryter mot Pluggakutens regel "2.1 Iakttag vanlig etikett - använd ett vårdat språk, var trevlig och håll god ton.". Jag ber dig att återigen som jag tidigare skrev tänka på att hålla en vänlig ton mot de som försöker hjälpa dig. Vi hoppas att du tar till dig av detta och i fortsättningen håller en vänligare ton. Upprepade regelbrott kan leda till avstängning från Pluggakuten. /Jonto, moderator

Yngve 37790 – Livehjälpare
Postad: 24 feb 22:16 Redigerad: 24 feb 22:47
Maple95 skrev:

Ja tusen tack. Så efter det behöver jag derivera det och sen lägger jag =0 för att hitta minsta värdet ellet minimum för kostnaden. 

Ja, men innan du deriverar så måste du lägga till kostnaden för plastgängningen i locket.

Total kostnad = Kostnad för inre cylinder + kostnad för yttre cylinder + kostnad för plastgängning.

Försök att på egen hand ta fram ett uttryck för hur mycket plastgängningen i locket kostar och sedan uttrycket för den totala kostnaden.

Redovisa varje steg I din uträkning, inte bara vad du kommer fram till.

Maple95 49 – Avstängd
Postad: 14 mar 00:37

Hej det var ett tag sedan jag fick hjälp med den här uppgiften. Jag fick feedback från läraren idag och det var inte den rätta formeln som hon ville. Hör är feedbacken: 

 

2A. Skapar en formel för den yttre cylinderns begränsningsarea.

"Nu behöver du undersöka de olika delarna till termosen. Tre delar: inre cylinder, yttre cylinder och gängning. Du behöver beskriva dessa med formler, så att radien kan variera. Det är viktigte ftersom du i nästa steg ska undersöka kostnaden och optimera (minimera) den". 

 

2B. Skapar en formel för kostnaden. "Här behöver du skapa en formel som beskriver kostnaden för hela termosen. Du kommer attfå tre delar här: Den första är kostnaden för den inre cylinderns material, den andra är kostnaden för den yttre cylinderns material och den tredje är kostnaden för gängningen".

Trinity2 1294
Postad: 14 mar 01:57
Maple95 skrev:

Hej det var ett tag sedan jag fick hjälp med den här uppgiften. Jag fick feedback från läraren idag och det var inte den rätta formeln som hon ville. Hör är feedbacken: 

 

2A. Skapar en formel för den yttre cylinderns begränsningsarea.

"Nu behöver du undersöka de olika delarna till termosen. Tre delar: inre cylinder, yttre cylinder och gängning. Du behöver beskriva dessa med formler, så att radien kan variera. Det är viktigte ftersom du i nästa steg ska undersöka kostnaden och optimera (minimera) den". 

 

2B. Skapar en formel för kostnaden. "Här behöver du skapa en formel som beskriver kostnaden för hela termosen. Du kommer attfå tre delar här: Den första är kostnaden för den inre cylinderns material, den andra är kostnaden för den yttre cylinderns material och den tredje är kostnaden för gängningen".

Jag ref. till #18. Tag en bild på HELA uppgiften, så har smarta människor här en chans att hjälpa dig. Annars kommer de inte vidare. Jag har svårt att tro att bidragen ovan är fel metod, utan att det saknas fakta. Det finns ingen väg runt det om du vill ha hjälp. Bild på allt, annars kommer tråden dö ganska omgående.

Maple95 49 – Avstängd
Postad: 14 mar 02:00 Redigerad: 14 mar 02:03

Vad menar du det är ju samma uppgift del 2.  Det har jag redan angett information om uppgiften fattar du inte eller är du tokig i huvudet. 


Onödig svordom borttagen /moderator

Jonto 9152 – Moderator
Postad: 14 mar 02:05 Redigerad: 14 mar 02:06

 fattar du inte eller är du tokig i huvudet. 

Maple95, nu ber vi dig återigen för andra gången att uttrycka dig vänligt mot andra användare i tråden som hjälper till här enligt regeln om god ton. Om du inte tycker att ni kommer framåt i tråden eller når fram, så går det bra att bara ignorera inläggen och lämna tråden. /Jonto, moderator

Maple95 49 – Avstängd
Postad: 14 mar 02:13 Redigerad: 14 mar 02:16

De hjälper inte med den dumma uppgiften och jag har verkligen fått någ av den här företagen. Det har jag redan gett infomration om den dumma uppgiften.  Jag har också gett backgrundsinformationen om uppgiften. Men den Trinity2 är irrterande. 

Yngve 37790 – Livehjälpare
Postad: 14 mar 08:20 Redigerad: 14 mar 09:31
Maple95 skrev:

Hej det var ett tag sedan jag fick hjälp med den här uppgiften. Jag fick feedback från läraren idag och det var inte den rätta formeln som hon ville.

[....]

Hej.

Finns det alltså deluppgifter som heter 2A och 2B? I så fall har du inte visat dessa för oss, vilket gör det svårare för oss att hjälpa dig.

Kan du visa vad du lämnade in och fick feedback på?

I svar #37 och tidigare svar beskrev jag att du behöver ta fram uttryck för materialåtgång och total kostnad för de tre delarna. Dessa ger bra svar på 2A och 2B

Jag bad dig även visa vad du kom fram till och framför allt hur du kom fram till det.

Allt för att hjälpa dig att få till en bra lösning.

Jag tror att du kommer att tjäna på att hjälpa oss att hjälpa dig, t.ex. genom att följa våra råd.

sandraberg 118 – Admin
Postad: 15 mar 10:35
Maple95 skrev:

De hjälper inte med den dumma uppgiften och jag har verkligen fått någ av den här företagen. Det har jag redan gett infomration om den dumma uppgiften.  Jag har också gett backgrundsinformationen om uppgiften. Men den Trinity2 är irrterande. 

Som moderatorer tidigare påpekat är det inte acceptabelt att uttrycka sig så här på Pluggakuten, det bryter mot reglerna och vi har nu beslutat av tillfälligt stänga av användaren. /Sandra Admin

Maple95 49 – Avstängd
Postad: 31 mar 19:37

Hej jag kom tillbaka till uppgiften del2. Jag behöver hjälp med att skapa formel för den yttre cylinderns begränsningarean? Som har enheten i cm och inte dm. 

Skriv alla fakta du har om din termos i ett nytt inlägg, så vi kan hjälpa dig utan att behöva leta överallt efter alla siffror och själva uppgiften.

Svara Avbryt
Close