18 svar
4955 visningar
Dalal är nöjd med hjälpen
Dalal 30
Postad: 4 jul 2020 21:43

Demokratins utmaningar- Majoritetens diktatur

Hej !

Jag har svart att förstå hur jag ska förklara ett problem utifrån demokratiska systemet.

Problemet är om en som medborgare kan uppleva att systemet är odemokratiskt. Detta beror på att medborgare röstade vart fjärde år, men sitt parti vinner aldrig valt. Det parti som vinner har stor representation i media. 

Den medborgare jobbar intensivt med att påverka utvidgningen genom att skriva insändare som aldrig publiceras. Den medborgare tillhör minoriteten och har svårt att påverka utvidgningen. Därefter han känner sig att detta är extremt orättvist och att det inte är demokratiskt. 

 

Frågan är: Vilka orsakerna till en som medborgare kan uppleva att systemet är odemokratiskt?

 

Jag har tänkt att utgå från minoriteten rätt i ett demokratiskt samhälle sämt förklar hur media har påverkat på individer och samhället i helhet.

Men ändå jag kan inte identifera vilka specifika orakarna bakom detta problemet. 

 

Jag tänker utifrån olika perspektiv samt har inblandade tänker. Därför jag vill gärna hjälp för att komma i väg med lösningen och svaret. 

 

Jag skulle bli mycket tacksam för hjälpen.

Jonto 6328 – Moderator
Postad: 4 jul 2020 23:02

Jag vet inte helt om jag förstår din fråga rätt eller hur du tänker.

Det är lite oklart vad som är dina tankar och vad som är uppgiftsformuleringen. 

Det jag tror du menar med att " Detta beror på att medborgare röstade vart fjärde år, men sitt parti vinner aldrig valt." men som du kanske bör formulera bättre, är att det krävs en majoritet för att säkert kunna få inflytande. Ett specifikt parti vars väljare ofta tycker systemet är odemokratiskt är Sverigedemokraterna. De har ett relativt stort väljarstöd och många som delar deras åsikter men de får inte igenom sina förslag. Detta beror på hur partierna samarbetar i riksdagen. Det är ju så att bara för att man får ett visst antal röster så ger det inte automatiskt inflytande. Partiet får vara representerade i riksdagen utifrån sin storlek men om man inte kan samla en majoritet bakom sina förslag så får man inte igenom sin politik. Det är demokratiskt men kan upplevas som odemokratiskt av väljare som inte förstår hur riksdagens demokrati fungerar.

Jag tycker också du har delvis fel när du säger:  "Det parti som vinner har stor representation i media. " Media spelar en viktig roll i att bilda opinion. En kritik som har kommit från missnöjda partier och väljare är att de stora dagstidningarna i media ofta har samma politiska åsikter, antingen liberala eller socialdemokratiska/socialistiska och att det då också speglar hur medierna rapporterar och då påverkar folks åsikter på ett odemokratiskt sätt. Kanske kan du fundera på och förklara hur väljare blir påverkade av vad media rapporterar om och hur de gör det, hur påverkar det oss väljare? Om man ska bemöta det så kan man dock säga att i Sverige har vi fri media. Det är alltså tillåtet för vilken media som helst att etablera sig och idag spelar även sociala medier en viktig roll där alla kan komma till tals. 

Dalal 30
Postad: 5 jul 2020 00:06

Hej Jonto

Uppgiftsformuleringen är:

Problemet

Tänk dig att du befinner dig i ett land där det hålls demokratiska val. Du som medborgare får rösta vart fjärde år. Men ditt parti vinner aldrig valet. Det parti som vinner har stor representation i media. Varje gång du öppnar tidningen, lyssnar på radio eller tittar på teve så hör du vinnarnas åsikter upprepas.

 


Du jobbar intensivt med att påverka utvecklingen genom att skriva insändare som aldrig publiceras. Samtidigt så kan du läsa din brors insändare varje dag. Han röstar på det vinnande partiet. Du tillhör minoriteten och har svårt att påverka utvecklingen. Du upplever detta som extremt orättvist och att det inte är demokratiskt.

 


Detta är ett exempel på Majoritetens diktatur; där medborgare upplever att de inte är en del av det demokratiska systemet.

