Splash.e 177
Postad: 5 jan 17:05

EU

Vad menas med att vissa vill att EU ska bli en federation? Vad innebär det? Vad skulle det vara för fördelar

Man vill att det ska bli mer som USA, dvs där länderna i EU inte är suveräna utan delstater med visst självstyre men med mycket mer omfattande samarbete vad gäller ekonomi, lagstiftning osv. Utöver det skulle man troligen ha en gemensam valuta (euron används bara i vissa av EU:s länder idag), en egen armé, en president osv.

Splash.e 177
Postad: 8 jan 09:42 Redigerad: 8 jan 09:47
Teraeagle skrev:

Man vill att det ska bli mer som USA, dvs där länderna i EU inte är suveräna utan delstater med visst självstyre men med mycket mer omfattande samarbete vad gäller ekonomi, lagstiftning osv. Utöver det skulle man troligen ha en gemensam valuta (euron används bara i vissa av EU:s länder idag), en egen armé, en president osv.

Vad skulle det ex. innebära i miljöfrågor? EU skulle få mer makt, men har inte EU rätt mycket makt i världen redan? Skulle de verkligen få mer makt av att bli en federation?

Splash.e skrev:
Teraeagle skrev:

Man vill att det ska bli mer som USA, dvs där länderna i EU inte är suveräna utan delstater med visst självstyre men med mycket mer omfattande samarbete vad gäller ekonomi, lagstiftning osv. Utöver det skulle man troligen ha en gemensam valuta (euron används bara i vissa av EU:s länder idag), en egen armé, en president osv.

Vad skulle det ex. innebära i miljöfrågor? EU skulle få mer makt, men har inte EU rätt mycket makt i världen redan? Skulle de verkligen få mer makt av att bli en federation?

Om EU är en federation så kan man ha mer av tvingande lagstiftning. Nu sätter EU upp miljömål men EU har ingen möjlighet att se till att staterna faktiskt lever upp till miljöpolitiken utan har frihet själva att forma sin miljöpolitik. Om EU var en federation så skulle EU kunna ha mer tvingande medel mot staterna att de behöver hålla sig till vissa utsläppsmål eller stifta lagar som måste gälla i alla medlemsländer vad gäller miljöpolitik. 

Splash.e 177
Postad: 10 jan 08:23 Redigerad: 10 jan 08:25
Jonto skrev:
Splash.e skrev:
Teraeagle skrev:

Man vill att det ska bli mer som USA, dvs där länderna i EU inte är suveräna utan delstater med visst självstyre men med mycket mer omfattande samarbete vad gäller ekonomi, lagstiftning osv. Utöver det skulle man troligen ha en gemensam valuta (euron används bara i vissa av EU:s länder idag), en egen armé, en president osv.

Vad skulle det ex. innebära i miljöfrågor? EU skulle få mer makt, men har inte EU rätt mycket makt i världen redan? Skulle de verkligen få mer makt av att bli en federation?

Om EU är en federation så kan man ha mer av tvingande lagstiftning. Nu sätter EU upp miljömål men EU har ingen möjlighet att se till att staterna faktiskt lever upp till miljöpolitiken utan har frihet själva att forma sin miljöpolitik. Om EU var en federation så skulle EU kunna ha mer tvingande medel mot staterna att de behöver hålla sig till vissa utsläppsmål eller stifta lagar som måste gälla i alla medlemsländer vad gäller miljöpolitik. 

Men är inte miljön redan överstatligt? Dvs att Eu redan kan stifta lagar i medlemsländerna?

 

Men det står samtidigt att det är direktiv, men komissionen kan ju väcka åtalsbrått om direktivet inte uppnås?!

Splash.e skrev:
Jonto skrev:
Splash.e skrev:
Teraeagle skrev:

Man vill att det ska bli mer som USA, dvs där länderna i EU inte är suveräna utan delstater med visst självstyre men med mycket mer omfattande samarbete vad gäller ekonomi, lagstiftning osv. Utöver det skulle man troligen ha en gemensam valuta (euron används bara i vissa av EU:s länder idag), en egen armé, en president osv.

Vad skulle det ex. innebära i miljöfrågor? EU skulle få mer makt, men har inte EU rätt mycket makt i världen redan? Skulle de verkligen få mer makt av att bli en federation?

