Fysik1233333321 5
Postad: 6 apr 14:04

Flödesmätning

 

Någon som förstår vart man får värden från och kan hjälpa att tyda detta, har suttit länge och fattar inte hur vi ska få ut värden för att skapa diagram. 

Rotameter Strypfläns Skibord Hink & klocka Flöde
[l/min] [bar] [mm] s per 10 liter
20 0,073 33 30,1
25 0,108 35 24,2
30 0,194 40 20,9
35 0,298 43 16,8

20 l/min 30 l/min
Hink &
klocka Flöde

Hink &
klocka Flöde

s per 10 liter s per 10 liter
29,3 18,5
28,9 21,8
26,7 19,2
31,9 19,7
30,1 19,6
29,7 18,8
31,2 20,3

 

Rotameter och induktiv flödesmätare

1. Diagram upprättas med uppsamlingsmetoden (Qkorrekt) som y-
värde och mätt storhet som x-värde.

2. Pricka in punkterna i millimeterpapper
3. För Q korrekt läggs konfidensintervall in som streck ( I )
4. Rita in sambandet mellan Qkorrekt och uppmätt storhet.
5. Gör en bedömning av felkällor och annat som kan ha
påverkat resultatet.
6. Går det att dra några slutsatser om metodernas eventuella
systematiska fel?
Skibord och strypflänsar
1. Diagram upprättas med uppsamlingsmetoden (Qkorrekt) som y-värde och mätt storhet
som x-värde.
2. Pricka in punkterna i log/log-papper.
3. För Q korrekt läggs konfidensintervall in som streck ( I )
4. Rita in sambandet mellan Qkorrekt och uppmätt storhet.
5. Beräkna teoretiskt flöde, Qber för två värden på tryckdifferensen och två
skibordsnivåer från ekvation 1 respektive 2 och pricka in de i diagrammet.
6. Rita in sambandet mellan Qber och tryckdifferens respektive skibordsnivå.
7. Gör en bedömning av felkällor och annat som kan ha påverkat resultatet.
8. Går det att dra några slutsatser om metodernas eventuella systematiska fel?

Hej!

Vilket ämne gäller detta? Dysik? Vilken nivå? Så att jag kan lägga tråden i rätt forumdel, så är det större chans att någon kunnig hittar den /Jonto, moderator

Svara Avbryt
Close