2 svar
239 visningar
Merto 7
Postad: 1 jul 2019

Demokratiska utmaningar

Hej

Kan ni ge  exempel för demokratiska utmaningar med EU s organisation? Tack 

Hur har du tänkt själv? Det står i Pluggakuens regler att du skall visa hur du har försökt och hur långt du har kommit. /moderator

Jonto 2513 – Gy-lärare (Ty)
Postad: 1 jul 2019 Redigerad: 1 jul 2019

Saker som man kanske bör titta på är:

EU:s överstatlighet: EU kan på ett antal områden fatta beslut som blir obligatoriska för medlemsländer att följa och implementera i sin lagstiftning, även om de nationella församlingarna är emot detta.

Europeiska unionens råd: I EU är det inte endast parlamentet som fattar beslut utan denne delar makten med Europeiska unionens råd som består av representanter för medlemsländernas regeringar. Dessa är inte direktvalda av medborgarna i ett val men har ändå en stor del i beslutsfattandet.

Valdeltagandet: Valdeltagandet i EU-valet där medlemsstater väljer sina företrädare är förhållandevis lågt, lägre än i nationella val- I många stater röstar mindre än hälften av de röstberättigade.

Ersättningar/arvoden/transparens: Det har skrivits mycket om i medierna om parlamentariker som har väldigt höga arvoden, ersättningar och förmåner. Det finns dessutom inte alltid krav på att redovisa dessa öppet. Många anser att EU skulle behöva mer transparens/öppenhet.

Partigrupperna: De allra flesta partier som blir invalda placerar sig i en partigrupp exempelvis ALDE, EPP eller S&D. Detta är som partier för partier. Inom partigrupperna måste man sedan enas och kompromissa för att få igenom saker i parlamentet. Det gör att de enskilda partierna inte alltid kan driva sin egen politik fullt ut.

Subsidaritet: Inom demokrati talar man ofta om subsidaritetsprincipen(närhetsprincipen) som handlar om att beslut ska fattas så nära de som blir påverkade av beslutet som möjligt. Här måste en avvägning ske vilka beslut som ska tas på EU-nivå och vilka beslut som lämpar sig att ta på nationell nivå. Vissa partier vill utöka EU:s möjlighet att fatta beslut till fler områden exempelvis i sociala frågor medan andra vill begränsa EU:s möjlighet att fatta beslut till få områden.

Svara Avbryt
Close