2 svar
22 visningar
emah549 är nöjd med hjälpen!
emah549 8
Postad: 13 apr 2019

Förbränningsentalpi etan

Jag har suttit och försökt googla för att få ordning på denna uppgift jättelänge. Första delen har jag koll på och balanseringen blir: 

2C2H6+7O2->4CO2+6H2O

 

Men sen när jag ska räkna ut delta H så tänker jag Hprodukter-Hreaktanter. Så jag räknar ut för ett mol:

C2H6+3,5 O2->2 CO2+3 H2O

Hprodukter:

4 mol C=O => 4*805=3220 kJ
6 mol H-O => 6*464=2784 kJ

Totalt blir Hprodukter = 6004 kJ

 

Hreaktanter:

6 mol C-H => 6*416=2487 kJ

1 mol C-C => 1*347=347 kJ

3,5 mol O=O => 3,5*498 = 1743 kJ

Totalt blir Hreaktanter = 4568 kJ

 

Här uppstår mitt problem, mitt svar blir positivt, alltså 6004-4568=1436kJ. Det blir då en endoterm reaktion? Men vid förbränning måste väl det vara en exoterm reaktion?

 

Kikade i facit och de tar 4568-6004 och får på så sätt ett negativt svar. Men varför? Gäller inte formeln för entalpiändring (Hprodukter-Hreaktanter) vid fullständiga förbränningar? 

Gör ett diagram! Tänk dig att du börjar på energin 0. Först behöver du tillföra 4 568 kJ för att bryta sönder alla bindningar i reaktanterna. Då hamnar du en bra bit ovanför nollnivån. När alla bindningar i avgaserna bildas, frigörs det 6 004 kJ. Då hamnar man nedanför nollnivån, precis som vi vill.

Just termokemi tycker jag är hopplöst knepigt om jag inte ritar diagram. Jag tror att detta åtminstone delvis beror på att när jag läste på Chalmers läste vi termokemi på två olika institutioner - dels i fysikalisk kemi, där man anser att energi som tillförs till systemetnaturligtvis räknas som positiv, och dels på VoM (värme-och maskinlära) där man tyckte att det var självklart att det arbete som systemet uträttade på omgivningen borde räknas som positiv. Detta innebar att vi lärde oss alla formler i två varianter, som var likadana förutom tecknet på åtminstone vissa termer. Detta gör att det blir en enda röra i huvudet på mig, om jag inte ritar diagram.

emah549 8
Postad: 13 apr 2019

@Smaragdalena Tack!!! Nu hänger jag med i resonemanget, behövde bara sätta in det i kontext! Blir att rita mer diagram från och med nu! :) 

Svara Avbryt
Close