7 svar
916 visningar
SinemYalcin05 är nöjd med hjälpen
SinemYalcin05 82
Postad: 18 okt 2021 18:13

Feodalismen

Hej, jag har en väldigt jobbig fråga angående mitt uppsats. Jag ska förklara kort om feodalismen och skriva om feodalismen var orsak till ett mörk medeltid eller ljus. Jag vet inte dock vem eller vilka feodalismen påverkade både negativt och positivt. Jag skulle jätte gärna få lite hjälp om detta. Tack i förväg. 

Jonto Online 8407 – Moderator
Postad: 18 okt 2021 18:32

Feodalsystemet är en hierarki. Kungen har mest makt och är den som i slutändan får in alla skatter från befolkningen. Under honom finns vasaller och undervasaller. De får mark utdelad av kungen och bidrar i gengäld med att ta in skatter från bönder och att försvara landet. Bönderna är längt ner och är de som producerar och betalar skatter. I gengäld så får de mark att odla samt säkerhet och skydd av militären.

Visserligen vinner alla någonting på det här systemet exempelvis att bönderna får skydd av kungen. Vilka har dock bäst position i hierarkin och gynnas mest av den? Vilka får göra allt jobbet och skapa allt, utan att få så mycket för det?

SinemYalcin05 82
Postad: 18 okt 2021 18:37

Det är ju väll bönderna, då de får göra allt jobb, men inte få så mycket tillbaka, bara att de får jorden som ett arv och skydd?

Jonto Online 8407 – Moderator
Postad: 18 okt 2021 18:43

Ja systemet är inte så bra för de som står lägst i hierarkin. Så för dessa är systemet ganska dåligt. Systemet är bäst för kungen som får  kontroll över hela landet och ett bra system för att ta in skatter och organisera landet, men även för vasallerna och undervasallerna som får viss makt.

SinemYalcin05 82
Postad: 18 okt 2021 18:46

Dock, så kan det ju vara dåligt för kungen också. Han måste tro på vasallernas lojalitet och om vasallerna bryter denna lojaliteten, så kan ju han skapa en kungarike och starta krig mot själva kungen. Så kungens makt blev ju allt färre. Är det fel eller rätt? Går det om jag skriver detta också? :)

Jonto Online 8407 – Moderator
Postad: 18 okt 2021 18:52

Nej, jag skulle säga att kungens makt och kontroll ökade. Tidigare hae inte kungen kunna styra riket lika lätt utan mer makt hade legat hos de som exempelvis var byhövdingar, borgmästare eller hade makten i städerna. Med feodalsystemet var det enklare för kungen att kontrollera och styra över ett större område. Det var på det här sättet som de flesta större länder och riken började uppstå.

SinemYalcin05 82
Postad: 18 okt 2021 18:56

Okej, nu förstår jag. Tack för hjälpen! :)

Jonto Online 8407 – Moderator
Postad: 18 okt 2021 19:03

Ingen orsak

Svara Avbryt
Close