Joumana 27
Postad: 26 dec 2020

Demokratins utmaningar

Att demokratin behöver folket engagemang är ett demokratiskt problem, hur? och vad menas med folkets engagemang? är det att folket måste bry sig om politik, hur och varför? 

kan ni snälla hjälpa mig med detta? 

Jonto 4081 – Moderator
Postad: 26 dec 2020

Hur vill du ha hjälp?

 

I en demokrati så har vi medborgerliga rättigheter; en av de viktigaste är exempelvis rösträtten. En annan sådan är yttrandefriheten. Om man dock inte använder dessa rättigheter så är de inte mycket värda och riskerar att gå förlorade. Vi som medborgare måste bevaka våra rättigheter. 

Du kan exempelvis ta upp rösträtten. Varför är det viktigt med ett högt valdetagande? Vad händer om säg endast 20-30 % av befolkningen skulle rösta? Hur påverkar det vem som styr Sverige?

Vad händer om vi inte för våra röster hörda, diskuterar och bildar opinion? Vilka blir det då som istället sätter agendan? 

Joumana 27
Postad: 27 dec 2020

jag har en uppgift, och det är att jag ska välja ett demokratiskt problem från min bok och jag har valt "demokratin behöver folkets engagemang". först jag måste sammanfatta problemet alltså beskriva problemet. jag har skrivit så här: 

Vi börjar först med att beskriva demokrati och hur kom demokrati och varför. Demokrati betyder folkstyre, vilket innebär att folket som styr landet genom röstningen. Om vi tar till exempel Sverige. i förra tiden i Sverige fanns det ingen demokrati eftersom inte alla folk i Sverige fick rösta utan att i början fick bara den rikaste mannen rösta och därefter fick mannen rösta dvs. de som var fattiga och rika män. Sen under 1921 fick kvinnorna rösta och nu vet vi att alla svenska medborgaria som har fyllt 18 år får rösta. Demokratin uppkom eftersom folket hade ingen rätt till något, så därför i början av demokratin har det bildats partier för att uppfylla kraven för människorna, dvs. att säkerställa människornas krav som exempelvis att skydda folket från förtryck, förföljelse osv. Sambandet mellan demokratin och folkets engagemang är att det inte kan bildas demokrati utan folkets engagemang, kan man säga. Och som vi vet att demokratin är folkstyre och det händer genom att folket röstar till partier och som vi vet att för att partierna skulle bildas behövs det folkets engagemang, att folket skulle bry sig om politiken och samhällsfrågor genom att rösta till partierna exempelvis. Så problemet som vi har är att folket bryr sig inte om politiken/samhällsfrågor, som exempelvis röstningen till partier. Och varför gör folket inte det, läser vi om det i stycket orsaker och förklarningar.

Men jag vet inte om det jag skrev är rätt eller inte, sen i min uppgift måste jag skriva om orsakerna och konsekvenser, och ge förslag på en lösning till problemet och allt detta, får jag skriva med min åsikt, men det måste ha stöd av andra källor. så hjälpen som jag behöver från dig är först att läsa min text och se om det stämmer eller inte, sen vill jag källor som handlar om detta problem för att jag hittade inte.  

Jonto 4081 – Moderator
Postad: 27 dec 2020 Redigerad: 27 dec 2020

Du bör bli tydligare på slutet när du formulerar problemet.

Hur styrker du att folk inte bryr sig om att rösta? Det stämmer ju inte i Sverige. Vi har ett ganska högt valdeltagande på 87 % som dessutom ökat de senaste åren. Det blir lite missvisande när du skriver så. Man kan givetvis önska att det skulle vara 100 % men sett ur ett europeiskt perspektiv jämfört med andra länder så är 87 % väldigt bra. Så problemet finns inte i Sverige just nu, men skulle kunna uppkomma. Ett tag så gick valdetagandet stadigt nedåt i Sverige under 1990-talet. Ett annat problem kring valdeltagandet som man istället skulle kunna ta upp är att valdeltagandet skiljer sig mellan olika grupper. Exempelvis så är valdeltagandet mycket längre kring utlandsfödda(74 %) jämfört med inrikesföddda(90 %). Valdeltagandet är också lägre bland äldre väljare. Det kan vara ett demokratiskt problem i Sverige som gör att dessa grupper inte får lika mycket inflytande eller inte lyckas göra sina åsikter hörda på samma sätt. Där finns både tydliga orsaker och konsekvenser att ta upp.

I denna publikation finns all statistik om valdetagande: https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/demokrati/allmanna-val/allmanna-val-valdeltagandeundersokningen/pong/publikationer/valdeltagandet-vid-de-allmanna-valen-2018/?publobjid=26320

 

Ett annat problem gällande folkets engagemang som man skulle kunna ta upp är att färre engagerar sig politiskt genom att gå med i partier och använda sig av de politiska partierna som minskar i medlemsantal.

Joumana 27
Postad: 27 dec 2020 Redigerad: 27 dec 2020

men, jag har läst på en källa som säger att valdeltagande minskar här i Sverige och det beror på att folket vill inte rösta på nya partier, alltså de vill inte pröva nya partier.   

kan du ge mig exempel på länder som har mindre valdeltagandet? 

hur skulle jag beskriva problemet på ett bra sätt?

Jonto 4081 – Moderator
Postad: 28 dec 2020

Då har den källan antingen fel eller så är den väldigt gammal och inaktuellt. Vad menar du när du säger att man inte vill "pröva nya partier"? Det har ju inget med valdeltagandet att göra. Du måste ha tolkat källan fel. 

Det finns många europeiska länder som har relativt lågt valdeltagande ex. Estland(63 %), Ukraina(62 %), Ungern(67 %), Portugal(54,5 %), Slovenien(52 %), Kroatien(55 %).

Om jag fattat dig rätt så är ditt problem att "Demokratin behöver folkets engagemang". För att beskriva detta så behöver du beskriva hur detta problem visar sig. På vilket sätt engagerar sig inte människor i demokratin och hur märks det i samhället. Du behöver också kanske besvara varför detta kan ses som ett problem.

Jag vet inte om det behöver vara ett reellt problem som finns eller om det räcker att det är ett problem som skulle kunna uppkomma i en demokrati.

Svara Avbryt
Close