2 svar
94 visningar
Hanniiiss 2
Postad: 10 maj 11:24 Redigerad: 10 maj 11:25

Examination 3: Litterära epoker Svenska 2

Jag har skrivit fakta om de två epokerna jag valt, men sen vet jag inte hur jag ska skriva vidare.

Här kommer resten av uppgiften jag ska skriva.

  • Använd något eller några litteraturvetenskapliga begrepp som verktyg i din essä. Tänk så här: Vad är det som avslöjar att verket är skrivet under en viss epok? Kan man se det i temat? Budskapet? Stilen? Berättarperspektivet? Miljön? Använd något/några av begreppen i dokumentet "Litteraturvetenskapliga begrepp".
  • När du gjort detta ska du skriva ihop allt till en sammanhängande och utredande text. Här är det viktigt att du citerar eller ger konkreta exempel när du ska resonera kring hur dessa idéer, tendenser och samhällsförändringar syns i de skönlitterära texterna. 
  • I avslutningen ska du sammanfatta vad du kommit fram till och även jämföra verken och epokerna med varandra.

Romantiken Och Upplysningen

 

Upplysningen uppstod på 1600-talet. Ledande idéströmning under 1700-talet med fokus på förnuft och framtidstro. Skönlitteraturen blir ett sätt att sprida upplysningens idéer. En bok som blev väldigt populär är Äventyrsromanen Robinson Crusoe som handlar och en man som blir skeppsbrott på en Öde ö där han använder sitt förnuft att få kunskap men också överleva och kämpa och han ger aldrig upp.

Under upplysningen började man ifrågasätta den katolska kyrkans makt på folket och det hade man inte gjort i tidigare epoker. Man började lita på förnuftet och man trodde inte på allt som den katolska kyrkan sade. Man utforskade världen och kunde dra slutsatser om saker var påhitt eller om det var sant. Medan romantiken var som en stark reaktion på upplysningstiden. Man förlitade sig inte längre på förnuftet och naturvetenskapen.

https://klass8-9dbloggar.blogspot.com/search/label/Victor%20T

 

Man använder Litteratur för att föra ut budskap. En del av upplysningsfilosofierna kallar man idag för skönlitterära författare. Det mest kända upplysningsverket är Voltaires kortroman ” Candide” som skriva med glimten i ögat och en satir om hur riken styrs om rådande filosofier och om förståsigpåare.

Professor i ide- och lärdomshistoria Michael Azar berättar att Upplysningsidéerna ska bli verklighet och drömsamhället ska byggas på riktigt. Revolutionen är på gång. Man vill ha frihet men också jämlikhet i samhället. https://www.youtube.com/watch?v=K7zHdXKfew4&t=983s

Romantiken uppstod slutet av 1700-talet. Romantiken betonade känsla, fantasi och skönhet.

Romantiken var där författarna kände att förnuft och forskningen inte räckte till för att beskriva verkligheten och människan. Romantiken vände sig mot upplysningstidens förnuftstro, och där började man betona känsla och fantasi framför förnuft.  Naturen såg romantikerna som en besjälad men även ett hem för det gåtfulla folket.  

Under romantiken växte nya romangener fram och nådde många läsare som exempel på två typer av gener inom litteraturen var den historiska romanen och en skräckromantik.

Men romantiken handlade inte bara om romantik, utan det fanns även en skräckromantik där man skrev skräckromaner blandanat, gamla slott, ondskefullt m.m.

Under romantiken växte nya romangener fram och nådde många läsare som exempel på två typer av gener inom litteraturen var den historiska romanen och en skräckromantik. Oftast tänker man på att ordet romantik är kärlek, romans, längtan.

Upplysningen var precis tvärtom, man ville ha mycket kunskap och vara smart medan i romantiken var det fantasin och känslan viktig.

Man kan säga att romantiken var en reaktion på upplysningstidens tankar och idéer

 

 Det som man kan se skillnaden mellan dessa epoker är att man ville leva i naturen under romantiken för det var finare än att bo i stadslivet än fabriker och industrier. Man ville inte avslöja alla skogens hemligheter som man ville under upplysningstiden, utan man ville bevara dom som dom var.

Mesopotamia 1077
Postad: 21 maj 18:38

Hej, 

Behöver du fortfarande hjälp?

Hanniiiss 2
Postad: 22 maj 14:16

Hej ja jätte gärna, / Hanna 

Svara Avbryt
Close