Naura_z är nöjd med hjälpen
Naura_z 12
Postad: 20 okt 2021 17:41

Det svenska folkhemmet

Fråga : I Sverige har vi nästa bara haft socialdemokratiska regeringar mellan åren 1932-1976. Förklara kort varför och hur det haft betydelse för det svenska välfärdssamhället.

Jag vet inte om jag tänker rätt, men jag tror att det har en stor betydelse för att socialdemokratiska regeringar vill att staten ska ansvara för välfärden, så att alla får hjälp och stöd och samma möjligheter? Stämmer det? Eller är det fel och hur kan jag utveckla det? Vill gärna skriva lite mer men är osäker. 

Jonto 8415 – Moderator
Postad: 20 okt 2021 17:55

Varför? För att folk röstade på Socialdemokraterna, troligen för att de bar nöjda och tillfreds med det samhälle som socialdemokratin hade byggt ut och skapat.

Det du är inne på stämmer, att socialdemokratin vill att staten ska ta ett stort ansvar  för välfärden och ge alla lika möjligheter. Det innebär ju dock inte automatiskt att alla tycker att det är bra. Du skrev i rubriken om det svenska folkhemmet. Det tycker jag du ska väva in i ditt svar. Socialdemokratin byggde upp folkhemmet utifrån en välfärdstanke. Detta ledde till att de allra flesta under den här tiden fick det bättre ställt. Det byggdes bostäder, det skapades arbeten, det byggdes skolor och nya butiker. Den svenska ekonomin gick bra och många fick mycket bättre levnadsstandard. Om man jämför med resten av Europa som drabbades av kriget och fick det tufft därefter. När människor får det bättre så är man nog beredd att fortsätta stödja de partier som byggt upp detta.

I Sverige brukar man säga att socialdemokratin vunnit striden om välfärden. Svenskar tycker generellt om välfärden och tycker det är viktigt att ha en skattefinansierad välfärd och värnar om den. Därför sitter den svenska välfärden djupt rotad i politiken och mycket av de tankar och reformer som Socialdemokarterna infört 1932-1976 finns kvar än idag trots att vi haft ett antal högerregeringar senare. Eftersom välfärdssamhället är uppskattad och fungerar väl så vill inte heller högerpartierna i Sverige avskaffa det utan snarare förvalta det och värna om det.

Svara Avbryt
Close