3 svar
34 visningar
Nelly Grönberg 24
Postad: 11 nov 14:57

En tolkning av en bedömningsmatris i svenska

Hejsan. Jag går årskurs 1 i gymnasiet, och försöker att tolka en bedömningsmatris i Svenska. En del av denna matris säger samma sak på alla de olika nivåerna, vilken är följande: 

"Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella verk och annat berättande"

Samma sak står står på E-nivå, C-nivå och A-nivå. Vad skiljer dessa åt, hur ska jag tolka denna del av matrisen om jag siktar på ett A i denna uppgiften? 

Calle_K 1087
Postad: 11 nov 15:18

Är det samma text för alla betygsnivåer betyder det generellt att du uppnår betyget A inom det området om du uppfyller kriteriet (Dvs du kan endast få F eller A inom det området).

Dock måste du ha uppfyllt A inom samtliga betygsområden för att erhålla slutbetyget A i kursen.

Nelly Grönberg 24
Postad: 11 nov 15:41

Om jag förstår dig rätt, så menar du att man antingen inte gör det eller gör det, och att det antingen ger ett A eller ett F (inget emellan). Men varför står inte bara betygskriteriet på A-nivå i sådana fall, varför även på E och C-nivå?

Jonto 8845 – Moderator
Postad: 11 nov 16:01

Det utdraget som du tagit ut är väldigt missvisande eftersom det bara är en liten del av betygskriteriet. Så här lyder betygskriteriet i sin fulla version

För E:

Eleven kan översiktligt återge
innehållet i några centrala
svenska och internationella
skönlitterära verk och annat
berättande. Dessutom kan
eleven översiktligt redogöra för
några samband mellan olika
verk genom att ge exempel
på gemensamma teman och
motiv. Eleven återger någon
iakttagelse och formulerar egna
tankar med utgångspunkt i
berättandet.

För C:

Eleven kan översiktligt återge
innehållet i några centrala
svenska och internationella
skönlitterära verk och annat
berättande. Eleven reflekterar
också över innehåll och
form med hjälp av några
berättartekniska och stilistiska
begrepp. Dessutom kan eleven
utförligt redogöra för några
samband mellan olika verk
genom att ge exempel på
gemensamma teman och
motiv. Eleven återger några
iakttagelser och formulerar
välgrundade egna tankar med
utgångspunkt i berättandet.

För A:

Eleven kan översiktligt återge
innehållet i några centrala
svenska och internationella
skönlitterära verk och annat
berättande. Eleven reflekterar
också över innehåll och
form med hjälp av några
berättartekniska och stilistiska
begrepp. Dessutom kan
eleven utförligt redogöra
för några samband mellan
olika verk genom att ge
exempel på gemensamma
teman och motiv. Eleven
återger några iakttagelser,
formulerar välgrundade och
nyanserade egna tankar med
utgångspunkt i berättandet
samt relaterar innehållet i
berättandet på ett relevant
sätt till allmänmänskliga
förhållanden.

Jag är inte så positiv till matriser där man hackar ner även betygskriterier i sina delar. Med denna del som du ryckt ut blir det extra dumt eftersom just den formuleringen är identisk för alla nivåer. Så, ja antingen har man klarat att översiktligt återge innehållet i några centrala verk eller inte, det finns inte olika nivåbedömningar av det. Oavsett så enligt den nya läroplanen så ska inte enskilda betygskriterier (framför allt inte delar av ett betygskriterie) ha en avgörande bäring för betygen utan betyget ska sättas efter den nivå som bäst motsvarar elevens  sammanlagda kunskaper utifrån betygskriterierna.

Svara Avbryt
Close