8 svar
65 visningar
Wscub är nöjd med hjälpen
Wscub 14
Postad: 30 maj 00:47

Flygplan över radiostation

Hejsan!

Jag behöver hjälp med att begripa en uppgift. Uppgiften lyder som följande:

"Ett flygplan flyger över en radarstation (R) enligt figuren. Vilken hastighet har planet om avståndet s minskar med 520 km/h då s är 10,0 km?"

Min tankegång lytar mot att försöka hitta något smidigt sätt att derivera på. Men hur det ska gå till är jag helt bort med. Ska kedjeregeln tillämpas? Eller vad är det som egentligen sker? 

Macilaci 1978
Postad: 30 maj 06:58

Du kan uttrycka basen av triangeln med s:

b =s2-60002

och vi vet att

 vflygplan = dbdt = dsdt*dbds=520kmh*dbds

Och som du har sagt kan man tillämpa kedjeregeln för att beräkna db/ds.

Wscub 14
Postad: 30 maj 07:20 Redigerad: 30 maj 07:23

Tack så mycket!

Hur kom du fram till uppställningen av kedjeregeln. Varför blir det just dbdt=dsdt*dbds

Dessutom minskar avståndet s med 520 km/h. Ska 520 då vara negativt? Eller kvittar det?

Wscub skrev:

Tack så mycket!

Hur kom du fram till uppställningen av kedjeregeln. Varför blir det just dbdt=dsdt*dbds

b beror av s, som i sin tur beror av t.

Det vanliga är att man skriver dbdt=dbds·dsdt\frac{db}{dt}=\frac{db}{ds}\cdot\frac{ds}{dt}

Dessutom minskar avståndet s med 520 km/h. Ska 520 då vara negativt? Eller kvittar det?

Ja, det bör vara -520.

Och om vi räknar hastighet I km/h så bör vi även räkna sträckor I km, vilket ger oss att b=s2-62b=\sqrt{s^2-6^2}

Wscub 14
Postad: 30 maj 09:14

Jag tror jag begriper uppgiften. Min lösning ser ut såhär:

b=s2-62

där derivatan blir

dbds=ss2-62

Man vet att

dsdt=-520

Med sambandet dbdt=dbds · dsdtkan man sätta dsdt och dbdssamt att s = 10

dbds=ss2-62·(-520) = -10102-62·520 =- 108·520 = (-)650 km/h

Stämmer denna lösning? Har jag gjort något konstigt på vägen?

Macilaci 1978
Postad: 30 maj 13:09

Ja, det stämmer.

Wscub 14
Postad: 30 maj 13:15

Eftersom svaret är -650 km/h. Betyder det att hastigheten när s = 10 minskar med 650 km/h men betyder det också att hastigheten i tidpunkten är -650 km/h?

Macilaci 1978
Postad: 30 maj 13:17 Redigerad: 30 maj 13:19

Vi vet inte om hastigheten ökar eller minskar. Det vi mäter här är den momentana hastigheten. Och den är 650 km/h.

(Uppgiften säger att avståndet minskar och inte hastigheten.)

Om resultatet är positivt eller negativt visar bara rörelseriktningen.

Wscub 14
Postad: 30 maj 13:24

Yex box!

Tack så hemskt mycket för hjälpen!

Svara Avbryt
Close