elinaabergmaan är nöjd med hjälpen
elinaabergmaan 5
Postad: 23 aug 01:06 Redigerad: 23 aug 01:19

EU låter de medlemsländer som så vill göra mer tillsammans på specifika områden

Hej,

jag läser upp mina betyg i samhällskunskap 1b.

jag har fått en uppgift där jag ska skriva en debattartikel om EU:S framtid där vi fick välja utifrån 5 scenarion och valde det som står i rubriken. Men jag förstår inte riktigt var jag ska hitta källor till det här eller hur jag ska börja. Jag har kört fast i en bubbla av frågetecken. Hur börjar jag och hur kan jag tänka?

uppgiften kommer här och är ytterst tacksam för hjälp🤩

 

Hur ser du på EU:s framtid? Utgå från scenariot du valt i studieguiden, gå ut på internet och hitta två-tre artiklar som hjälper dig att argumentera för din ståndpunkt. Nu skriver du en debattartikel om EU:s framtid. Gå tillbaka till studieguiden om du missat hur man skriver en debattartikel.

joculator 5192 – F.d. Moderator
Postad: 23 aug 07:52 Redigerad: 23 aug 07:52

Vad betyder "EU låter de medlemsländer som så vill göra mer tillsammans på specifika områden" ?
Betyder det att EU tidigare inte tillåtit medlemsländer att göra saker tillsammans eller betyder det att innan EU fanns så fick länder inte göra saker tillsammans? Eller något helt annat ...

Teraeagle 19357 – Moderator
Postad: 23 aug 08:27

Valutasamarbetet (euron) måste väl vara ett exempel? Miljö- och klimatpolitiken likaså, där t.ex. utsläppshandeln är en del av EU:s politik medan enskilda länder kan införa ytterligare styrmedel som koldioxidskatt.

elinaabergmaan 5
Postad: 23 aug 15:47

Med rubriken menar jag att EU i framtiden kommer att går till väga på detta sättet. Hur det sett ut innan är nog inte det fokuset ligger på utan att EU i framtiden kommer välja att låta de länder som vill göra mer gå ihop medan de länder som inte vill hålla sig utanför. Det är svårt att förklara men kan lägga in hur långt jag kommit i uppgiften hittills:

Att vi i Sverige lever i ett demokratiskt samhälle är något som för många är en lyx. Att kunna tycka som vi vill, älska vem vi vill och leva som vi vill är för många i andra länder något de aldrig kommer att uppleva. EU som till en början endast bestod av ett fåtal länder har nu växt och består idag av 27 länder som alla kämpar för demokratin. Men vart är EU på väg och hur ser dess framtid ut?


Vitboken om EU:S framtid tar upp punkter som kan komma att bli vår framtid och i denna debattartikel ska vi titta närmare på en av dem, de som vill ha mer gör mer. Vid första anblick tyckte jag att det lät rättvist. Jag menar att det ändå är en demokrati vi lever i och de som vill lägga mer energi på de områden som ligger varmast om hjärtat ska kunna göra det. Men är det egentligen så bra att alla inte hjälps åt alltid utan bara när det passar dem? 


Först och främst innebär detta att EU i princip fortsätter som vanligt med skillnaden att vissa medlemsländer vill göra mer tillsammans, och därför startar en eller flera grupper med frivilliga länder som jobbar tillsammans inom specifika politikområden. Detta bidrar till en sammanhållning för de som är villiga att arbeta hårdare inom specifika områden där man kommer överens om olika slutsatser i frågor som berör länderna. Samt att övriga medlemsländer inte påverkas och kan när som helst ansluta sig till dessa grupper. Men hur ser skillnaderna ut i länder som inte väljer att gå längre? Lever människorna på samma villkor som i de länder som valt att gå med i dessa grupper? 

Från ett personligt perspektiv skulle jag säga att det är klart att det är rättvist att alla får välja själv hur mycket tid och energi man ska lägga. Jag menar det är väl ändå så det funkar i det vardagliga livet också? Men då detta inte är ett beslut som tas på individuell nivå gör det att landets beslut påverkar individen. Individen själv får inte bestämma, och påverkas stort beroende på om hela landet väljer att jobba mer eller mindre. 

Jag ser en klar fördel i att man jobbar tillsammans i frågor som man har gemensamt. Man kan på så sätt hjälpa varandra för ett gemensamt mål. Men och andra sidan är det som tidigare nämnt fel rent etiskt när man ser det från individens perspektiv. 

