1 svar
76 visningar
Fotbollskillen12 är nöjd med hjälpen!
Fotbollskillen12 138
Postad: 10 feb 2020

Fördelar med att vara två språkig?

https://www.regeringen.se/49b6c5/contentassets/18dc2497f62a40909717c378227a87f9/utan-ord-ingen-manniska--spraket-som-identitetsskapare

 

Har fått i uppgift att utifrån länken ovan bestämma vad fördelen är att vara två språklig. Jag har spenderat stor tid med att verkligen förstå texten och vad de försöker säga. Men det enda jag kan få fram är att fördelen är att man kan då ge mer träffsäkra beskrivningar och har lättare att uttrycka sig vidare än så ser jag inte riktigt vad texten mer ger någon som kan ge tips eller hjälpa till? 

ConnyN 1202
Postad: 11 feb 2020 Redigerad: 11 feb 2020

Fördelarna de pekar på är att kunna vara respekterad i många grupper.

En arbetsplats kan ha sin jargong dvs. att språket på en byggarbetsplats skiljer sig mycket från kontorslandskapets där en del akademiker kanske ingår. Det kan vara lika svårt för en akademiker att komma ut på byggarbetsplatsen som för en byggarbetare att komma till kontorslandskapet och mycket ligger i språket, men även klädkoder med mera spelar naturligtvis sina roller.

Sen kanske det har betydelse var du bor. Grannar och kamrater kan vara svåra att förstå om de har en helt annan bakgrund än man själv har. Även där är språket viktigt. Förstår du inte nyanserna så får du svårt.

Fritidsintressen kräver kanske sitt språk. En motorintresserad grupp har inte samma språk som en musikintresserad grupp. I en läsecirkel så behöver du andra ord och andra sätt att uttrycka dig.

Det är ett genomgående tema i artikeln att kunna behärska ord och uttryckssätt inom svenskan också är en slags flerspråkighet.

Att det sedan är bra att vara flerspråkig är givetvis en fördel om man har bekanta och släktingar som talar andra språk än svenskan. Givetvis också om man vill resa och studera. Det är kort sagt bättre ju fler språk man behärskar och då även olika sätt att tala inom ett språk.

Svara Avbryt
Close