1 svar
60 visningar
Sophie 80
Postad: 22 sep 14:18 Redigerad: 22 sep 14:20

DNA transkiption

Hej!
DNA är ju dubbelsträngat och jag undrar om det är båda eller endast ena DNA stängen som transkriberas under transkriptionen för att bilda ett protein. (Se bild längst ner för illustration) 

Det känns ju som slöseri att bara transkribera ena stängen men jag har endast sett bilder där ena strängen transkriberas på sättet som bilden nedan visar.

Om den andra strängen också transkriberas är ju den komplementär och därmed kommer ju mRNA(na) bli totalt olika vilket borde innebära att två olika proteiner bildas? Men då skulle samma DNA segment kunna koda för två olika gener? Det känns inte som något man har hört om? 


Min fråga är alltså: Kan ett DNA segment ge upphov till två mRNA segment på sättet som bilden jag ritar visar?

mag1 Online 6306
Postad: 22 sep 15:21

Ja det går att transkribera mRNA från båda strängarna (även om de klassiskt brukar beskrivas som "coding" och "template" strand). I levande organismer finns det tillräckligt med plats i cellkärnan för att endast använda "template strand" för att bilda allt mRNA som organismen behöver.

Men, virus har väldigt begränsat med utrymme i viruspartikeln, och vissa virustyper har utvecklats så att de har överlappande gener. Där en genprodukt kan utläsas ifrån från ena strängen, och en annan genprodukt ifrån den andra (komplementära) strängen. Genprodukterna behöver inte överlappa perfekt (olika mRNA längder bildas o.s.v.), men det är ett fiffigt sätt att packa in mer genetisk information i en och samma volym av (doxy)nukleotidbaser, som i bilden nedan.

 

 

 

 

 

 

Svara Avbryt
Close