Jonto 8644 – Moderator
Postad: 23 aug 17:34

Först och främst behöver du välja ett område. Områden som jag anser vara intressanta och aktuella är exempelvis miljö, försvar, ekonomisk politik(ex. valuta-EMU),migration och terrorbekämpning/brottsbekämpning. Det är nog också områden som är ganska lätt att ta till sig och hitta fakta/information om. Vill man ha lite svårare områden där det är mer att sätta sig in i (men som också är intressanta och där man samarbetar en del) så finns ju jordbruk, bistånd, fiske, digitalisering, folkhälsa.

När du ska leta källor tänker jag att du ska börja med att försöka hitta hur EU arbetar med området idag. Där kan du säkert hitta saker som går att utveckla eller göra mer av. Därefter kan man leta efter olika åsikter och förslag från politiker och andra tyckare om hur de vill att det skulle kunna fungera i framtiden. Du behöver inte helt uppfinna hjulet utan det finns redan idéer och förslag. Ofta har EU:s egna sidor bra information.

Jag hjälper dig gärna att hitta lite bra länkar men först behöver jag veta vilket område som du skulle vilja skriva om.

elinaabergmaan 5
Postad: 23 aug 19:30

Skulle vilja prata om terrorbekämpning/brottsbekämpning och valuta-EMU. Men vet inte hur jag ska bindande det i texten. Hade varit super snällt om du hade hittat några bra källor, jätte tacksam för all hjälp jag kan få!

Jonto 8644 – Moderator
Postad: 23 aug 19:54

Här är lite källor om EU-samarbetet om terror- och brottsbekämpning som det ser ut idag. Det kan vara aktuellt för att förstå nuläget men som också kan ingå i din debattartikel som förslag att utöka dessa verksameheter. Att utöka verksamheter kan vara att ge dem mer befogenheter, ett närmare samarbete, att tillsätta mer resurser till verksamheterna etc. 

EU-parlamentets hemsida- Terrorbekämning

Landguiden & Utrikespolitiska institutet: Brottsbekämning inom EU

Europol- ett organ för samarbete inom brottsbekämning

Mer om Europol- Integritetsskyddsmyndigheten

Svenska regeringen om EU:s arbete mot brottsbekämpning

Svenska polisen om EU:s polisarbete

 

Här är lite länkar till debattartiklar där politiker eller andra debattörer skriver och argumenterar för förslag om EU-arbetet om terrorism. Kom ihåg att detta är texter som försöker påverka och tala för en åsikt men det kan ge bra inspiration till saker som du kanske själv vill förslå eller argumentera för.

Thomas Tobé(Moderaterna) om att effektivisera EU:s terrorbekämpning

Bodil Valero(MP) om en kritisk syn på EU:s terrorbekämpning

Helene Fritzon(S) om EUS kamp mot organiserad brottslighet

Daniel Larsson(åklagare och rättsexpert) som har en av sina poänger i att EU/Europa måste samarbet mer för att knäcka brottsligheten

 

Man kan såklart även gå in mer specifikt. Brottsbekämpning är ganska brett. Man kan hitta mer om man exempelvis inriktar sig på traffickingbrott, sexualbrott, bedrägerier etc. 

Hur du börjar din text?

Det är ju en debattartikel du ska skriva, så där bör du följa en sådan mall. Skriv en inledning där du tydligt presenterar din huvudsakliga tes(åsikt). Sen kan du beskriva exempelvis problem eller hur det fungerar idag och sedan stapla fram argument i texten. I slutet bör du sammanfatta och återknyta till din tes(åsikt). Även ett motargument eller annat perspektiv på frågan, som du sedan bemöter, kan vara på sin plats att få in i texten.

Jonto 8644 – Moderator
Postad: 23 aug 19:54

Skriv gärna om det dyker upp fler tankar eller frågor i processen.

elinaabergmaan 5
Postad: 24 aug 17:07

Vad finns det för källor kring EU:s budget och EMU?

Jonto 8644 – Moderator
Postad: 24 aug 21:10 Redigerad: 24 aug 21:10

Du bör nog i så fall antingen fokusera på EU:s budget eller EMU. EMU är ju ett fristående samarbete där inte alla EU-länder ingår medan EU:s budget berör alla medlemsländer. De går inte riktigt att baka ihop.

Svara Avbryt
Close