Sara.s0 är nöjd med hjälpen
Sara.s0 50
Postad: 5 dec 2021 17:07

EU och Sverige

Hej,

Jag ska jämföra EU med Sverige utifrån ett demokratiskt perspektiv. EU har ett tvåkammarsystem och Sverige har enkammarsystem. Jag undrar vilket av dessa system som är mest demokratiskt.

Tack i förhand!

Jonto Online 8876 – Moderator
Postad: 5 dec 2021 19:06

I ett enkammarsystem så har en kammare/församlingar ensam makt över besluten som tas. I ett tvåkammarsystem så delar två kammare/församlingar på makten. Det kan hävdas att det blir mer demokratiskt med maktdelning, att två kammare delar på makten, så att inte en kammare har all makt.

Så enkelt är det dock inte. Man måste också titta på hur de två kamrarna fungerar. Det kan se olika ut i olika system och du får då studera EU:s två beslutsfattande församlingar. Saker som är intressanta är: Hur ser deras makt ut i förhållande till varandra? Krävs majoritet/godkännande i båda kamrarna för att beslut ska gå igenom? Gäller det för alla beslut? Du bör också titta på hur ledamöterna till församlingarna väljs. Väljs de direkt av folket i allmänna val eller väljs de indirekt? Vilkem möjlighet finns att påverka för folk vilka ledamöter som företräder dem?

Man skulle kunna hävda att system där folket direkt väljer sina ledamöter genom val, är bättre ur demokratisk synvinkel. Det är dock heller inte fullt så enkelt. Direkt demokrati är inte alltid bäst ur demokratisk synvinkel och det finns inget som säger att indirekt demokrati måste vara sämre rent demokratiskt.

Både EU och Sverige har fullt demokratiska system och att diskutera vilket som är mest demokratiskt är också upp till dig och gör jämförelsen, vad för system som att anser vara mest demokratiskt. 

Sara.s0 50
Postad: 5 dec 2021 21:07

För att ett beslut ska gå igenom i Sverige måste majoriteten i riksdagen rösta ja och för att beslut ska gå igenom i EU måste både majoriteten i ministerrådet och EU-parlamentet rösta ja. Riksdagen väljs direkt av folket i allmänna val, detsamma gäller EU-parlamentet. Ministerrådet väljs indirekt. Detta genom att varje land har antingen en statsminister eller en president som utser sin regeringen och beroende på vilken fråga beslutet berör samlas ministrarna som är utsedda för frågan i ministerrådet. Detta är mindre demokratiskt för ministrarna väljs långt bort ifrån folket. Riksdagen är direkt vald ifrån folket och därför utgår alla beslut ifrån folket. Därför anser jag att riksdagens enkammarsystem är mer demokratiskt än EU:s tvåkammarsystem.

Har två bonus frågor:

Kan ministerrådet eller EU-parlamentet avsätta EU-kommissionen?

Kan ministerrådet eller EU-parlamentet ge ett lagförslag? 

Svara Avbryt
Close