3 svar
48 visningar
Eli123be 1742
Postad: 21 jun 10:08

dimer

Är detta en CT heterodimer? och varför är det isåfall dåligt när de basparar korrekt till motsvarande kvävebas?

Blir tacksam för förklaring

mag1 5419
Postad: 21 jun 15:13

Hetero- eller homodimer, brukar ofta användas för att beskriva t.ex. hur ett proteins kvartärstruktur är sammansatt. Och i det fallet är det individuella molekyler (subenheterna) som binder till varandra genom andra interaktioner än kovalenta bindningar.

De två deoxynukleotidbaserna CT i bilden, tillhör samma molekyl och interagerar med en annan (den nedre strängen). Så det är inte samma typ av "dimer". I samband med skador på DNA, kan två efterföljande pyrimidinnukleotider bilda nya kovalenta bindningar och på så vis fås pyrimidindimer.

Efter att de bildat pyrimidindimeren, påverkas basparningen, vilket kan leda till mutationer under DNA-replikationen.

Den skulle nog kunna kallas "pyrimidinheterodimer", för att särskilja den ifrån en pyrimidinhomodimer, d.v.s. CC eller TT.

Eli123be 1742
Postad: 22 jun 12:16

jag förstår inte riktigt vad en homo och heterodimer är :(

mag1 5419
Postad: 22 jun 15:53
Eli123be skrev:

jag förstår inte riktigt vad en homo och heterodimer är :(

Begreppen beskriver bara om de två molekylerna, som bildar dimeren, är lika eller olika.

 

 

En pyrimidindimer, är en beskrivning av något annat, en typ av DNA skada.

Svara Avbryt
Close