x.21uzawuxei_ 1171
Postad: 12 maj 2022 13:49

EU:s politiska institutioner

Hej!

Jag undrar om man kan säga mer om EU:s institutioner. Det jag har kommit fram till än så länge är att det finns sju institutioner: 

Europeiska rådet som ger riktlinjer, löser konflikter och utmejslar nya fördrag. 

Ministerrådet som lagstiftar och fastställer EU:s budget. 

Europaparlamentet som lagstiftar, fastställer EU:s budget, kontrollerar och tar initiativ. 

EU-kommissionen som utreder, lägger förslag, verkställer och kontrollerar.

EU-domstolen som tolkar regler och dömer vid tvister.

Revisionsrätten som kontrollerar hur budgeten används.

ECB (Europeiska centralbanken) som ansvarar för valuta- och penningpolitik för länder som har euron som valuta.

Skulle verkligen uppskatta om någon kunde säga hur jag ska utveckla detta! Tack på förhand! 

Jonto 9353 – Moderator
Postad: 12 maj 2022 21:23

Vad gäller Europeiska rådet och ministerrådet så bör du skriva vilka som de består av. Vad för personer sitter i Europeiska rådet och vad för personer sitter i ministerrådet?

Du kan beskriva hur lagar stiftas. Det stämmer att Europaparlamente är en av de institutionerna som är inblandade i lagstiftningen men det finns fler institutioner som behöver godkänna lagarna. 

Vad dömer EU-domstolen för tvister? Kan du ge exempel? Är det tvister mellan stater eller mellan individer?

x.21uzawuxei_ 1171
Postad: 13 maj 2022 11:31

Är det ministrar som sitter i Ministerrådet och det Europeiska rådet?

Svara Avbryt
Close