Engelska / Allmänna diskussioner

Här hittar du frågor om det engelska språket som inte ryms inom de övriga avdelningarna eller specifika engelskafrågor som är svåra att nivåbestämma.

Close