af123 2
Postad: 7 okt 11:25

För och nackdelar med planekonomi och marknadsekonomi

Hejsan. Jag har en fråga som lyder såhär:

Vilka för respektive nackdelar finns det med dessa system? Ledord: Ett diskuterande och reflekterande svar med en analys som förklarar hur detta påverkar samhället omkring oss. 

Såhär långt har jag kommit:

Givetvis, som med allt annat, finns det alltid för och nackdelar med dom båda ekonomiska systemen. 
Marknadsekonomin bygger ju mer på att dom som gör bäst ifrån sig, säljer mer och på så sätt får mer pengar. Om utbudet minskar, minskar även arbetarnas lön. Detta kan ju tyckas vara negativt. Arbetslösheten blir större, speciellt för sjuka, gamla och svaga människor som inte har möjlighet eller kunskapen att leverera som vissa andra. Det kan innebära stora klyftor i samhället. Medans det positiva är att eftersom konkurrensen är så hög så levereras det fler varor med bättre kvalité. Vissa tycker även att det positiva är att marknaden styr sig själv. Staten lägger sig inte i och på så sätt finns det alltid tillgång till de varor och tjänster som flest folk verkar uppskatta. 
Planekonomi bygger ju på att staten bestämmer allt gällande hur produkterna ska produceras, vad som ska produceras och hur mycket som ska produceras. 

Verkar jag på rätt spår gällande marknadsekonomi eller är jag helt ute och cyklar?

Gällande planekonomi har jag helt kört fast. Har suttit hela dagen och letat källor på internet men hittar väldigt få säkra sidor där det ens står någonting om planekonomi som jag kan ta hjälp av.

Så det jag egentligen behöver hjälp med är väl trovärdiga sidor på internet där det står om planekonomi. Samt kanske en liten kickstart som sätter igång tankeverksamheten lite!

Tack på förhand!

Jonto 5980 – Moderator
Postad: 7 okt 18:22

Du är på rätt väg men jag trycker att du uttrycker dig för kategoriskt. En markandseknomi behöver inte nödvändigtvis skapa större arbetslöshet. Att marknadsekonomi bygger på att de som gör bäst ifrån sig, säljer mest och får mest pengar, är också en kraftig förenkling som jag inte tycker stämmer.

Vad markandskrafter grundar sig på är ju att marknaden sätter priserna. Priserna sätts enligt vad marknaden är villig att betala. Detta kan exempelvis leda till att det blir höga priser på bostäder, bilar, mat etc. Detta kan drabba de grupper som du beskriver äldre, arbetare med lägre lön m.m. I ett samhälle som inte är marknadsstyrt kan ju de exempelvis få bostadsbidrag eller att man bygger billigare bostäder. Ett exempel i Sverige är ju debatten kring marknadshyror. 

Det som jag tror du menar med att den som gör bäst ifrån sig också får det bäst, är att marknaden gör att allting måste vara lönsamt, annars läggs det ned. Marknaden tar inte hänsyn till exempelvis behov, värderingar m.m. Handikappidrott, ungdomsidrott, amatörteater, mycket av kulturen mm. är ju inte lönsamt att driva och får svårt att klara sig i ett marknadssamhääe. Varför är det negativt för samhället om det försvinner? Skolor och äldreomsorg finns ju idag privata som drivs av marknadskrafter. Vad händer med dessa om skolorna och äldreomsorgen ska fokusera på att gå med vinst? Vad kan det innebära för hur man sparar in på kostnader?

Du kan också jämföra med planekonomin. Planekonomin handlar om att man planerar statens ekonomi för flera år framåt. Hur kan man planera hur marknaden ska gå? Går det ens att styra marknaden? Vad händer om det blir obalans på marknaden? Vad ska staten göra då? Vad säger detta om bristerna i marknadsekonomi?

Att konkurrens kan vara positivt har du en bra poäng i. Utveckla det resonemanget. Det kan ge kvalitetsökning. Kan du säga något om priset också på varor? Om det finns ett ökad utbud på olika varor och företag, vad händer då med priset?

"Staten lägger sig inte i och på så sätt finns det alltid tillgång till de varor och tjänster som flest folk verkar uppskatta. " skriver du. Hur tänker du där? Det kommer inte finnas tillgång till allt. Marknaden producerar det som majoriteten vill ha och som är lönsamt. Om vi bara är tre personer i Sverige som behöver extra stora skor på grund av en fotsjukdom så kommer marknaden inte ervjuda det för det blir inte lönsamt när bara tre stycken efterfrågar det. 

 

Planekonomi handlar om att staten i hög grad bestämmer vad som ska produceras och planerar ekonomin exempelvis med femårsplaner om vad som ska produceras. Staten sätter också priserna.

Ett exempel är Östtyskland där staten hade planekonomi. Där fanns bestämda priser på allting och vad det skulle kosta oavsett vilken butik du gick till. Det fanns också begränsningar för vad du kunde köpa. Exempelvis fick en familj som bestod av tre personer inte köpa större än en trerumslägenhet, även om de hade råd med en större lägenhet. Vad kan fördelar och nackdelar vara med ett planekonomiskt system som inte styrs av en marknad?

Om du har beskrivit fördelar och nackdelar med marknadsekonomin så kan du ju tänka omvänt. Det som var nackdelar med ett marknadsekonomiskt system, kan med lite omtänkt bli fördelar i ett planekonomiskt system. Det som var fördelar i ett marknadsekonomiskt system existerar ju inte i ett planekonomiskt system och kan omformuleras till nackdelar i detta system.

af123 2
Postad: 7 okt 18:38

Tack för hjälpen, detta gav mig mycket mer och nya idéer om hur jag ska skriva! Vet du möjligtvis någon bra hemsida som beskriver just hur marknadsekonomi och planekonomi funkar i samhället? Har letat som en tok men tycker mig inte hitta något som jag kan ha användning för!:)

Jonto 5980 – Moderator
Postad: 7 okt 18:42

Ingen orsak:

So-rummet är rätt bra: https://www.so-rummet.se/kategorier/ekonomiska-system#

Där finns en kort artikel och längre ner länkar till fler intressanta artiklar.

Denna youtubevideo kan nog också ge lite idéer: https://www.youtube.com/watch?v=abJSRGssdok

Svara Avbryt
Close