Om EU är en federation så kan man ha mer av tvingande lagstiftning. Nu sätter EU upp miljömål men EU har ingen möjlighet att se till att staterna faktiskt lever upp till miljöpolitiken utan har frihet själva att forma sin miljöpolitik. Om EU var en federation så skulle EU kunna ha mer tvingande medel mot staterna att de behöver hålla sig till vissa utsläppsmål eller stifta lagar som måste gälla i alla medlemsländer vad gäller miljöpolitik. 

Men är inte miljön redan överstatligt? Dvs att Eu redan kan stifta lagar i medlemsländerna?

 

Men det står samtidigt att det är direktiv, men komissionen kan ju väcka åtalsbrått om direktivet inte uppnås?!

EU har absolut inga möjligheter att stifta lagar i medlemsländerna. Som du säger så finns direktiv på vissa områden som sen medlemsländerna på olika sätt behöver anpassa sin lagstiftning efter. EU kan också stifta lagar som gäller för EU.

Kommissionen kan säkert(jag har inte kollat detta)  väcka åtalsbrott när det inte följs, men det sker i praktiken aldrig eller mycket sällan.

Medlemsländerna har ett stort eget självbestämmande över sin miljö- och klimatpolitik. Om EU skulle bli en federation, så skulle den balansen rubbas ganska tydligt. 

Splash.e 177
Postad: 10 jan 08:58
Jonto skrev:
Splash.e skrev:
Jonto skrev:
Splash.e skrev:
Teraeagle skrev:

Man vill att det ska bli mer som USA, dvs där länderna i EU inte är suveräna utan delstater med visst självstyre men med mycket mer omfattande samarbete vad gäller ekonomi, lagstiftning osv. Utöver det skulle man troligen ha en gemensam valuta (euron används bara i vissa av EU:s länder idag), en egen armé, en president osv.

Vad skulle det ex. innebära i miljöfrågor? EU skulle få mer makt, men har inte EU rätt mycket makt i världen redan? Skulle de verkligen få mer makt av att bli en federation?

Om EU är en federation så kan man ha mer av tvingande lagstiftning. Nu sätter EU upp miljömål men EU har ingen möjlighet att se till att staterna faktiskt lever upp till miljöpolitiken utan har frihet själva att forma sin miljöpolitik. Om EU var en federation så skulle EU kunna ha mer tvingande medel mot staterna att de behöver hålla sig till vissa utsläppsmål eller stifta lagar som måste gälla i alla medlemsländer vad gäller miljöpolitik. 

Men är inte miljön redan överstatligt? Dvs att Eu redan kan stifta lagar i medlemsländerna?

 

Men det står samtidigt att det är direktiv, men komissionen kan ju väcka åtalsbrått om direktivet inte uppnås?!

EU har absolut inga möjligheter att stifta lagar i medlemsländerna. Som du säger så finns direktiv på vissa områden som sen medlemsländerna på olika sätt behöver anpassa sin lagstiftning efter. EU kan också stifta lagar som gäller för EU.

Kommissionen kan säkert(jag har inte kollat detta)  väcka åtalsbrott när det inte följs, men det sker i praktiken aldrig eller mycket sällan.

Medlemsländerna har ett stort eget självbestämmande över sin miljö- och klimatpolitik. Om EU skulle bli en federation, så skulle den balansen rubbas ganska tydligt. 

Så vid en federation skulle EU kunna stifta lagar som: bort med alla dieselbilar, kärnkraft och införandet av enbart vindkraft. Men det kan inte EU idag eftersom miljödirektiven är mål som länderna uppnår hur de önskar?! Så ökad effektivitet om EU blev en federation som skulle gynna miljön troligtvis eftersom de individuella länderna blir påtvingade och mindre egenintresserade. Och i en federation skulle alla dela mer på kapital och resurser för ALLA EUs länder , så Sverige skulle inte enbart fokusera på sig själva utan också andra EU länder. 

Splash.e skrev:
Jonto skrev:
Splash.e skrev:
Jonto skrev:
Splash.e skrev:
Teraeagle skrev:

Man vill att det ska bli mer som USA, dvs där länderna i EU inte är suveräna utan delstater med visst självstyre men med mycket mer omfattande samarbete vad gäller ekonomi, lagstiftning osv. Utöver det skulle man troligen ha en gemensam valuta (euron används bara i vissa av EU:s länder idag), en egen armé, en president osv.

