12 svar
73 visningar
letslearn 7
Postad: 3 sep 11:27 Redigerad: 3 sep 11:45

Företagsekonomi 1

Hej! Jag har en uppgift som lyder såhär:

Hasse Hanson har anlitat dig för att han behöver hjälp att upprätta sin balans - och resultatrapport efter hans första år som företagare. Hasse köper in och säljer en typ av kontorsstol, han säljer alltså endast en vara. Nedan ser du de händelser som varit viktiga för verksamheten under året och som du behöver ta hänsyn till när du upprättar företagets balans och resultatrapport. 

 


Företaget har under året haft personalkostnader för 850 000 :-
Lokalhyra på 120 000 :-
Övriga kostnader på 80 000 :-
Försäljningen blev under året 3 000 000 :-. 
Hasse satsade 100 000 :- i sitt företag när det startades (1:e januari) och tog samtidigt ett banklån på 1 000 000 :-
Hasse amorterade 50 000 den 30 juni (efter halva året) och har en ränta på sitt banklån på 6 %. 
Företaget har under året gjort varuinköp på 750 000:-, varorna betalas en månad i efterskott.
Vid årets slut är värdet på varulagret 750 000:- (Eftersom Hasse startade i år hade han inget varulager vid årets början). 
För övrigt fanns det kundfordringar till ett värde av 501 500 :-
Pengar på bankkontot på 1 000 000 :-
Leverantörsskulder på 60 000:-

Upprätta en resultatrapport samt en balansrapport för Hasses Hanssons företag.

Det här är mitt svar:
Resultatrapport:

Intäkter
Försäljning 3 000 000

Kostnader
Personalkostnad  850 000
Lokalhyra  120 000
Varuinköp 750 000
Övriga kostnader 80 000
Räntekostnader 57 000
Summa: 1 857 000
Årets vinst 1 143 000

Balansrapport:

Tillgångar
Kundfordringar 501 500
Checkräkning  1 000 000
Varulager  750 000
Summa: 2 251 500

Eget kapital och skulder:
Eget kapital 100 000
Årets vinst 1 143 000
Banklån  950 000
Lev. skulder  60 000
Summa: 2 253 000

Mitt svar är självklart fel då tillgångar och eget kapital och skulder ska ha samma slutsumma om det hade varit korrekt. De skiljer sig 1500 kr. Var ligger felet? Uppskattar verkligen all hjälp!

Mvh, Dana

Arktos Online 3383
Postad: 3 sep 13:32

Hur har du beräknat räntan på lånet?
Betalas den halvårsvis?
Ingen amortering i slutet på året?

Hur har du beräknat varukostnaden (i resultatrapporten)?
Han börjar med tomt lager, köper in för 750 kkr
och har fortfarande varor för 750 kkr i lager vid året slut.
Då kan det ju inte ha gått åt något ...

letslearn 7
Postad: 3 sep 13:59 Redigerad: 3 sep 14:02

Ränta:
1 000 000 - 50 000= 950 000kr
950 000*0.06=57 000 kr.
Det står inget om den betalas halvårsvis...hmm, var det din poäng?
Om varulagret, menar du då i andra ord 750000-750000=0? Eller jag förstår inte vad du hintar åt riktigt...Tacksam för förklaring.

Arktos Online 3383
Postad: 3 sep 14:35 Redigerad: 3 sep 14:43

Första halvåret är det ränta på  1 Mkr
Andra halvåret är det bara ränta på 950 kkr
Då blir räntekostnaden en annan.

Nej betalningen var inte poängen.
Undrade bara varför han inte amorterar något i slutet på året också.

Om varulagret  vet vi att   IB + inköp = förbrukning + UB    
Här är  IB  + inköp = 0 +750 = 750
och även UB = 750, så förbrukning = 0 !

Eller så här:   förbrukning = IB + inköp - UB = 0 + 750 - 750 = 0

Skulle han ha förbrukat varor för 750,
måste han ha köpt in varor för 1500 för att kunna ha  UB = 750 .


Tillägg: 3 sep 2023 17:59

IB = ingående balans = Varulagret vid årets början
UB = utgående balans = Varulagret vid årets slut
Lagret värderas till inköpspris

letslearn 7
Postad: 3 sep 14:57

Så räntekostnaden är inte 57 000 menar du? Ja första halvåret blir 60 000kr, andra halvåret blir 57 000kr. 
Hur ska man göra då för att hitta rätt ränta?

