AndréaSvan är nöjd med hjälpen!
AndréaSvan 18
Postad: 19 dec 2020

EU demokratiskt underskott

Hej, jag behöver hjälp med en fråga om det demokratiska underskottet i EU, frågan lyder så här: 

När man talar om EU hamnar man ibland i diskussionen om att EU har ett demokratiunderskott. Vilka är orsakerna till detta demokratiska underskott? Ledord: Ett diskuterande och reflekterande svar med en analys som förklarar hur detta påverkar samhället omkring oss.

Hittills har jag skrivit:

En orsak är vad man kallar överstatlighet, det vill säga att EU kan fatta ett beslut utan att alla medlemsstater står bakom det, men samtliga är ändå skyldiga att följa det. Man brukar därför säga att “EG-rätten bryter landsrätten”. Detta är inte jättebra ur en demokratisk synvinkel, där alla egentligen ska få säga sin egen åsikt. 

Många menar att det är ett demokratiskt problem att kommissionen har all förslagsrätt, det är enbart dom som kan lägga fram förslag till lagstiftning, eftersom det enbart är parlamentet av EU:s institutioner som är direktvalt i allmänna val.  

 

Är jag på rätt spår? Samt hur påverkar detta samhället, sitter helt fast där. 

Jonto 4081 – Moderator
Postad: 20 dec 2020 Redigerad: 20 dec 2020

Ja, det är två av de problem som brukar beskrivas inom EU:s demokrati. Det är två bra utgångspunkter.

 

Hur det påverkar samhället? Ja, om man tittar på ditt första problem med överstatligheten. När länder får allt mindre möjlighet att styra över sina inre angelägenheter och beslut tas av  EU som kanske är gjorda för att passa de flesta länder men inte varje enskilt land. Detta kan då ge samhälleliga problem i dessa länder. Om t.e.x. EU kräver att alla länder ska införa höga skatter på dieselbilar. Länder som då har väldigt många dieselbilar som inte har ställt om till klimatsmarta bilar blir då extra drabbade. Det kan då drabba landets ekonomi och samhället. Det kan också hävda att regler som EU stiftar påverkar kulturen och traditioner i landet om överstatligheten går för långt och EU styr för mycket i detalj. Surströmmingen som är svensk har exempelvis varit föremål för debatt i EU då den innehåller för höga halter dioxin men Sverige fick till sist undantag för det.

Ditt andra exempel handlar ju om att makten hamnar för långt från medborgarna. I länder där medborgarna känner att man har svårt att få inflytande och att man inte har möjlighet att påverka politiken, så riskerar missnöjet att växa, vilket riskerar att ytterkantspartier ökar i opinionen. En misstro mot demokratin och samhället kan också leda till oroligheter i samhället. Det har man exempelvis sett i många europeiska partier att anti EU-kritiska partier på ytterkanten har ökat såsom Jobbik(i Ungern), Independece Party(Storbritannien), AfD(Tyskland) med fler.

AndréaSvan 18
Postad: 20 dec 2020

Tack så jättemycket, nu flyter det på fint!

Jonto 4081 – Moderator
Postad: 20 dec 2020

Ingen orsak :)

Svara Avbryt
Close