Vad skulle det ex. innebära i miljöfrågor? EU skulle få mer makt, men har inte EU rätt mycket makt i världen redan? Skulle de verkligen få mer makt av att bli en federation?

Om EU är en federation så kan man ha mer av tvingande lagstiftning. Nu sätter EU upp miljömål men EU har ingen möjlighet att se till att staterna faktiskt lever upp till miljöpolitiken utan har frihet själva att forma sin miljöpolitik. Om EU var en federation så skulle EU kunna ha mer tvingande medel mot staterna att de behöver hålla sig till vissa utsläppsmål eller stifta lagar som måste gälla i alla medlemsländer vad gäller miljöpolitik. 

Men är inte miljön redan överstatligt? Dvs att Eu redan kan stifta lagar i medlemsländerna?

 

Men det står samtidigt att det är direktiv, men komissionen kan ju väcka åtalsbrått om direktivet inte uppnås?!

EU har absolut inga möjligheter att stifta lagar i medlemsländerna. Som du säger så finns direktiv på vissa områden som sen medlemsländerna på olika sätt behöver anpassa sin lagstiftning efter. EU kan också stifta lagar som gäller för EU.

Kommissionen kan säkert(jag har inte kollat detta)  väcka åtalsbrott när det inte följs, men det sker i praktiken aldrig eller mycket sällan.

Medlemsländerna har ett stort eget självbestämmande över sin miljö- och klimatpolitik. Om EU skulle bli en federation, så skulle den balansen rubbas ganska tydligt. 

Så vid en federation skulle EU kunna stifta lagar som: bort med alla dieselbilar, kärnkraft och införandet av enbart vindkraft. Men det kan inte EU idag eftersom miljödirektiven är mål som länderna uppnår hur de önskar?! Så ökad effektivitet om EU blev en federation som skulle gynna miljön troligtvis eftersom de individuella länderna blir påtvingade och mindre egenintresserade. Och i en federation skulle alla dela mer på kapital och resurser för ALLA EUs länder , så Sverige skulle inte enbart fokusera på sig själva utan också andra EU länder. 

Ja en federation är ju i grunden en stat men där alla delstater(länderna skulle bli att betrakta som delstater) har självbestämmande över en del frågor och lagstiftning. Så det stämmer att i en federation så skulle mer av det ekonomiska bli gemensamt(det skulle exempelvis behövas gemensamma skatter som gav gemensamma skatteintäkter). Då skulle också EU kunna besluta om miljöreformer som ska gälla alla medlemsländer. Idag beslutar EU om miljömål som sedan medlemsländerna försöker uppnå med sin egen miljöpolitik. Det skulle vara möjligt att dels ge stöd till länder för att investera i miljöteknik som de kanske inte kunnat investera i annars men också att göra gemensamma gröna omställningar i hela EU. Sen om det leder till bättre klimat eller inte, beror ju vilken politik som EU kommer fram till. Det blir ju ändå en majoritet inom EU som ska fatta beslut och utfallet beror på vilka beslut som tas. 

Splash.e 177
Postad: 10 jan 11:24
Jonto skrev:
Splash.e skrev:
Jonto skrev:
Splash.e skrev:
Jonto skrev:
Splash.e skrev:
Teraeagle skrev:

Man vill att det ska bli mer som USA, dvs där länderna i EU inte är suveräna utan delstater med visst självstyre men med mycket mer omfattande samarbete vad gäller ekonomi, lagstiftning osv. Utöver det skulle man troligen ha en gemensam valuta (euron används bara i vissa av EU:s länder idag), en egen armé, en president osv.

Vad skulle det ex. innebära i miljöfrågor? EU skulle få mer makt, men har inte EU rätt mycket makt i världen redan? Skulle de verkligen få mer makt av att bli en federation?

Om EU är en federation så kan man ha mer av tvingande lagstiftning. Nu sätter EU upp miljömål men EU har ingen möjlighet att se till att staterna faktiskt lever upp till miljöpolitiken utan har frihet själva att forma sin miljöpolitik. Om EU var en federation så skulle EU kunna ha mer tvingande medel mot staterna att de behöver hålla sig till vissa utsläppsmål eller stifta lagar som måste gälla i alla medlemsländer vad gäller miljöpolitik. 

