2 svar
101 visningar
Alvabll98 är nöjd med hjälpen!
Alvabll98 9
Postad: 2 jun 2019

Förklara dessa begrepp

Induktiv och deduktiv inom pedagogik? Vad exakt menas emd dessa begrepp?

Induktiv är det inte att man själv ska gå ut ochh uppleva saker och ting, medan deduktiv handlar om att läsa böcker, ta reda på vad andra sagt typ?

Jonto 2397 – Gy-lärare (Ty)
Postad: 2 jun 2019 Redigerad: 2 jun 2019

Nja inte riktigt.

Att lära ut någonting eller lära sig något induktivt betyder att man börjar från detaljerna/det specifika för att sedan få helheten/det allmänna.

Att lära ut någonting eller att lära sig något deduktivt betyder att man börjar från helheten/det allmänna för att sen kunna gå till

detaljerna/det specifika.

 

Låter svårt, jag vet. Men jag ska visa genom två exempel.

Exempel 1: En matematiklektion. Eleverna ska lära sig Pythagoras sats.

En induktiv lärare hade låtit eleverna rita rätvinkliga trianglar i olika storlekare och bett dem rita sidornas kvadrater och jämföra dessa och låta eleverna se att för alla rätvinkliga trianglar de ritar så gäller att kvadraterna på kateterna är lika med kvadraten på hypotenusan. Eleverna har då börjat med att lära sig genom specifika exempel. Sen säger läraren i slutet att "Bra att ni lyckats se detta med exemplena men det finns faktiskt en regel för detta som alltid gäller a2+b2=c2som kallas Pythagoras sats. Eleverna har alltså börjat i detaljerna/det specifika och sedan nått helheten/det allmänna.

En deduktiv lärare hade när lektionen börjat lektionen med att säga "Idag ska vi lära oss Pythagoras sats" och gått igenom  satsen och exakt hur den fungerar med att kvadraterna på sidorna blir kvadraten på hypotenusan. Man börjar således i helheten/det allmänna. Sen får eleverna räkna uppgifter och testa att använda satsen och märker då att den faktiskt fungerar i verkligheten på specifika trianglar. Eleverna har alltså gått från det allmänna/helheten till det specifika/detaljerna.

Exempel 2: Eleverna ska lära sig hur tyska verb fungerar i imperfekt vilket är helt nytt för dem

En induktiv lärare hade exempelvis låtit eleverna läsa en tysk text där alla verb är skrivna i imperfekt. Eleverna ser då troligtvis att nästan alla verb fått ändelsen "-te" men att några såg helt annorlunda ut. Eleverna har alltså fått börja titta på specifika exempel. Sen frågar hon kanske eleverna, "Märkte ni något särskilt med verben, var de böjda på ett speciellt sätt? Utifrån detta får eleverna själva komma på vad det kan vara för  regel för att böja verb i imperfekt och läraren bekräftar att de tolkat det rätt. Nu har eleverna nått helheten/den allmänna regeln specifikt --> allmänt

En deduktiv lärare hade presenterat reglerna för hur man böjer verbi imperfekt direkt när lektionen börjat så att alla elever förstår hur verb i imperfekt fungerar och ser ut. Man börjar alltså med den allmänna regeln/helheten. Sen hade läraren kunnat dela ut samma text som förre läraren gjorde och bett eleverna ringa in alla verb i imperfekt eftersom eleverna nu vet hur de ser ut och då får se att regeln de lärt sig verkar stämma på specifika verb i texten. allmänt -->specifikt

 

Blev det tydligare?

Alvabll98 9
Postad: 3 jun 2019
Jonto skrev:

Nja inte riktigt.

Att lära ut någonting eller lära sig något induktivt betyder att man börjar från detaljerna/det specifika för att sedan få helheten/det allmänna.

Att lära ut någonting eller att lära sig något deduktivt betyder att man börjar från helheten/det allmänna för att sen kunna gå till

detaljerna/det specifika.

 

Låter svårt, jag vet. Men jag ska visa genom två exempel.

Exempel 1: En matematiklektion. Eleverna ska lära sig Pythagoras sats.

En induktiv lärare hade låtit eleverna rita rätvinkliga trianglar i olika storlekare och bett dem rita sidornas kvadrater och jämföra dessa och låta eleverna se att för alla rätvinkliga trianglar de ritar så gäller att kvadraterna på kateterna är lika med kvadraten på hypotenusan. Eleverna har då börjat med att lära sig genom specifika exempel. Sen säger läraren i slutet att "Bra att ni lyckats se detta med exemplena men det finns faktiskt en regel för detta som alltid gäller a2+b2=c2som kallas Pythagoras sats. Eleverna har alltså börjat i detaljerna/det specifika och sedan nått helheten/det allmänna.

En deduktiv lärare hade när lektionen börjat lektionen med att säga "Idag ska vi lära oss Pythagoras sats" och gått igenom  satsen och exakt hur den fungerar med att kvadraterna på sidorna blir kvadraten på hypotenusan. Man börjar således i helheten/det allmänna. Sen får eleverna räkna uppgifter och testa att använda satsen och märker då att den faktiskt fungerar i verkligheten på specifika trianglar. Eleverna har alltså gått från det allmänna/helheten till det specifika/detaljerna.

Exempel 2: Eleverna ska lära sig hur tyska verb fungerar i imperfekt vilket är helt nytt för dem

En induktiv lärare hade exempelvis låtit eleverna läsa en tysk text där alla verb är skrivna i imperfekt. Eleverna ser då troligtvis att nästan alla verb fått ändelsen "-te" men att några såg helt annorlunda ut. Eleverna har alltså fått börja titta på specifika exempel. Sen frågar hon kanske eleverna, "Märkte ni något särskilt med verben, var de böjda på ett speciellt sätt? Utifrån detta får eleverna själva komma på vad det kan vara för  regel för att böja verb i imperfekt och läraren bekräftar att de tolkat det rätt. Nu har eleverna nått helheten/den allmänna regeln specifikt --> allmänt

En deduktiv lärare hade presenterat reglerna för hur man böjer verbi imperfekt direkt när lektionen börjat så att alla elever förstår hur verb i imperfekt fungerar och ser ut. Man börjar alltså med den allmänna regeln/helheten. Sen hade läraren kunnat dela ut samma text som förre läraren gjorde och bett eleverna ringa in alla verb i imperfekt eftersom eleverna nu vet hur de ser ut och då får se att regeln de lärt sig verkar stämma på specifika verb i texten. allmänt -->specifikt

 

Blev det tydligare?

Väldigt mycket tydligare, ett stort tack!!

Svara Avbryt
Close