143start 12
Postad: 15 maj 2019

dialekt, sociolekt, kön, det digitaliserade språket och inslag av slang

Olika variationer av språket bemöts av olika attityder. Hur du pratar kan avgöra hur du bemöts av andra. Resonera kring hur några av följande faktorer: dialekt, sociolekt, kön, det digitaliserade språket och inslag av slang, påverkar andra människors attityder till en person. Förstår inte själva frågan, vad menas med hur det påverkar andra männsikors attidyder till en person

Att det påverkar vilken inställning vi har till personen exempelvis om vi tycker person verkar trevlig, trovärdig, acceptabel, kompetent eller inte och kanske i längden hur vi behandlar och bemöter den personen. 

Svara Avbryt
Close