Jaha, ja det undrade jag med hehe.

Då blir det så här om vi ändrar varuinköpet till 1 500 000, om jag har nu förstått dig rätt.

Intäkter

Försäljning 3 000 000


Kostnader

Personalkostnad  850 000

Lokalhyra  120 000

Varuinköp 1 500 000

Övriga kostnader 80 000

Räntekostnader 57 000

Summa: 2 607 000

Årets vinst 393 000


Balansrapport:


Tillgångar

Kundfordringar 501 500

Checkräkning  1 000 000

Varulager  750 000

Summa: 2 251 500


Eget kapital och skulder:

Eget kapital 100 000

Årets vinst 393 000

Banklån  950 000

Lev. skulder  60 000

Summa: 1 503 000

Jag har nog missförstått dig eller så är det inte rätt bara, för ännu så finns det skillnad i summorna. 

Arktos Online 3383
Postad: 3 sep 15:11 Redigerad: 3 sep 15:15

Det är nog fel på ingångsvärdena.

Behåll 1500 som varukostnad, (här = varuinköp)  [fastän det inte stämmer med UB=750]

Räkna om räntan!
[0,06*1 000 000]/2 + [0,06*950 000]/2 
Då får du samma summa på båda sidor i BR   [fast UB inte kan stämma...]

Påpeka felet för den som givit uppgiften.
Inkonsekventa ingångsvärden.

letslearn 7
Postad: 3 sep 15:43

Ska hälsa det. 

Gjort om det hela, men det finns en större gap nu än vad det fanns innan med varuinköp på 1 500 000kr.

Intäkter

Försäljning 3 000 000


Kostnader

Personalkostnad  850 000

Lokalhyra  120 000

Varuinköp 1 500 000

Övriga kostnader 80 000

Räntekostnader 58 500 

Summa: 2 608 500

Årets vinst 391 500


Balansrapport:


Tillgångar

Kundfordringar 501 500

Bankkonto  1 000 000

Varulager  750 000

Summa: 2 251 500


Eget kapital och skulder:

Eget kapital 100 000

Årets vinst 391 500

Banklån  950 000

Lev. skulder  60 000

Summa: 1 501 500

Vad säger du, är det ett hopplös fall pga att frågan är fel formulerad?  

Arktos Online 3383
Postad: 3 sep 16:04 Redigerad: 3 sep 16:15

Men nu satte du in Varukostnad   1 500 000  

Då får du en diff på 750 000  i BR

Annars skulle det ha "stämt", fast lagersiffrorna är inkonsekventa.  Kolla!

Ska man rätta till uppgiften  får man även räkna om  bankkontot
och det tycker jag inte vi ska ge oss in på med detta skakiga underlag.

Det är bättre att författaren får göra om uppgiftstexten.

letslearn 7
Postad: 3 sep 16:30

Ah jag trodde du menade att jag skulle göra det "Behåll 1500 som varukostnad", ok så varuinköpet ska vara 750000 som det var i början alltså?

Jag jag ska säga till så fort morgondagen kommer, har suttit med den i många timmar.

Arktos Online 3383
Postad: 3 sep 17:38 Redigerad: 3 sep 19:12

Ja, som i din första uppställning.  
Den "stämmer" med det nya räntebeloppet.

OBS dock att 750 kkr är varuinköpen
som inte alls behöver vara lika med varukostnaden.
JAg backar till inlägg#4      förbrukning = IB + inköp - UB = inköp - (UB - IB)
                                         dvs   förbrukning =  inköp - lagerändring

letslearn 7
Postad: 3 sep 17:47

Förlåt, men menar du ingående balans och utgående balans med IB och UB? 

Arktos Online 3383
Postad: 3 sep 18:00 Redigerad: 3 sep 18:02

Precis. Bra att du frågar!  (så kunde jag lägga till en kommentar om detta i #4)

Alla belopp avser varor värderade till inköpspris,
så man kan skriva   Varukostnad = Varuinköp - Lagerändring

letslearn 7
Postad: 3 sep 18:15

Tack så mycket, uppskattar all hjälp. Jag kommer uppdatera dig efter att tagit upp felet i uppgiften med läraren. 

Svara Avbryt
Close