 

Frågor att besvara: 

a) Förklara orsakerna till att en som medborgare kan uppleva att systemet är odemokratiskt?

 

Mitt tankar är att massmedie har stor roll på det demokratiseringsprocessen och alltid hör ihop. 

 

Det som är otydligt till mig är vad är ORSAKERNA till en som medborgare kan uppleva att systemet är odemokratiskat eller känner det orättvis att hans röst påverkar INTE utvidgningen i samhället.

Jonto 6328 – Moderator
Postad: 5 jul 2020 00:43

Orsak kan ju vara brist på kunskap om hur  Sveriges demokrati fungerar, att systemet känns orättvist för att man inte förstår hur det fungerar.

Det handlar ju också delvis om att vi har representativ demokrati. Vi väljer först ett parti (och ledamöter) som ska representera oss i riksdagen, dessa utser sedan i sin tur en regering och tar beslut. Vi får sedan under fyra år lita på att den ledamot vi har valt, representerar det som vi ville. Det blir en förlängd arm och vi kan inte påverka direkt som exempelvis är fallet i en direkt demokrati.

Det kan ju dock enbart handla om att vissa har svårt att förstå att man är i minoritet och att inte resten av samhället tycker likadant och man upplever att "systemet är emot en". Det finns ett omdiskuterat begrepp som heter "filterbubbla". Det är omdiskuterat huruvida det stämmer men titta upp vad det är och se om det kan vara något som du kan resonera om i ditt svar.

Dalal 30
Postad: 9 jul 2020 21:05

Hej Jonto

Så här kommer jag till svar:

Det finns flera olika orsakar till att en som medborgare kan uppleva att systemet är odemokratiskt. Det är till exempel brist på demokratiskt kulturen och hur demokrati systemet fungerar som gör att vissa medborgare känner att de upplever minoritet diktatur.

Det är som typiskt för demokratin är folk styre. Utifrån regeringsformen D.v.s lagrar alla har allmänna och lika rösträtt. Valen i Sverige sker fri, hemligt och direkt från folket. Den enda två restriktioner som finns är ålder vilket är från 18 år och medborgarskap. Att vi lika rösträtt det innebär att vi alla har en röst oavsett män, kvinnor, rika eller fattiga. Så därför om alla medborgare förstå värdet av demokrati så bilda medvetenheten om demokratiskt systemet och vad det innebär egentligen. I ett demokratiskt system majoriteten välja ska bli tyngst än minoritetens välja.

Majoriteten princip ska gälla i ett demokratiskt land. Det betyder att förslag som flest ställa bakom, ska genomförs. Det är demokratiskt men kan ses som odemokratiskt till vissa minoriteten som inte förstår hur politik demokratiskt systemet fungerar.

Dessutom det måste också finns yttrandefrihet, dvs. människor har rätt att säga vad de tycker och tankar och tidningar ska kunna skriva vad de vill, det kallas för tryckfrihet. Så det är demokratiskt att se ett parti har stor representation i media eftersom i Sverige finns fri mieda.

Det kan vara på grund av i Sverige har vi representative demokratin som handlar alltså om man ska ha framförallt representanter för befolkningen som besluta då i andra människors ställa och det har kallas ibland indirekt demokratin. Därför folket kan inte påverkar på samhälles utvecklingen direkt utan folket måste väljer ut vem ska representera oss i riksdagen och ledermöte.


Demokratin genomförs genom valen där i Sverige har vi val vart fjärde år till riksdagen, landsting och kommunen. Får att ett demokratiskt system förs måste det finns fler olika partier att välja på, det räcker inte para med val.

En annan anledning kan vara på grund av Valen , där i Sverige valen är proportionella alltså den ska sker så mycket så möjligt som folket välja. Då I ett proteotionallet valsystem får valkretsen ett antal mandat som står i proportion till hur storbefolkning i valkretsen är. Alltså om man har stor befolkning i valkretsen så får man fler personer som sitter i parlamentet, har man mindre befolkning röst så har man färre plats.

Grundtanken i det proteotionallet valsystem är att varje parti ska få samma andel platser i parlamentet som de har fått röster i valet. För att inte parlamentet ska fyllas av en massa småpartier har man en riksdagsspärr på 4%. Så partiet måste ha 4% för att kunna ha en plats i riksdagen.