Men är inte miljön redan överstatligt? Dvs att Eu redan kan stifta lagar i medlemsländerna?

 

Men det står samtidigt att det är direktiv, men komissionen kan ju väcka åtalsbrått om direktivet inte uppnås?!

EU har absolut inga möjligheter att stifta lagar i medlemsländerna. Som du säger så finns direktiv på vissa områden som sen medlemsländerna på olika sätt behöver anpassa sin lagstiftning efter. EU kan också stifta lagar som gäller för EU.

Kommissionen kan säkert(jag har inte kollat detta)  väcka åtalsbrott när det inte följs, men det sker i praktiken aldrig eller mycket sällan.

Medlemsländerna har ett stort eget självbestämmande över sin miljö- och klimatpolitik. Om EU skulle bli en federation, så skulle den balansen rubbas ganska tydligt. 

Så vid en federation skulle EU kunna stifta lagar som: bort med alla dieselbilar, kärnkraft och införandet av enbart vindkraft. Men det kan inte EU idag eftersom miljödirektiven är mål som länderna uppnår hur de önskar?! Så ökad effektivitet om EU blev en federation som skulle gynna miljön troligtvis eftersom de individuella länderna blir påtvingade och mindre egenintresserade. Och i en federation skulle alla dela mer på kapital och resurser för ALLA EUs länder , så Sverige skulle inte enbart fokusera på sig själva utan också andra EU länder. 

Ja en federation är ju i grunden en stat men där alla delstater(länderna skulle bli att betrakta som delstater) har självbestämmande över en del frågor och lagstiftning. Så det stämmer att i en federation så skulle mer av det ekonomiska bli gemensamt(det skulle exempelvis behövas gemensamma skatter som gav gemensamma skatteintäkter). Då skulle också EU kunna besluta om miljöreformer som ska gälla alla medlemsländer. Idag beslutar EU om miljömål som sedan medlemsländerna försöker uppnå med sin egen miljöpolitik. Det skulle vara möjligt att dels ge stöd till länder för att investera i miljöteknik som de kanske inte kunnat investera i annars men också att göra gemensamma gröna omställningar i hela EU. Sen om det leder till bättre klimat eller inte, beror ju vilken politik som EU kommer fram till. Det blir ju ändå en majoritet inom EU som ska fatta beslut och utfallet beror på vilka beslut som tas. 

Tack så mycket! Med i och med att det skulle finnas en konstitution, skulle det inte även bli mer effektiv beslutsprocess istället för alla fördrag och direktiv m.m. ?

Splash.e 177
Postad: 10 jan 20:21
Jonto skrev:
Splash.e skrev:
Jonto skrev:
Splash.e skrev:
Jonto skrev:
Splash.e skrev:
Teraeagle skrev:

Man vill att det ska bli mer som USA, dvs där länderna i EU inte är suveräna utan delstater med visst självstyre men med mycket mer omfattande samarbete vad gäller ekonomi, lagstiftning osv. Utöver det skulle man troligen ha en gemensam valuta (euron används bara i vissa av EU:s länder idag), en egen armé, en president osv.

Vad skulle det ex. innebära i miljöfrågor? EU skulle få mer makt, men har inte EU rätt mycket makt i världen redan? Skulle de verkligen få mer makt av att bli en federation?

Om EU är en federation så kan man ha mer av tvingande lagstiftning. Nu sätter EU upp miljömål men EU har ingen möjlighet att se till att staterna faktiskt lever upp till miljöpolitiken utan har frihet själva att forma sin miljöpolitik. Om EU var en federation så skulle EU kunna ha mer tvingande medel mot staterna att de behöver hålla sig till vissa utsläppsmål eller stifta lagar som måste gälla i alla medlemsländer vad gäller miljöpolitik. 

Men är inte miljön redan överstatligt? Dvs att Eu redan kan stifta lagar i medlemsländerna?

 

Men det står samtidigt att det är direktiv, men komissionen kan ju väcka åtalsbrått om direktivet inte uppnås?!

EU har absolut inga möjligheter att stifta lagar i medlemsländerna. Som du säger så finns direktiv på vissa områden som sen medlemsländerna på olika sätt behöver anpassa sin lagstiftning efter. EU kan också stifta lagar som gäller för EU.

