tjou283018 60
Postad: 18 dec 2020

demokrati och medborgarnas roll

Hej!

vad är medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna?

mitt svar att medborgare kan påverka politiska beslut genom regelbundna val och genom direkt demokrati och genom att hålla vakta på politikerna genom massmedia.

tror ni att den här är rätt svar, och om ja, räcker det?

tack på förhand

Man kan ju även påverka beslut genom att exempelvis kontakta sina lokala politiker, lägga fram medborgarförslag, skriva insändare i tidningar m.m. Detta är inte lika direkta sätt att påverka som du nämner men också sätt som är viktiga i en demokrati för att påverka.

Man har ju också själv möjlighet att engagera sig politiskt i ett parti.

tjou283018 60
Postad: 18 dec 2020

tack för ditt svar Jonto:)

skulle du kunna svara på de här frågor är du snäll (jag ser alltid dina kommentarer och jag alltid för nytta av dem, tack för din hjälp), eller säger till var kan jag hitta svar på dem? tack

alltså allt detta kommer från skolverket hemsida https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DSAM%26lang%3D%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3.

Alla de här punkter ska jag kunna i slutet av kursen och den är där för jag letter efter svar, och den här är inte alla frågor men den här är en del bara.

vad ska jag kunna om demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU?

vad ska jag kunna om internationella och nordiska samarbeten?

vad är medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna?

hur går den till med maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller?

kan berätta för mig om möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier?

Jonto Online 4081 – Moderator
Postad: 19 dec 2020 Redigerad: 19 dec 2020

 

Hej!

Du har redan en tråd om den frågan. Enligt reglerna så får du bara ha en tråd om varje fråga; detta för att det ska bli bättre ordning i forumet. Om jag har ett svar till dig på den, så kommer jag i så fall svara där /Jonto, moderator 

Edit: Jag ser att Smaragdalena redan stängt den. Se till att dela upp dina frågor i olika trådar. Det gör ingenting om det blir några stycken trådar. Lycka till!

Svara Avbryt
Close