 

Stämmer det eller finns något som jag missad?

Dalal 30
Postad: 9 jul 2020 21:19

 

b) Förklara vad konsekvenserna blir av att medborgare känner ett utanförskap i det demokratiska systemet. Hur påverkar det demokratin? Hur påverkar det samhällsutvecklingen?

Konsekvenser är att människorna blir sällan riktigt nöjda i representativ demokratin, oavsett om man ska rösta på representant i stad eller man ska rösta på representant för partiet som ska sitta i riksdagen. Så är det mycket sällan att man tycker och tänker likadant. Kanske du tycker någonting som en person vill försöka ändra på men det kanske ogillar mot annat person som vill ändra på i samhället. Samma sak med partier, kanske du gäller en parti skolpolitik men du kanske gäller annat parties miljöpolitik oavsett om du ska rösta på representant eller en parti så får man liksom paket. Man kan inte välja vad vill ha och inte vill ha och därför blir människor sällen nöjda i representativ demokratin.

 

Att visa grupp i landet bli utfrysta i den har demokratiska diskussionen som finns och deras åsikter inte representeras någonstan, det risker att landet drivs av den som kallade majoritetens diktatur och då blir landet inte demokratiskt längre.

 

Hållar jag på att förklara rätt konsekvenser eller missad jag någonting?

Jag är väldigt förvirrad mellan orsaker och konsekvenser för att jag vill hålla mig på rätt svar för att kunna diskutera vidare problemet. Därför jag skulle bli mycket tacksam om det finns hjälp att kunna förklara val orsaker och konsekvenser av samhällsproblemet. 

MatteVäst 44 – Live-hjälpare
Postad: 10 jul 2020 13:07

Några tankar/tips.

1) vad skulle få dig att tappa tron på demokratin. Nämner media redan, hur påverkar andra myndigheter, rättsväsendet? 

2) Hade nog viljat beröra mer allvarliga konsekvenser. Känslor och förtroende för demokratin är väldigt viktigt. Men skulle säga ett t.ex. folkmord är på en annan nivå. Exempel från historien eller nutid? 

3) ge exempel på hur demokratin och minoritetsgrupper kan skyddas. Egna idéer och från verkligheten. 

Jonto 6328 – Moderator
Postad: 10 jul 2020 15:49

Stora delar av ditt svar fokuserar inte på frågan du har fått. Du beskriver väldigt utförligt hur Sveriges demokrati fungerar och hur vårt politiska system fungerar. Frågan var väl däremot varför det upplevs som odemokratiskt? Jag tror du tydligare då behöver lyfta fram hur detta hänger ihop med frågan du fått. Vårt system är till synes demokratiskt men varför upplever vissa det ändå som odemokratiskt? Du lyfter fram det lite i passagerna

"Det kan vara på grund av i Sverige har vi representative demokratin som handlar alltså om man ska ha framförallt representanter för befolkningen som besluta då i andra människors ställa och det har kallas ibland indirekt demokratin. Därför folket kan inte påverkar på samhälles utvecklingen direkt utan folket måste väljer ut vem ska representera oss i riksdagen och ledermöte."

"En annan anledning kan vara på grund av Valen , där i Sverige valen är proportionella alltså den ska sker så mycket så möjligt som folket välja. Då I ett proteotionallet valsystem får valkretsen ett antal mandat som står i proportion till hur storbefolkning i valkretsen är. Alltså om man har stor befolkning i valkretsen så får man fler personer som sitter i parlamentet, har man mindre befolkning röst så har man färre plats."

Utveckla dessa stycken, på vilket sätt kan detta system göra att människor uppfattar det som odemokratiskt?

 

Vad gäller konsekvenserna så tycker jag du ska fundera ur ett lite längre perspektiv. Människor som är missnöjda och känner sig utanför i det demokratiska samhället. Hur agerar de? Vart vänder de sig istället? Går de och röstar eller försöker de göra sig hörda på annat sätt? Kan man koppla det till extremism, brottslighet eller sådant, tror du? Demokratin utgår ju från folket. Vad händer med demokratin om folket inte längre engagerar sig och tror på demokratin?

