1 svar
230 visningar
Katnisshope 397
Postad: 4 feb 11:01

Engelska 6

Hej! Kan någon rätta svaren o grammatiket. Uppskättar allt svar o tips :) 

62
Comment on Atticus's explanation of rape. 

How suitable is this as an answer to Scout.
When Scout asks Atticus what the definition of rape is, he says that it was "carnal knowledge of a female by force and without consent." Scout seems smart for her age, she may not know all the details, but it was enough for her to sort of understand what happened.
63
Why does Alexandra think Atticus should dismiss Calpurnia? 

How does Atticus respond to the suggestion?
She doesn't like that Calpurnia has so much influence and authority in the children of the children. He refuses. Says that Calpurnia won’t leave until she wants to. 
64
Why is Scout pleased when Jem fights her back? Why is she less pleased when he tells Atticus about Dill?
Because it shows that she’s not the only hothead, that he’s not better than her. 


She feels that he’s betraying their childhood. Feels sick. Is angry with him afterward. 
65
What do we learn from Dill's account of his running away?
Parents don’t care for him, life isn’t as good as he claims. New dad is the pits. 

Still has a very vivid imagination. 

Saffe 20
Postad: 20 feb 22:03

Mer utförliga svar: Svaren på frågorna kan utvecklas för att ge mer detaljer och förklaringar. Till exempel, istället för att bara säga att Scout "sort of" förstår vad våldtäkt är, kan man förklara vad det innebär på ett mer konkret sätt.
Tydligare språk: Vissa fraser och meningar i texten kan vara svåra att förstå eller tolka på ett tydligt sätt. Att skriva på ett mer enkelt och klart språk kan hjälpa till att förbättra förståelsen.
Mer beskrivande språk: Texten innehåller inte mycket beskrivande språk som kan hjälpa till att ge en bättre bild av vad som händer och vilka känslor karaktärerna har. Genom att inkludera fler detaljer och beskrivningar kan läsaren bättre förstå situationen och sätta sig in i karaktärernas perspektiv.
Bättre grammatik och stavning: Texten innehåller vissa fel i grammatik och stavning som kan påverka läsbarheten. Korrekturläsning och redigering kan hjälpa till att rätta till dessa fel och göra texten mer lättläst.

Svara Avbryt
Close