linapo03 6
Postad: 6 apr 16:37

Finanskrisen på 90-talet

Hej! I skolan ska vi skriva en uppsats om 90-talets finanskris, varav jag har fått uppgiften att skriva om dess konsekvenser. Problemet är att jag inte hittar en bra sida att hämta information från. Om det är någon som vet en bra sida/artikel/bok/uppsats får ni gärna länka den. 

PATENTERAMERA 2299
Postad: 6 apr 17:04

https://sv.wikipedia.org/wiki/Finanskrisen_i_Sverige_1990–1994

Jonto 4423 – Moderator
Postad: 6 apr 17:06

Om du inte vet så mycket om finanskrisen så ska du börja läsa på Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Finanskrisen_i_Sverige_1990%E2%80%931994

Du ska INTE använda Wikipedia som källa men det är ett bra sätt för dig själv att förstå dig på finanskrisen och veta ungefär vad den handlade om, innan du ska fördjupa sig och själv skriva.

Sen kan du titta på dessa källor:

Här är en uppsats som en student vid Uppsala universitet har skrivit om finanskrisen: 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:691356/fulltext01.pdf

Du kan också titta i hans källförteckning, vilka källor som han har använt.

Här är en annan srtikel som går att använda: https://www.nationalekonomi.se/sites/default/files/legacy/27-6-up.pdf

Svara Avbryt
Close