2 svar
24 visningar
Ha en fin dag är nöjd med hjälpen
Ha en fin dag 1752
Postad: 15 sep 19:59

demokrati

Är demokratin hotad enligt er?

Det är en enorm fråga, som beror väldigt mycket på sammanhang och detaljer. Något som är viktigt att komma ihåg är att demokrati inte är ett grundtillstånd när det gäller ledarskap – demokrati kräver tillit, engagemang och alla som röstar i en demokrati måste vara villiga att acceptera att resultatet inte blir som de har tänkt. Historiskt är det väl inte helt orättvist att säga att demokrati tar tid – den växer ofta fram stegvis. I Sverige infördes tvåkammarriksdagen 1866, men det krävdes successiva förändringar som utvecklade/bidrog till att skapa demokratin i Sverige fram till 1919 innan kvinnor fick rösträtt. 

Demokratin är inte ett utgångsläge, utan ett komplext uppbyggt system. Ett system som bygger på tillit är bräckligt. Ur den aspekten bör kanske demokratin alltid ses som hotad.

Jonto 8677 – Moderator
Postad: 16 sep 00:01

Demokratin som styrelseform med allmänna val och en representativ demokrati är inte alls hotad utan står sig väldigt stark och har ett brett stöd. 

Även om vi har en formell demokrati så krävs det att människor deltar i den och litar på den. Exempelvis skulle ett minskat valdeltagande eller ett ökat misstroende mot de folkvalda, kunna vara hot mot demokratin.

När vi pratar om demokrati i Sverige så lägger vi dock oftast mer i ordet än att det bara handlar om allmänna val. Saker som yttrandefrihet, tryckfrihet och mänskliga rättigheter ingår också. Det är saker som det alltid är diskussion kring.

Det finns inget objektivt svar på din fråga. Anledningen till att jag också är försiktig att ge ett svar, är att frågan är väldigt politiskt laddad. Det finns oppositionspartier som argumenterar för att regeringspartierna och deras samarbetspartier  förskjuter Sverige i en mindre demokratisk riktning med flera av sina förslag. De skulle nog hävda att det styret som finns nu delvis hotar demokratin. Regeringspartierna skulle såklart inte alls hålla med om den bilden utan mena att Sveriges demokrati står stark. 

Likadant med exempelvis koranbränningarna som är aktuella. De som vill tillåta koranbränningar skulle såklart hävda att ett förbud mot koranbränningar minskar yttrandefriheten och därmed demokratin. De som dock är för ett koranbränningsförbud skulle såklart inte hålla med om att det är ett demokratiskt problem utan peka på att även i demokratier så finns begränsningar av yttrandefriheten utan att det är ett hot mot demokratin.

Svara Avbryt
Close