Dalal 30
Postad: 12 jul 2020 20:54

Tack för hjälp, då jag fåstor nu att om folket slutar tron på demokratin kommer de att agerar mot systemet, liksom extremistgrupp NMR.

Kan jag få tips och hjälp med lösningar till problemet.

Fråga: Redogör för olika lösningar till problemet med majoritetens diktatur? 

Jonto 6328 – Moderator
Postad: 12 jul 2020 21:38

Vi har ju pratat en del om att det är viktigt med kunskap. Hur kan man göra så att människor får mer kunskap om demokrati och hur den fungerar? Vad kan skolan göra? Vad kan politikerna göra? Vad kan vi själva göra?

Vi har också pratat om att det beror på att få engagerar sig och känner att de har möjlighet att påverka? Hur kan man göra så att man enklare kan påverka och göra sin  röst hörd i samhället? Hur får man fler att engagera sig?

Dalal 30
Postad: 14 jul 2020 21:03

Argumentera för en lösning.

Förklara varför den lösningen som du har valt kommer att fungera.
Stöd dina slutsatser i fakta, statistik och forskning.
 
Skulle jag utgå från en lösning som jag kommer till, vilket är gällande minoriteten förtryck måste regeringen lyssna på dem. Det nödvändigt att respektera och lyssna på minoritetens
åsikt enligt majoritetsprincipen. Det måste finns någon form av åsikter representativitet. Men hur jag bygger argumet och motargument ut detta lösning? 

Jonto 6328 – Moderator
Postad: 15 jul 2020 04:12

Du ska komma på en lösning ja.

I argumenten presenterar du varför du tror att denna lösning skulle bidra till att lösa problemen som vi tidigare talat om. 

Annars förstår jag inte alls vad du menar med "Det nödvändigt att respektera och lyssna på minoritetens
åsikt enligt majoritetsprincipen. Det måste finns någon form av åsikter representativitet. "

Dalal 30
Postad: 15 jul 2020 14:05

Jag menar att det måste finns jämlikhet i alla sorts grupper i samhället. Det måste alla delta i valprocessen och påverka på demokrti få är få ett stark samhälle.  Detta kan göras genom t.ex. gör valprocessen lätt och tillgänglig i alla områden i Sverige. Starka kanskaper genom utbildningen för att när vi har mer utbildad människor kan de delta i debbater och skydda sina demokratin.

 

Jag vill koppla det till socialismen ideologi eftersom deras tanker bygger på gemensamma för all. 

 

Men jag har liten svårighet att klara min slutsats. Kan jag få hjälp eller exempel om jag håller på rätt tank?

Dalal 30
Postad: 15 jul 2020 14:14

Ska jag välja ett av main lösningar till problemet för att argumentera värför jag tycker att detta lösningen kommer att fungerar. 

Det som jag valde är öka medvetenheten om valsystem och hur detta görs och detta kommer resultatat att flera delaktiga i demokrati.

 

Jag valde den lösning eftersom grundläggande villkoren för välbefinnande är väljarnas förtroende för valsystemet, så medborgarna måste ha möjlighet att delta fullt ut i valprocessen, som måste vara lätt och tillgänglig för alla valkretsar.

 

Håller jag på rätt väg eller inte? 

Hur jag ska hitta motargument av just den här lösningen? Kan du vända mig till någon artikel eller statistik som stöder mitt lösning och argument? Snälla.

Jonto 6328 – Moderator
Postad: 16 jul 2020 15:17
Dalal skrev:

Jag menar att det måste finns jämlikhet i alla sorts grupper i samhället. Det måste alla delta i valprocessen och påverka på demokrti få är få ett stark samhälle.  Detta kan göras genom t.ex. gör valprocessen lätt och tillgänglig i alla områden i Sverige. Starka kanskaper genom utbildningen för att när vi har mer utbildad människor kan de delta i debbater och skydda sina demokratin.

 

Jag vill koppla det till socialismen ideologi eftersom deras tanker bygger på gemensamma för all. 

 

Men jag har liten svårighet att klara min slutsats. Kan jag få hjälp eller exempel om jag håller på rätt tank?

