arletty 1
Postad: 22 nov 19:40

Demokratins gränser

Så jag blev ställd frågan om vart gränserna går för Demokrati. Självklart vet jag ju vad som kännetecknar en demokrati och försökte utgå från det och vad som skulle hända om exempelvis yttrandefrihet inte fanns, men det känns inte riktigt som jag gör rätt. När slutar ett land vara demokratiskt egentligen? När man begränsar icke-demokratiska åsikter, när man stoppar icke-demokratiska val från att ställa upp i riksdagen. Hur kan jag svara?

Jonto 7952 – Moderator
Postad: 22 nov 20:59

Det är svårt att säga eftersom demokrati är ett flytande begrepp. Det finns ingen tydlig brytpunkt mellan att vara en demokrati och att inte vara en demokrati. Även Sverige har demokratiska problem och utmaningar även om andra länder har betydligt större brist på demokrati och större demokratiska problem.

Begränsning av yttrandefriheten är en viktig sak som du tar upp. Sverige begränsar yttrandefriheten exempelvis genom lagstiftning mot hets mot folkgrupp, förtal och trakasserier m.m. och genom att förbjuda vissa terrororganisationer. Med allt mer lagstiftning som går i den riktningen så minskar man yttrandefriheten. I exempelvis Qatar nu i samband med VM så fick spelarna straff om de spelade med budskap som stod för kärlek, mångfald och inkludering. Det är ju ett sätt att minska yttrandefriheten också. Vissa begränsningar måste man göra. Andra är mer tveksamma. Där får man resonera vad gränsen går.

Likadant allmänna val. Många länder har allmänna val med flera partier men där vissa partier styr valen eller har inofficiell makt. Där det kan förekomma valfusk eller korruption med mer som gör att det är svårt för medborgare i praktiken att påverka. Ska det räcka för en demokrati att det finns allmänna val med flera partier eller ska de vara välfungerande också och vem har i uppgift att granska det. Diskussioner om valpåverkan och valfusk har funnits i demokratier såsom USA och våra system kan utsättas för det också om man inte ser till att de är säkra och fungerande. 

Är det en demokrati om bara män får rösta? Ja, det är ju klart mer demokratiskt än i ett land där ingen får rösta men i en demokrati idag tänker vi oss att allmän rösträtt ska gälla lika för könen. Var Sverige en demokrati innan 2921 när kvinnor inte fick rösta? Kanske inte helt nä men vi var ju inte heller en diktatur. 

Mänskliga rättigheter är en annan del av demokratin som man kan granska.

Svara Avbryt
Close