helpme123 är nöjd med hjälpen
helpme123 10
Postad: 6 okt 20:07 Redigerad: 6 okt 20:34

EU och demokrati

1. Alla demokratiska system har styrkor och svagheter. Utgå ifrån EU:s demokratiska system, alltså hur det är organiserat, hur beslut fattas, överstatlighet och mellanstatlighet och så vidare. Förklara sedan vilka brister och styrkor det finns i EU:s demokratiska modell. Vad fungerar bra? Vad fungerar mindre bra ur ett demokratiskt perspektiv? 

2. De brister som du har pekat på. Alltså det som ur ett demokratiskt perspektiv inte funkar så bra i EU, vad finns det för möjliga lösningar på dessa. Vad skulle man kunna ändra för att det skulle bli mer demokratiskt? 

Jonto 5980 – Moderator
Postad: 6 okt 21:08

EU:s demokratiska system för att ta beslut är inget som låter sig förklaras på en minut och det är många statsvetare som heller inte ens har full koll. 

Det finns tre organ som fattar beslut och de är valda och fungerar på olika sätt, se bilden ovan.

Det som man kan fundera där på utifrån demokrati är: Vilka möjligheter har jag som väljare/medborgare i ett av länderna möjlighet att påverka vilka beslut EU tar? Kan jag genom demokratiska val i mitt land välja ledamöterna som beslutar i EU? Kan jag välja de i Euopaparlamentet? Kan jag välja de i ministerrådet och kommissionen? Är det en brist eller styrka? Att EU har tre organ, är det en styrka eller svaghet?

Vad gäller mellanstatlighet och överstatlighet så är ju mellanstatlighet när man samarbetar, försöker enas om beslut och där det ofta är frivilligt att följa besluten. I ett överstatligt system så tar EU majoritetsbeslut som alla medlemmar sen måste följa. Vilket av förhållningssätten är mest demokratiskt? Här finns inget rätt eller fel svar. Vad kan vara demokratiskt med att alla måste följa de beslut som EU gemensamt fattat? Vad kan vara demokratiskt med att medlemsländer själva kan bestämma över lagar och regler i sitt land. Här kan man koppla till begreppet subsidiaritet också.

EU är varken bara överstatligt eller bara mellanstatligt. Inom vissa områden så fungerar EU överstatligt och inom vissa områden mellanstatligt. Du kan ta och titta på¨några intressanta områden ex. handel, migration, försvar och klimat. Hur arbetar EU med dessa frågor? Inom vilka områden fungerar EU mer överstatligt och på vilka områden fungerar det mer mellanstatligt? 

Där har du några perspektiv/tankar/idéer att börja fundera på till fråga 1. Sen får du gärna fråga om det är något specifikt som du undrar över. EU är ett ganska stort arbetsområde och jag vet inte helt vilka förkunskaper som du har om hur EU är uppbyggt.

helpme123 10
Postad: 6 okt 21:37

Tack så mycket för din reflektion. Detta är det första jag läser om EU. har precis kommit igång med kursen och behöver endast simpla svar till frågorna så inte jag heller blir för förvirrad och glömmer bort allting. Funderar på att skriva i punktform, om möjligt att du omformulerar dig lite bara

 

MVH

Jonto 5980 – Moderator
Postad: 6 okt 21:47

Hur menar du att du ska skriva i punktform?

Om vad ska du skriva i punktform?

Hur har du tänkt kring frågorna som jag ställde?

helpme123 10
Postad: 6 okt 21:50

hur det är organiserat

hur beslut fattas

överstatlighet och mellanstatlighet

brister och styrkor det finns i EU:s demokratiska modell

Vad fungerar bra?

Vad fungerar mindre bra ur ett demokratiskt perspektiv? 

 

Nästan att jag svarar på det här viset så det blir så tydligt som möjligt, Eller är det inte en bra ide?

Jonto 5980 – Moderator
Postad: 6 okt 21:53

Det tycker jag ser ut som en bra disposition! Nu har du en bra tankekarta att arbeta efter.

Nästa steg är att söka information och skriva om varje punkt. 

Börja med hur det är organiserat och hur beslut fattas. Det kan du läsa i bilden som jag bifogade. Den har jag hämtat från den här sidan om du behöver källa: https://www.transportarbetaren.se/krokig-stig-till-schysta-villkor-pa-vagarna/

helpme123 10
Postad: 6 okt 22:08

Förklarade bilden såhär:

EU:s demokratiska system är byggt på tre organ. Den första är EU parlamentet och den går att efterlikna till Sveriges riksdag. Det är den enda delen av EU du kan rösta till. Tillsammans med ministerrådet stiftas de nya lagarna. EU kommissionen är den andra delen och efterliknar en regering som innehåller 27 kommissionärer. Deras uppgift är att föreslå nya lagar, som i sin tur kommer att granskas och förhandlas med parlamentet och ministerrådet. Och den sista delen är ministerrådet och det är samlingen av alla ministrar från EU länderna tillsammans som har hand om alla aktuella frågor. Tillsammans samlas alla dessa tre organ och förhandlar och diskuterar gällande ett beslut som har tagits upp. Det kallas för trialogen. 

 

Det borde väll täcka första och andra punkten?

Jonto 5980 – Moderator
Postad: 6 okt 22:41 Redigerad: 6 okt 22:42

Ja, i korthet och djupare än så kan man nog inte gå in på det, för i detalj är det så oerhört komplicerat 

helpme123 10
Postad: 6 okt 22:47

Hur borde jag ta mig vidare med "överstatlighet och mellanstatlighet"

Jonto 5980 – Moderator
Postad: 6 okt 23:11

Först beskriva vad mellanstatlighet och överstatlighet innebär. Sedan beskriva på vilka sätt och inom vilka omården som EU är mellanstatlogt respektive överstatligt. Sedan kan man avsluta med en diskussion på vilket sätt mellanstatlighet och överstatlighet är bra eller dåligt ur demokratisk synvinkel.

Svara Avbryt
Close