1 svar
98 visningar
Dani163 582
Postad: 27 aug 2021 20:31 Redigerad: 27 aug 2021 20:33

Högskoleprovet 2008-04-05 ELFc DP7 Uppg 6-10

Svarade såhär: 6. A 7. A 8. C 9. D 10. B

Rätt svar: 6. C 7. B 8. D 9. C 10. A

0 rätt utav 5, alltså. Nu när jag gör min analys, så märker jag att för 6. är det inte nödvändigtvis ”first to cross the Atlantic in a plane,” utan han gjorde det solo. På 7:an ser jag inte något som tyder på att det ska vara B. På 8:an samma sak, hur är det D? Jag antyder att det är C, för att det står ord här och där att de respektera varandra osv. För 9:an trodde jag att det var D eftersom det inte kunde ha varit C, för den alternativet låter som att Lindbergh ledde rörelsen, när det enda hennes bok gjorde var att förebåda, hennes förhållande till det som står i C ser jag således inte. 10., det står att hon senare insåg hur naiv hon var, men det är oklart vad senare menas, när svarsalternativ A säger ”late 1930s”. 

Kan någon förklara hur jag tänker fel, och vart i texten som styrker det rätta svarsalternativet?

Här är länken till provet: https://xn--allartt-9wa.nu/pdf/2008vt-elf.pdf#zoom=100&view=Fit&toolbar=1

Smutstvätt 20795 – Moderator
Postad: 27 aug 2021 21:04

7: Här tänker jag att raden "Later she was to observe that this was hardly a good basis for marriage." talar för att den mycket unga Anna Lindbergh var ganska naiv, särskilt när det senare berättas om att Anne blev mer medveten om sin riddares fel, även om han aldrig tappade sin glans. Det finns inte mycket som talar för de andra alternativen, i mina ögon. 

8: 

A. Scott Berg, who was given access to the family papers after Charles’s death in 1974, wrote in a biography that the marriage was a “case history of control and repression”. Some thought that Charles, at heart a mechanic, applied to personal matters the same control he sought with his machines.

Detta utesluter alternativ C, och det finns inte mycket som talar för att båda skulle sakna känslighet eller hänsyn, vilket utesluter B. 

Att äktenskapet stärktes av att deras barn dött finns det inte heller mycket som talar för. Däremot talar tidningarna om ett lyckligt par i skyarna, medan äktenskapet verkar ha präglats av kontroll och förtryck, vilket talar för alternativ D. 

9: Även om boken förutspådde den feministiska rörelsen, är det inte ett officiellt feministiskt manifest (alternativ A), och givet att Anne skildrar hur hemmets rutiner är själsdödande, lär boken inte ge tips för hemmafruar (alternativ D). 

Although Anne was hardly an everyday housewife herself, she echoed the experiences of millions of women when she wrote that the routine of the home “destroys the soul”.

Det är inte så troligt att Anne skulle visa upp sitt liv som hemmafru i boken, eftersom hon i princip inte var en hemmafru. Då kvarstår endast alternativ C, vilket verkar ganska rimligt, eftersom boken gav uttryck för de miljoner hemmafruar som ansåg att hemmets rutiner var själsdödande, och boken publicerades för femtio år sedan (och blev väldigt populär). 

10: Även här kan vi utesluta alternativ: 

Isolationism was a widespread, and indeed respectable, political force until the United States was attacked by Japan in 1941. But her remarks that fascism and communism were inevitable effects of the times were not well received.

Detta utesluter alternativ D.

In a private letter she called Hitler “a very great man” but “not greedy for power”. During a visit by the Lind- berghs to Germany in 1938, Charles had received a medal from Hermann Goering, Hitler’s air minister. Anne said later that she and Charles had at the time both been “very blind” to the evils of the system.

Detta utesluter alternativ C. 

For many Americans Gift from the Sea was an antidote to The Wave of the Future, an isolationist manifesto she published in 1940 when Europe was in the grip of the Second World War. Isolationism was a widespread, and indeed respectable, political force until the United States was attacked by Japan in 1941.

Isolationism var inte kontroversiellt eller extremt, vilket utesluter alternativ B. 

Slutligen, om vi tittar på det näst sista stycket: 

In a private letter she called Hitler “a very great man” but “not greedy for power”. During a visit by the Lind- berghs to Germany in 1938, Charles had received a medal from Hermann Goering, Hitler’s air minister. Anne said later that she and Charles had at the time both been “very blind” to the evils of the system.

Detta talar för att Anne förstod hur naiv hon varit under det sena 1930-talet, vilket är vad alternativ A syftar på. :)

Svara Avbryt
Close