Kommissionen kan säkert(jag har inte kollat detta)  väcka åtalsbrott när det inte följs, men det sker i praktiken aldrig eller mycket sällan.

Medlemsländerna har ett stort eget självbestämmande över sin miljö- och klimatpolitik. Om EU skulle bli en federation, så skulle den balansen rubbas ganska tydligt. 

Så vid en federation skulle EU kunna stifta lagar som: bort med alla dieselbilar, kärnkraft och införandet av enbart vindkraft. Men det kan inte EU idag eftersom miljödirektiven är mål som länderna uppnår hur de önskar?! Så ökad effektivitet om EU blev en federation som skulle gynna miljön troligtvis eftersom de individuella länderna blir påtvingade och mindre egenintresserade. Och i en federation skulle alla dela mer på kapital och resurser för ALLA EUs länder , så Sverige skulle inte enbart fokusera på sig själva utan också andra EU länder. 

Ja en federation är ju i grunden en stat men där alla delstater(länderna skulle bli att betrakta som delstater) har självbestämmande över en del frågor och lagstiftning. Så det stämmer att i en federation så skulle mer av det ekonomiska bli gemensamt(det skulle exempelvis behövas gemensamma skatter som gav gemensamma skatteintäkter). Då skulle också EU kunna besluta om miljöreformer som ska gälla alla medlemsländer. Idag beslutar EU om miljömål som sedan medlemsländerna försöker uppnå med sin egen miljöpolitik. Det skulle vara möjligt att dels ge stöd till länder för att investera i miljöteknik som de kanske inte kunnat investera i annars men också att göra gemensamma gröna omställningar i hela EU. Sen om det leder till bättre klimat eller inte, beror ju vilken politik som EU kommer fram till. Det blir ju ändå en majoritet inom EU som ska fatta beslut och utfallet beror på vilka beslut som tas. 

Dvs med en konstitution, skulle det bli tydligare för unionsmedlemmarna vart beslut fattas? Och skulle allt mellanstatligt samarbete upphöra?

Splash.e skrev:

Så vid en federation skulle EU kunna stifta lagar som: bort med alla dieselbilar, kärnkraft och införandet av enbart vindkraft. 

Ja, men det är inte säkert att det är det som 'EU' vill. De vindar som blåser i EU idag verkar snarare vara utbyggnad av kärnkraft (och utökad användning av gas från t.ex ryssland).

Så de kunde lika gärna stifta lagar som att alla länder var tvugna att ha kärnkraft och sedan förbjuda vindkraft (eftersom ... tja ... bladen inte är miljövänliga ... eller ... de dödar fåglar eller vad de än kan komma på).

Det enda som är säkert att att medlemsstaterna får mindre att säga till om (vilket ibland kan kännas bra och ibland dåligt.)

Splash.e 177
Postad: 12 jan 19:05
joculator skrev:
Splash.e skrev:

Så vid en federation skulle EU kunna stifta lagar som: bort med alla dieselbilar, kärnkraft och införandet av enbart vindkraft. 

Ja, men det är inte säkert att det är det som 'EU' vill. De vindar som blåser i EU idag verkar snarare vara utbyggnad av kärnkraft (och utökad användning av gas från t.ex ryssland).

Så de kunde lika gärna stifta lagar som att alla länder var tvugna att ha kärnkraft och sedan förbjuda vindkraft (eftersom ... tja ... bladen inte är miljövänliga ... eller ... de dödar fåglar eller vad de än kan komma på).

Det enda som är säkert att att medlemsstaterna får mindre att säga till om (vilket ibland kan kännas bra och ibland dåligt.)

Aha! Men EU skulle väl även få mer inflytande i omvärlden om det blev en federation? Typ sanktioner och sluta handla med omvärlden. Eller driva på miljöomställningen i andra länder?

Varför skulle EU få mer inflytande i omvärlden om EU blev en federation?
Alla sådana beslut kan fattas redan idag. Om EU vill sluta handla med omvärlden kan man göra det. 

Splash.e 177
Postad: 14 jan 14:59
joculator skrev:

Varför skulle EU få mer inflytande i omvärlden om EU blev en federation?
Alla sådana beslut kan fattas redan idag. Om EU vill sluta handla med omvärlden kan man göra det. 

Jaha... men hmm. Vad finns det för fördelar då med en europeisk federation?, mer att den är mer demokratisk ?

Svara Avbryt
Close