Att göra valprocesserna mer tillgängliga och få fler att delta i demokratin är en väldigt bra tanke.

Du ska undvika att blanda in socicalism. Det är en politisk ideologi. Demokrati är allmängiltigt och har inte bara med vissa ideologier att göra-

Jonto 6328 – Moderator
Postad: 16 jul 2020 15:25
Dalal skrev:

Ska jag välja ett av main lösningar till problemet för att argumentera värför jag tycker att detta lösningen kommer att fungerar. 

Det som jag valde är öka medvetenheten om valsystem och hur detta görs och detta kommer resultatat att flera delaktiga i demokrati.

 

Jag valde den lösning eftersom grundläggande villkoren för välbefinnande är väljarnas förtroende för valsystemet, så medborgarna måste ha möjlighet att delta fullt ut i valprocessen, som måste vara lätt och tillgänglig för alla valkretsar.

 

Håller jag på rätt väg eller inte? 

Hur jag ska hitta motargument av just den här lösningen? Kan du vända mig till någon artikel eller statistik som stöder mitt lösning och argument? Snälla.

Jag vet inte om uppgiften vill att du ska presentera en eller flera lösningar.

Att öka medvetenheten om valsystemet och hur val fungerar är en mycket bra idé. Det du kan göra är sen att bli mer konkret. Hur kan man öka medvetenheten? Informationskampanjer? Skolan? Folkbildning? Tv? Du bör också förklara hur detta löser demokratins utmaningar. Vad skulle denne ökade medvetenhet leda till?

Här är en bra avhandling från regeringen att läsa: https://www.regeringen.se/49e20a/contentassets/64308b0cc8a14ddb8532ff541369c602/strategi-for-en-stark-demokrati--framja-forankra-forsvara.pdf

Den är lång men du kan kanske läsa främst kap 4.1 på s. 15-20 som handlar om demokratins utmaningar som handlar om de problem som vi har diskuterat. För att stärka sina lösningar så kan du använda kapitel 5.2 på s. 42-50 som handlar om att förankra så att fler får kunskap om vår demokrati.

Motargument mot lösningen kan vara att det är upp till personer själva om de vill delta i demokratin eller inte. Man kan också hävda att problemet inte ligger i att människor inte känner till hur demokratin fungerar, utan att bristerna sitter i hur demokratin är utformad. 

Dalal 30
Postad: 20 jul 2020 09:08

Tack så jättemycket för hjälpen hela vägen med denna uppgift. 

Jag svara enligt denna hänvisning och fick A i uppgiften. Då hjälpte mig mycket att förstår frågor samt dina förslager på lösninger och orasker till problemet hjälpte mig mycket. Så tacka så mycket igen.

 

Mvh

Dalal

Jonto 6328 – Moderator
Postad: 21 jul 2020 01:50

Ingen orsak. Kul att det gick bra :)

Ruba 88 2
Postad: 31 dec 2021 01:55
Dalal skrev:

Hej !

Jag har svart att förstå hur jag ska förklara ett problem utifrån demokratiska systemet.

Problemet är om en som medborgare kan uppleva att systemet är odemokratiskt. Detta beror på att medborgare röstade vart fjärde år, men sitt parti vinner aldrig valt. Det parti som vinner har stor representation i media. 

Den medborgare jobbar intensivt med att påverka utvidgningen genom att skriva insändare som aldrig publiceras. Den medborgare tillhör minoriteten och har svårt att påverka utvidgningen. Därefter han känner sig att detta är extremt orättvist och att det inte är demokratiskt. 

 

Frågan är: Vilka orsakerna till en som medborgare kan uppleva att systemet är odemokratiskt?

 

Jag har tänkt att utgå från minoriteten rätt i ett demokratiskt samhälle sämt förklar hur media har påverkat på individer och samhället i helhet.

Men ändå jag kan inte identifera vilka specifika orakarna bakom detta problemet. 

 

Jag tänker utifrån olika perspektiv samt har inblandade tänker. Därför jag vill gärna hjälp för att komma i väg med lösningen och svaret. 

 

Jag skulle bli mycket tacksam för hjälpen.

Hej!

hur kan man( Värdera de argumenten som din motståndare skulle ha)

Svara Avbryt
Close