6 svar
193 visningar
RAWANSHAD 379
Postad: 10 nov 2018

Felkällor

på sidan 236 fråga nr 4223’ Vid sammanräkning av rösterna visade sig det att 84% röstade JA till  medlemskap i EU samt att 45% av de röstberättigade deltog i valet.Undersök mellan vilka procenttal andelen ja röster skulle kunna ligga om samtliga röstberättigade hade deltagit i valet.

Välkommen till Pluggakuten! Hur har du försökt? Vad hade hänt om alla av de 55% som inte röstade hade sagt ja? Vad hade hänt om alla dessa personer röstat nej?

RAWANSHAD 379
Postad: 10 nov 2018

Jag funderar att om befolkningen=x ; 45%x röstade ’ 55% x ej röstade, 45%x*84%Ja=37,8%x

45%x*16%= 7,2%x Nej.vad ska jag göra framåt

Du har i princip fått fram det du skulle.

I din första uträkning så har du räknat ut hur många procent av befolkningen de som röstade Ja utgör det vill säga 84 % av 45 %=37,8 %.Det betyder alltså om alla som ej röstade röstar på NEJ så tillkommer inga på Ja-sidan och då är 37,8 % det lägsta Ja-sidan kan få.

I din andra uträkning räknar du ut hur många procent av befolkningen de som röstade NEJ utför det vill säga 16 % av 45 %=7,2 %. Om alla som inte röstade skulle rösta Ja så kommer Nejsidan få som lägst 7,2 %. Eftersom det bara finns två alternativ så blir ju andelen som röstat Ja i detta fall vara lika med 100-7,2 %=92,8 . Så det är egentligen bara det sista ledet du missat som blir viktigt eftersom de frågade om minst och max för Ja-sidan.

Och sen att tydligt skriva intervallet mellan  37,8 och 92,8

RAWANSHAD 379
Postad: 11 nov 2018

Tack för tydligt svar. Jag har också räknat på ett andra alternativt tanke. Om de 55%x som ej deltagit ska de ändra sig att delta i röstning på så sätt som de första gjorde. 84%*55%x ska rösta Ja och 16%*55%x ska rösta NEJ. I SÅ FALL [84%*45%x+ 84%*55%x ] ska rösta Ja= [37.8%x+46.2%x= 84%x ]blir Jag.  37.8% och 84% . Vad är felet.

Bubo 2974
Postad: 11 nov 2018

Det finns inget direkt felaktigt i dina uträkningar. 

37.8% av de röstberättigade röstade ja.

7.3% av de röstberättigade röstade något annat.

55% av de röstberättigade skulle kunna rösta ja eller något annat. Om alla dessa skulle rösta ja, blir det 92.8% jaröster. 

Jonto 3349 – Tillträdande Moderator
Postad: 11 nov 2018 Redigerad: 11 nov 2018

Det du räknar ut då (so jag tolkar dina uträkningar) är hur resultatet skulle bli om de som inte röstade skulle rösta på samma sätt som de som röstade men det är inte det som de frågar efter. Om de som inte röstar hade agerat likadant så hade ju resultaten  i procent såklart blivit oförändrade 84 % mot 16 % vilket stämmer med dina beräkningar (0,84 *0,45)+(0,84*0,55)=0,84=84 % till exempel eller (0,16*0,45)+(0,16*0,55)=0,16=16 %. Det hade man kunnat säga direkt utan att räkna ;)

Detta är såklart ett rimligt ganska logiskt naturligt utfall att tänka sig, att de som inte röstade skulle ha röstat på samma sätt som de som gjorde det och den ryms i intervallet mellan 37,8 och 92,8 för Ja-röster som vi fick fram.

Frågan söker ett intervall som kan täcka alla resultat, oavsett hur de som inte röstade hade röstat, så du får inte utgå från att de röstade på ett visst sätt utan måste därför räkna på "det extrema" det vill säga att alla som inte röstade skulle ha röstat nej eller alla skulle ha röstat ja, för att få ut intervallet för alla tänkbara utfall för att vara på säkra sidan

Svara Avbryt
Close