3 svar
25 visningar
PhiFre 23
Postad: 21 sep 14:26

Företagsekonomi 1 - Nollpunkt för ljustillverkning

Hej,

Anette och Albin ska tillverka ljus. 
Jag tar det snabbt: 

Lokalhyra per år = 10000, så FK är 10000

Till ett ljus går det år ett halvt kilo ljusmassa. De köper in ljusmassan i 10-kilosförpackningar som kostar 140kr. 

De säljer grenljusen för 34kr per styck exklusive moms. 

Beräkna nollpunkten (i antal) för ljustillverkningen.

 

 Jag börjar med att ta reda på vad 1 kilo ljusmassa kostar. Vilket är 140k/10= 14kr.

Nu kan jag dela detta med 2 för att få reda på vad 1 ljus kostar vilket blir 14/2= 7kr. 

 

Efter detta gör jag en vanlig TI=TK ekvation enligt följande: 

34x=10000+7x

27x=10000/27

x370.37

Problemet här är att vi enligt ekvationen får 370+ nästan ett halvt ljus. 

Jag vill gärna avrunda svaret nedåt men detta är fel. Svaret är 371 ljus och jag kan inte resonera mig fram till varför jag ska avrunda uppåt och inte nedåt. 

Tack!

Macilaci Online 667
Postad: 21 sep 15:35 Redigerad: 21 sep 15:36

Om du multiplicerar 370 med 34 resp. 7, får du 12580kr inkomst resp. 2590kr + 10000kr kostnad => 10kr förlust.

Med 371 får du 17kr vinst.

Så 370 räcker inte.

PhiFre 23
Postad: 21 sep 16:29

Tack för svar! 

 

Vad menar du med att det inte räcker med 370? Det blir förvisso en differens på 10kr med den avrundningen. Men vilken relevans har vinst och förlust för någon anknytning till nollpunkten? Det här förstår jag inte. Jag menar formeln ska ge ett värde x för vilket likhet uppstår och detta uppnås i detta fallet då x är det rationella talet 10000/27. I fallet med 371 så är TI>TKoch i fallet med 370 så är TK>TI. Vid båda avrundningarna råder ingen exakt likhet mellan VL och HL och är inte i enlighet med nollpunkten = TI=TK

Hälsningar 

Macilaci Online 667
Postad: 21 sep 16:38

Du har rätt, rent analytiskt sett är nollpunkten nollpunkten, dvs 370,37. Men produktionen har en tidsdimension, den går framåt i tiden, och frågan är alltid: Har man nått "break even" punkten? Och det kan bara sägas vid 371.

Svara Avbryt
Close