mxrtinu är nöjd med hjälpen
mxrtinu 133
Postad: 25 okt 2022 09:23

EU-Demokrati

Hej, vad är odemokratiskt i EU?  Jag vet att EU bygger på representativ demokrati. Och som EU-medborgare har du automatiskt vissa politiska rättigheter. Men finns det något som är odemokratiskt? 

Jonto 9423 – Moderator
Postad: 25 okt 2022 09:45

EU har fyra beslutsfattande institutioner som är med och fattar beslut

Europaparlamentet – Bryssel, Strasbourg och Luxemburg
Europeiska rådet – Bryssel
Europeiska unionens råd (ministerrådet) – Bryssel och Luxemburg
Europeiska kommissionen – Bryssel, Luxemburg och representationskontor i EU 

Endast Europaparlamentets ledamöter är direkt valda av folket. Europeiska unionens råd består exempelvis av ministrar från de olika länderna, som inte medlemmarna kan välja genom val till Europaparlamentet. EUropeiska kommisionen består av kommissionärer som är utsedda av parlamentet som heller inte går att påverka av väljarna i medlemsländerna.

EU är en väldigt stor organisation och det är därför generellt svårt att få inflytande. Sverige som ett rätt litet land har exempelvis 21 platser av 705 platser i parlamentet. För mig som enskild medborgare måste jag först då förmedla mina åsikter till våra 21 ledamöter. Sedan måste de i sin tur föra fram dessa åsikter och få gehör för det i sin partigrupp. Som sedan måste förankra det med andra partigrupper för att få en majoritet. Det är en lång väg att kunna ha inflytande. Dessutom tar EU beslut som påverkar allas vår vardag då mycket av besluten är beslut som Sverige måste anpassa sig efter. Att beslut som påverkar vår vardag, ligger så långt ifrån oss, går delvis emot grundtanken i demokrati om subsidiaritet, att beslut som påverkar människor, ska fattas så nära dem som möjligt.

Sen å det tredje så finns i EU (hävdar vissa) mycket vänskapskorruption och lobbyism som påverkar mycket.

https://urplay.se/program/211065-eu-i-fokus-lobbyism

https://www.europaportalen.se/2022/01/granskare-orovackande-tecken-korruption-i-eu

mxrtinu 133
Postad: 25 okt 2022 12:34

Jaha då vet jag tackar! En liten fråga, vet du hur vi påverkar eu?

Svara Avbryt
Close