tjou283018 60
Postad: 19 dec 2020

Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU

frågan: kan du berätta om Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU?

mitt svar: i kommunen har man en politisk val varje 4 år där alla folkinskrivna i kommunen får rösta på om de har bott i kommunen för 1 år och i nationella nivå så har vi vall varje 4 år mellan olika partier där alla medborgare får rösta på vem ska sitta på riksdagen och riksdagen får bestämma vem kommer att bli stadsminister och den här kallas för indirekt demokrati, i EU så har vi en myndighet som skulle kontrollera val system så att alla Lander i EU ska har en ren demokratisk vall.

har jag svarat rätt?

Jonto 4081 – Moderator
Postad: 20 dec 2020 Redigerad: 20 dec 2020

Du har rätt om kommunala val. De sker vart fjärde år. Det du då bör nämna är att man väljer kommunfullmäktige, vilka som ska styra i kommunen. Du bör också titta upp vilka frågor som kommunen ansvarar för.

Sen finns det en lokal nivå som du missat, nämligen regionerna. Sverige är indelat i 21 regioner. Regionen styr över frågor såsom sjukvård och kollektivtrafik i varje region. Dit har vi också val vart fjärde år.

Riksdagen har du också rätt kring, men det heter statsminister. Du kanske också bör nämna vad riksdagen beslutar om. Statsministern utser också sedan en regering. Vad har regieringn för uppgift. Det bör du också nämna.

Vad gäller EU så hanslar nog frågan om att du ska förklara EU:s politiska system. Alla medlemsländer har val till Europaparlamentet vart femte år. Du kan läsa mer om det här: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/sv/be-heard/elections

Vi väljer vilka av våra politiker från olika partier som ska representera oss i EU-parlementet. Sverige har ett antal mandat där. Det är som EU:s riksdag. Sen finns också. I EU finns sedan också olika organ som har olika uppgifter ex. https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_sv

Jag vet inte hur mycket ni ska gå in på eller förklara. Detta är en fråga som kan besvaras med några rader men om man skulle besvara den fullt ut, skulle behöva en mängd. Frågan är väldigt vag och oprecis, vad det är som man ska nämna och ta upp.

Svara Avbryt
Close